1 - 20 z 69
Zoradit podľa:
Asitent/ka advokáta

Asitent/ka advokáta

3,50 € za hodinu

náplň práce: administratívne a rôzne právne práce, vedenie spisov a korešpondencia, komunikácia s úradmi, podpora právnikov výhody: práca v poprednej advokátskej kancelárii, príležitosť pre osobný , profesionálny rozvoj, odmeny, nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 24.02.2020
3,50 € za hodinu
Advokatsky koncipient

Advokatsky koncipient

800 € za mesiac

martin

Martin 22.02.2020
800 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

580 € za mesiac

náplň práce: vypracovanie a príprava analýz, zmlúv. stanovísk, právnej dokumentácie a vyjadrení - komunikácia s klientom a zastupovanie klientov v súdnych konaniach výhody: možnosť odborného rastu, príjemné pracovné prostredie, možnosť neustáleho vzdelávania, odmeny, gastrolístky, nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 21.02.2020
580 € za mesiac
Referent odd. právneho, SM a VO-právnik (zastupovanie MD,RD)

náplň práce: 1. zabezpečuje právnu agendu, vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch. 2. pripravuje podklady pre súdne a iné konania podľa požiadaviek zamestnávateľa. 3. v spolupráci s príslušným organizačným útvarom úradu zodpovedá za spracovanie vzn a iných noriem tsk a úradu a za ich súlad s právnymi predpismi. 4. vypracováva stanoviská k návrhom zmlúv, dohôd a rozhodnutí...

Trenčín 23.02.2020
1000 € za mesiac
Administratívny pracovník u notára

náplň práce: administratívne práce spočívajúce vo vykonávaní jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, kancelárske práce, prievidza

Prievidza 20.02.2020
696 € za mesiac
Právny asistent

Právny asistent

750 € za mesiac

náplň práce: vyhotovovanie, spracovanie a posudzovanie právnych listín a právnych záležitostí spoločnosti., čadca

Čadca 17.02.2020
750 € za mesiac
Vyšší súdny úradník

Vyšší súdny úradník

1036,50 € za mesiac

náplň práce: koncepčné činnosti pri výkone súdnictva na úrovni okresného súdu v zmysle zákona č.543/2003 z.z., bratislava

Bratislava 14.02.2020
1036,50 € za mesiac
Asistent podnikového právnika

náplň práce: - zabezpečovanie právnej služby v spoločnosti. - tvorba a pripomienkovanie zmluvných dokumentov. - spracovanie legislatívnych dokumentov. - zastupovanie spoločnosti v súdnom a právnom konaní. výhody: práca v stabilnej spoločnosti. k základnej mzde je vyplácané osobné ohodnotenie a prémie - spolu mzda cca do 1 200,- eur po komplexnom zapracovaní, považská bystrica

Považská Bystrica 15.02.2020
700 € za mesiac
Asistent

Asistent

520 € za mesiac

turčianske teplice

Turčianske Teplice 13.02.2020
520 € za mesiac
Asistentka v advokátskej kancelárii - zástup počas MD/RD

náplň práce: vedenie sekretariátu advokátskej kancelárie administratívne práce, poprad

Poprad 13.02.2020
650 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

750 € za mesiac

náplň práce: - náplň práce podľa požiadaviek a pokynov advokáta - právne poradenstvo v oblasti občianskeho, obchodného aj trestného práva - právne analýzy, vypracovanie dokumentov, ich pripomienkovanie a úprava - účasť na súdnych pojednávaniach, stretnutiach s klientmi, orgánmi štátnej a verejnej správy, žilina

Žilina 17.02.2020
750 € za mesiac
Asistentka advokátskej kancelárie

náplň práce: spracovanie právnej agendy podľa pokynov advokáta, najmä: - príprava zmlúv, zmluvných podkladov a iných dokumentov, súdnych podaní, vyjadrení, stanovísk, analýz, - komunikácia so súdmi a štátnymi orgánmi a pod. pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventov. požadujeme zodpovednú a pracovitú osobu s vysokou mierou spoľahlivosti a chuťou učiť sa nové veci. nevyhnutnou...

