1 - 20 z 30
Zoradit podľa:
Asistent advokáta

náplň práce: zakladanie, evidencia a registrácia spisov, komunikácia s klientmi advokátskej kancelárie, práca so spismi, preberanie a odosielanie pošty, komunikácia so súdmi, žiadosti, ukončenie spisov, vyhotovenie a zasielanie faktúr, jednoduchá registrácia účtovných dokladov, rožňava

Rožňava 18.09.2017
Dohodou
Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu

náplň práce: zabezpečuje režimovú činnosť odsúdených. , levice

Levice 14.09.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: žiadosť, životopis a motivačný list zasielať na e-mail: ak.cifraandrej@gmail.com. na výberové konanie budú pozvaní len vybraní uchádzači. pohovory budú prebiehať v priebehu mesiaca september a október 2017. náplň práce: príprava písomných podaní (žaloby, vyjadrenia a pod.) a zastupovanie klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi, príprava zmlúv a analýz. vzdelanie: vš 2. stupňa - právo , lučenec

Lučenec 14.09.2017
Dohodou
Samostatný strážny úseku strážnej  a eskortnej činnosti oddelenia ochrany.

náplň práce: zabezpečuje strážnu činnosť v určených objektoch zboru a na strážených pracoviskách a eskortnú činnosť ( napr. civilné zdravotnícke zariadenia a pracoviská mimo ústavu ). , levice

Levice 14.09.2017
Dohodou
Právnik / právny asistent (aj študent právnickej fakulty)

náplň práce: obsahom pracovnej náplne bude prevažne práca právneho charakteru (vypracovávanie právnych dokumentov, zastupovanie klientov na súdoch, ostatný právny servis pre klientov, komunikácia a styk s orgánmi verejnej správy) a v menšej miere činnosti spojené s administratívou. pracovnú pozíciu právny asistent v advokátskej kancelárií ponúkame aj pre študenta aspoň ii.ročníka...

Martin 13.09.2017
Dohodou
Hlavný referent - asistent senátu

Hlavný referent - asistent senátu

od 474 do 474 € za mesiac

náplň práce: odborná príprava rozhodnutí v súdnom konaní. odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu., piešťany

Piešťany 13.09.2017
od 474 do 474 € za mesiac
Podnikový právnik

náplň práce: zabezpečovanie právnej služby v spoločnosti tvorba a pripomienkovanie zmluvných dokumentov spracovanie legislatívnych dokumentov zastupovanie spoločnosti v súdnom a správnom konaní výhody: práca v stabilnej spoločnosti., považská bystrica

Považská Bystrica 12.09.2017
Dohodou
Právnik/Právny asistent

náplň práce: - poskytovanie interného poradenstva a spracovanie právnych stanovísk - príprava a pripomienkovanie zmlúv, žalôb, vyjadrení a iných písomností - práca na právnych zadaniach a dokumentoch vyplývajúcich z činnosti spoločnosti, bardejov

Bardejov 11.09.2017
Dohodou
Právnik/právnička v Trenčíne

náplň práce: poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci, príprava návrhov rozhodnutí, trenčín

Trenčín 11.09.2017
Dohodou
Pracovník/čka 1. kontaktu pre Kanceláriu Bratislava

náplň práce: - poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci, - preskúmavanie podmienok materiálnej núdze klientov centra, - príprava podkladov pre rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci, - vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie. výhody: - platové podmienky v súlade so zákonom 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe ...

Bratislava 11.09.2017
Dohodou
Hlavný referent - asistent

Hlavný referent - asistent

od 475 do 500 € za mesiac

náplň práce: samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva. zabezpečovanie prípravy pojednávania (predvolania na jednotlivé úkony, sledovanie návratnosti doručeniek, vyhotovovanie zoznamov pojednávaní), organizačné zabezpečenie plynulého priebehu pojednávania, zapisovanie na pojednávaniach na diktát, opisovanie uznesení a rozsudkov, vykonávanie prác...

Dunajská Streda 07.09.2017
od 475 do 500 € za mesiac
Hlavný referent - asistent

Hlavný referent - asistent

od 474,5 € za mesiac

náplň práce: administratívna práca v spisovej kancelárií, pojednávacej miestnosti, opis rozhodnutí, prípisov, pezinok

Pezinok 06.09.2017
od 474,5 € za mesiac
Asistent súdneho exekútora

náplň práce: - práca asistenta súdneho exekútora vykonávaná v súlade s exekučným poriadkom - komunikácia s účastníkmi konania, súdmi a inými fyzickými a právnickými osobami - spracovávanie e-mailovej komunikácie - schopnosť rýchlo sa učiť nové veci - prax v oblasti exekúcií - výhodou výhody: - flexibilný systém rozvoja a vzdelávania - zázemie etablovanej...

Stará Ľubovňa 31.08.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

prešov

Prešov 23.08.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: - asistencia právnikom pri ich každodennej činnosti, - príprava jednoduchých právnych dokumentov, - práca s právnou literatúrou a judikatúrou, - bežná administratívna agenda, - komunikácia s úradmi a súdmi, - pochôdzky na súdy a úrady. výhody: - zaujímavá a zodpovedná práca, - podpora osobného a profesijného rastu., svidník

Svidník 23.08.2017
Dohodou
Hlavný referent asistent v dočasnej štátnej službe

náplň práce: zapisovanie v pojednávacej miestnosti a vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, inštrukcie ministerstva...

Bratislava 23.08.2017
od 474 do 475 € za mesiac
Advokátsky koncipient

martin

Martin 22.08.2017
Dohodou
Advokátsky koncipient

náplň práce: príprava právnych podaní, analýza spisového materiálu, príprava zmluvných dojednaní, vedenie príslušnej administratívnej agendy, komunikácia so súdmi, účasť na pojednávaniach výhody: flexibilný pracovný čas, banská bystrica

Banská Bystrica 18.08.2017
Dohodou
Právny asistent

náplň práce: zabezpečovanie administratívnej práce a podkladov pre advokátsku kanceláriu. asistencia primárne v týchto oblastiach: - monitorovanie príslušných zmien právnych predpisov, - rešerš právnych predpisov a vyhľadávanie podkladov pre prípravu právnych analýz, - príprava dokumentov a jednoduchých právnych podaní, - doručovanie dokumentov a komunikácia s príslušnými, štátnymi...

Prešov 16.08.2017
Dohodou
Právnik

Právnik

Dohodou

náplň práce: - zabezpečuje analytickú činnosť a prípravu návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy o čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov európskej únie a z verejných zdrojov, - vykonáva činnosti, ktoré súvisia s plnením úloh v oblasti riadenia, implementácie a kontroly pomoci z ešif, - zodpovedá za poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej...

Bratislava 04.08.2017
Dohodou
1 - 20 z 30
1 - 20 z 30