1 - 4 z 4
Zoradit podľa:
Vyšší súdny úradník - absolventská prax

náplň práce: absolventi vykonávajú pod dozorom vyššieho súdneho úradníka prácu vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde, košice

Košice 08.07.2019
120 € za mesiac
Zamestnanec registratúrneho strediska, archivár

náplň práce: -komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie registratúr registratúrneho strediska zamestnávateľa vrátane vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov - vedenie registratúrneho strediska, zabezpečovanie uloženia súdnych spisov a ostatných závažných materiálov - preberanie a vydávanie spisov z registratúrneho strediska - triedenie a skartácia spisov a materiálov registratúrneho strediska, košice

Košice 01.07.2019
583,50 € za mesiac
Právnik

Právnik

1500 € za mesiac

náplň práce: hľadáme človeka, ktorý bude mať na starosti komplexné riadenie právnej agendy. tvojou náplňou práce bude: - právna podpora pri realizácii investičných zámerov vo všetkých fázach - právna podpora rozvojového a správcovského tímu - kontrola právnych podkladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru - právna podpora projektového tímu v jednotlivých fázach projektu ...

Košice 19.06.2019
1500 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

650 € za mesiac

náplň práce: advokátsky koncipient vykonáva právnu prax pod vedením a dohľadom advokáta za účelom nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. počas tejto praxe je advokátsky koncipient poverovaný vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne. postupne si tak advokátsky koncipient osvojuje advokátske povolanie. náplň...

Košice 06.06.2019
650 € za mesiac
1 - 4 z 4
1 - 4 z 4