1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Site Start Up Project Delivery Manager

náplň práce: responsible and accountable for the customer-focused leadership and management of site start-up (ssu) deliverables within a region or globally, within the assigned projects or programs. directs the technical and operational aspects of the site start-up deliverables of the assigned projects. accountable for the delivery of activation-ready study sites on time, on budget, and in compliance with all applicable...

Bratislava 16.10.2019
3500 € za mesiac
Vedecký pracovník pre oblasť analýzy výsledkov meraní

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie teoretických metód úm sav. špecializácia v oblasti aplikovanej matematiky, matematickej štatistiky a strojového učenia, resp. v počítačových vedách alebo súvisiacich oblastiach. znalosti v oblasti vied o meraní, analýze veľkých dát, lineárnych a nelineárnych štatistických metód a modelov, mnohorozmernej analýzy dát...

Bratislava 10.10.2019
Dohodou
FEA Inžinier

FEA Inžinier

2500 € za mesiac

náplň práce: - realizovať pevnostné výpočty a analýzy, a/alebo výpočty a analýzy prúdenia médií a/alebo výpočty a analýzy elektromagnetických polí pre účely optimalizácie vyvíjaných technológií. - vyvíjať teoretický a empirický popis vlastností plazmového generátora (prípadne iných technologických celkov), spôsob použitia výsledkov pre účely vyvíjaného zariadenia. ...

Trnava 15.10.2019
2500 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

600 € mesačne

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 15.10.2019
600 € mesačne
Vedecký pracovník

Vedecký pracovník

980 € za mesiac

náplň práce: riešenie vedecko-výskumných projektov. publikovanie vo vedeckých a odborných publikáciách., bratislava

Bratislava 16.10.2019
980 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1500 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 15.10.2019
1500 € za mesiac
Zástupca riaditeľa pre výskum

náplň práce: zástupca riaditeľa pre výskum vykonáva tieto povinnosti v týchto oblastiach: 1) strategické plánovanie a všeobecné riadenie (všetko pod dohľadom a v spolupráci s výskumným riaditeľom) • prispievanie k formulácii úloh, cieľov a rozvojovej stratégie inštitútu • implementácia schválenej stratégie reštrukturalizácie, reformy a rozšírenia inštitútu pod dohľadom a v spolupráci...

Bratislava 02.10.2019
2500 € za mesiac
Výskumný pracovník v oblasti spoločenských a humanitných v.

náplň práce:  samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky • samostatné vykonávanie analyticko-syntetickej vedecko-výskumnej činnosti vo vymedzených oblastiach výskumu trhu práce a zamestnanosti vo väzbe na systémový prístup a v prepojení iné vecné oblasti výskumu trhu práce a zamestnanosti, • vykonávanie operatívnej analytickej a hodnotiacej práce podľa potrieb zriaďovateľa a...

Bratislava 16.10.2019
Dohodou
Špecialista

Špecialista

1100 € za mesiac

náplň práce: • príprava výpočtových modelov, sietí konečných prvkov a realizácia pevnostných výpočtových analýz tlakových nádob, komponentov a potrubných systémov jadrovej elektrárne, • hodnotenie integrity a životnosti jadrovo-energetických zariadení, • riešenie projektov zvyšovania bezpečnosti, riadenia starnutia a predlžovania projektovej životnosti jadrových elektrární. výhody: k...

Trnava 01.10.2019
1100 € za mesiac
Expert na meteorológiu

Expert na meteorológiu

1000 € za mesiac

náplň práce: - expertíza v oblasti meteorológie - návrh testovacích procedúr - testovanie - interné školenia, školenia zákazníkov - prezentácie - interná dokumentácia a dokumentácia pre zákazníka - podpora a vedenie fat/sat - konzultácia požiadaviek s projektovým manažérom, vývojovým tímom alebo zákazníkom - štúdium - odborné správy, publikačná činnosť - účasť na...

Bratislava 30.09.2019
1000 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1000 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 30.09.2019
1000 € za mesiac
Odborný pracovník - chemik

náplň práce: - laboratórna a prevádzková izolácia prírodných zlúčenín a príprava vzácnych sacharidov a ich derivátov. - práca s chemickými a biologickýmí faktormi. - výhodou sú znalosti z oblasti organickej chémie, biotechnológie, analytiockých, separačných a purifikačných metód., bratislava

Bratislava 26.09.2019
Dohodou
R&D consultant - senior

R&D consultant - senior

1300 € za mesiac

náplň práce: - realizácia technických auditov v stredných a veľkých spoločnostiach v sr. - nastavenie projektového riadenia výskumno-vývojových projektov za účelom ich sformalizovania. - technicko-finančná analýza projektov výskumu a vývoja - tvorba technických popisov k projektom výskumu a vývoja v slovenskom jazyku. - analýza a kalkulácie nákladov výskumno-vývojových...

Trenčín 25.09.2019
1300 € za mesiac
Vedecký pracovník

Vedecký pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: enzýmové syntézy a fermentačná príprava zlúčenín., bratislava

Bratislava 13.09.2019
800 € za mesiac
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14