1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

520 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie právneho poradenstva klientom spoločnosti, príprava zmlúv, súdnych podaní, právnych stanovísk, vypracovanie právnych analýz, zastupovanie klientov pri jednotlivých úkonoch pred súdmi a inými orgánmi, vykonávanie iných pracovných úloh podľa pokynov zamestnávateľa. výhody: - možnosť odborného rastu - rôznorodá a zaujímavá agenda - mladý a príjemný kolektív, banská bystrica

Banská Bystrica 26.07.2019
520 € za mesiac
Administratívna pracovníčka

Administratívna pracovníčka

550 € za mesiac

náplň práce: - administratívne práce súvisiace s činnosťou advokátskej kancelárie, - vedenie zverenej agendy, - komunikácia s klientmi a obchodnými partnermi advokátskej kancelárie., banská bystrica

Banská Bystrica 26.07.2019
550 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

625 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie právneho poradenstva klientom spoločnosti, príprava zmlúv, súdnych podaní, právnych stanovísk, vypracovanie právnych analýz, zastupovanie klientov pri jednotlivých úkonoch pred súdmi a inými orgánmi, vykonávanie iných pracovných úloh podľa pokynov zamestnávateľa. výhody: - možnosť odborného rastu - rôznorodá a zaujímavá agenda - mladý a príjemný kolektív, banská bystrica

Banská Bystrica 26.07.2019
625 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

540 € za mesiac

náplň práce: príprava právnych podaní, analýza spisového materiálu, príprava zmluvných dojednaní, vedenie príslušnej administratívnej agendy, komunikácia so súdmi, účasť na pojednávaniach. výhody: flexibilný pracovný čas., banská bystrica

Banská Bystrica 26.07.2019
540 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

624 € mesačne

náplň práce: po doručení: 1. žiadosti, 2. životopisu a 3. motivačného listu prostredníctvom e-mailu na adresu: cifraadvokat@cifraadvokat.sk budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie. pohovory budú prebiehať v termíne podľa individuálneho dohovoru s uchádzačom: : lučenec, j. kráľa 5/a. výhody: možnosť profesného a osobnostného rastu...

Lučenec 17.07.2019
624 € mesačne
Vykonávateľ, exekútorský koncipient

náplň práce: vkladanie údajov do informačného systému, tvorba dokumentov v exekučných spisoch, evidencia pošty, komunikácia so stranami exekučného konania, exekučnými súdmi a inštitúciami poskytujúcimi súčinnosť v exekučnom konaní, výkon exekúcií, súpisy hnuteľných vecí, doručovanie písomností, obhliadky nehnuteľností, práca s elektronickou schránkou výhody: stravné lístky, pružný pracovný čas, výkonnostné odmeny, zvolen

Zvolen 08.07.2019
700 € za mesiac
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6