Bratislava 10.02.2020
580 € za mesiac
Radca - asistent (zapisovateľka)

náplň práce: samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení vyhlášky ministerstva spravodlivosti sr č. 543/2005 z. z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, zákona č. 549/2003 z. z. o súdnych úradníkoch, inštrukcie ministerstva spravodlivosti sr č. 24/2011 o...

Bratislava 10.02.2020
713 € za mesiac
Samostatný odborný referent úseku administratívy

náplň práce: a) zabezpečuje administratívne úlohy spojené s vykonávaním eskort odsúdených, b) vypracováva odpovede na bežné dožiadania súdov a orgánov činných v trestnom konaní ohľadom výkonu trestu odňatia slobody odsúdených, c) vypracováva hlásenia zmien o odsúdených príslušným orgánom verejnej správy, d) zabezpečuje predarchívnu a archívnu starostlivosť o registratúrne záznamy...

Košice 10.02.2020
642 € za mesiac
Mediátor

Mediátor

Dohodou

náplň práce: riešenie mediačných sporov v oblasti rodinnej mediácie., topoľčany

Topoľčany 04.02.2020
Dohodou
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

700 € za mesiac

náplň práce: pripomienkovanie a posudzovanie právnych dokumentov vypracovanie právnych podaní, zmlúv a stanovísk zastupovanie klientov v civilných a trestných veciach vrátane zastupovania na súdoch vedenie príslušnej administratívnej agendy komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy - pozícia je vhodná aj pre študenta 5. ročníka právnickej fakulty s ukončením štúdia v r....

Banská Bystrica 04.02.2020
700 € za mesiac
Samostatný strážny oddelenia ochrany

náplň práce: samostatná činnosť strážneho pri zabezpečovaní strážnej a eskortnej činnosti odsúdených, ochrana strážených objektov ústavu (služobný pomer podľa zákona č. 73/1998 z. z. v znení neskorších predpisov, práca so zbraňou). výhody: cca po 6 mesiacoch možnosť priznania príplatku za nerovnomernosť vo výške 100 eur, možnosť zvýšenia platovej triedy, po skúšobnej dobe možnosť...

Ružomberok 04.02.2020
892 € za mesiac
Referent režimu úseku režimovej činnosti odd. výkonu trestu

náplň práce: vykonávanie režimovej činnosti s odsúdenými na oddelení výkonu trestu (nie kancelárska práca). výhody: cca po 6 mesiacoch možnosť priznania príplatku za nerovnomernosť vo výške 100 eur, možnosť zvýšenia platovej triedy, po skúšobnej dobe možnosť priznania osobného príplatku, v stálej štátnej službe priznanie príspevku za bývanie 80 eur, 6 týždňov dovolenky bez ohľadu na...

Ružomberok 04.02.2020
929 € za mesiac
Radca - asistent

Radca - asistent

713,50 € za mesiac

náplň práce: samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom úseku výkonu súdnictva. zabezpečovanie prípravy pojednávania (predvolania na jednotlivé úkony, sledovanie návratnosti doručeniek, vyhotovovanie zoznamov pojednávaní), organizačné zabezpečenie plynulého priebehu pojednávania, zapisovanie na pojednávaniach na diktát, opisovanie uznesení a rozsudkov, vykonávanie prác...

Dunajská Streda 04.02.2020
713,50 € za mesiac
Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient

900 € za mesiac

náplň práce: v zmysle zákona o advokácii, najmä spracovávanie písomných podaní na súd a iné orgány verejnej správy, právnych stanovísk a analýz, návrhov zmlúv a ich pripomienkovanie, zastupovanie klientov zamestnávateľa pri rokovaniach s tretími osobami, pred súdom a úradmi, či inými orgánmi verejnej správy., trenčín

Trenčín 01.02.2020
900 € za mesiac
1 - 20 z 69
1 - 20 z 69