1 - 20 z 39
Zoradit podľa:
Vedecký pracovník

náplň práce: • izolácia, purifikácia, separácia a modifikácia nukleových kyselín, príprava rekombinantých dna, restrikčná analýza, transformácie prokaryotických a eukaryotických buniek, metódy analýzy mutantov, transformantov a expresie génov. • príprava expresných vektorov pre produkciu rekombinantných proteínov značených rôznymi epitopmi, v rôznych expresných systémoch, pull down a...

Bratislava 19.08.2019
Dohodou
Molekulárny biológ

náplň práce: - podieľanie sa na riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov v oblasti fylogenézy nižších a vyšších rastlín, modelov speciácie a funkčnej genomiky - koordinácia práce v molekulárnom laboratóriu, organizácia nákupov chemikálií a spotrebného materiálu pre molekulárne analýzy, molekulárne analýzy, príprava vzoriek pre klasickú sekvenáciu a sekvenáciu novej generácie...

Bratislava 15.08.2019
Dohodou
Bioinformatik a molekulárny biológ

náplň práce: - podieľanie sa na riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov v oblasti fylogenézy nižších a vyšších rastlín, modelov speciácie a funkčnej genomiky - bioinformatické vyhodnocovanie molekulárnych dát získaných klasickou sekvenáciou dna, ako aj sekvenovaním novej generácie - tvorba nových a adaptácia existujúcich bioinformatických skriptov - aktívny autorský podiel na...

Bratislava 15.08.2019
Dohodou
Odborný pracovník/pracovníčka na Odd. nižších rastlín

náplň práce: - nákup spotrebného materiálu pre molekulárne laboratórium - príprava vzoriek pre klasickú sekvenáciu a sekvenáciu novej generácie v molekulárnom laboratóriu, optimalizácia laboratórnych protokolov - plnenie úloh vyžadujúcich každodenný chod molekulárného laboratória - údržba a spracovanie vzoriek v herbári onr - plnenie ďalších technických a odborných úloh plynúcich z...

Bratislava 15.08.2019
700 € za mesiac
Molekulárny biológ

Molekulárny biológ

870 € za mesiac

náplň práce: - podieľanie sa na riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov v oblasti rastlinných biotechnológií a molekulárnej biológie - koordinácia práce v laboratóriu molekulárnej biológie a rastlinných biotechnológií, biochemické a molekulárne analýzy a príprava vzoriek pre experimenty, optimalizácia laboratórnych protokolov - aktívny autorský podiel na publikácii vedeckých...

Nitra 15.08.2019
870 € za mesiac
Vedecký pracovník v oblasti biomeraní

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie biomeraní úm sav. špecializácia v oblasti meracích a zobrazovacích metód pre medicínu, spracovania biosignálov a počítačového modelovania funkcie vybraných biologických objektov, najmä srdca. výskum možností použitia nových meracích metód na neinvazívne určenie funkčného stavu srdca. vývoj softvérových aplikácií...

Bratislava 14.08.2019
Dohodou
Vedecký pracovník pre oblasť analýzy výsledkov meraní

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie teoretických metód úm sav. špecializácia v oblasti aplikovanej matematiky, matematickej štatistiky a strojového učenia, resp. v počítačových vedách alebo súvisiacich oblastiach. znalosti v oblasti vied o meraní, analýze veľkých dát, lineárnych a nelineárnych štatistických metód a modelov, mnohorozmernej analýzy dát...

Bratislava 13.08.2019
Dohodou
Technický konzultant R&D

Technický konzultant R&D

1100 € za mesiac

náplň práce: - realizácia technických auditov v stredných a veľkých spoločnostiach v sr. - nastavenie projektového riadenia výskumno-vývojových projektov za účelom ich sformalizovania. - technicko-finančná analýza projektov výskumu a vývoja - tvorba technických popisov k projektom výskumu a vývoja v slovenskom jazyku. - analýza a kalkulácie nákladov výskumno-vývojových...

Trenčín 13.08.2019
1100 € za mesiac
Vedúci hospodársko-správneho úseku

náplň práce: riadi, kontroluje a usmerňuje celú činnosť hospodársko-správneho úseku v súlade s platnými predpismi podľa smerníc nadriadeného orgánu a podľa pokynov riaditeľa, bratislava

Bratislava 09.08.2019
1000 € za mesiac
Vedúca sociálneho oddelenia

Vedúca sociálneho oddelenia

1300 € za mesiac

náplň práce: - riadenie a kontrolovanie zamestnancov sociálneho oddelenia, - poskytovanie obyvateľom sociálne poradenstvo v rámci sociálnych služieb a sociálnej pomoci., bratislava

Bratislava 11.08.2019
1300 € za mesiac
učiteľ chémie a matematiky

náplň práce: učiteľ chémie a matematiky, revúca

Revúca 08.08.2019
520 € mesačne
Vedecký pracovník/vedecká pracovníčka

náplň práce: samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky. výhody: ponúkame zaujímavú prácu v prestížnej verejnej vedeckej inštitúcii v kolektíve skúsených vedeckých pracovníkov s participáciou na výskumných projektoch s možnosťou osobného rastu (vedecká kariéra). mzda zodpovedá pracovnému zaradeniu podľa 341/2004 z. z. nariadenia vlády slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú...

Bratislava 07.08.2019
911 € za mesiac
Expert na meteorológiu

Expert na meteorológiu

1000 € za mesiac

náplň práce: - expertíza v oblasti meteorológie - návrh testovacích procedúr - testovanie - interné školenia, školenia zákazníkov - prezentácie - interná dokumentácia a dokumentácia pre zákazníka - podpora a vedenie fat/sat - konzultácia požiadaviek s projektovým manažérom, vývojovým tímom alebo zákazníkom - štúdium - odborné správy, publikačná činnosť - účasť na...

Bratislava 07.08.2019
1000 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

1100 € za mesiac

náplň práce: hľadáme do nášho tímu projektového manžéra, ktorý sa zaujíma o meteorológiu a chcel by sa dozvedieť viac o monitorovacích informačných systémoch v meteorológii. úlohou projektového manažéra je komunikácia so zákazníkom (písomnou a ústnou formou), vytváranie cenových ponúk, vedenie projektov od objednávky až po akceptáciu, fakturáciu. dohľad nad dodržiavaním termínov pri...

Bratislava 07.08.2019
1100 € za mesiac
Vedecký pracovník v odbore psychológia a história

náplň práce: vedeckovýskumná činnosť, košice

Košice 05.08.2019
Dohodou
Rastlinný genetik

Rastlinný genetik

900 € za mesiac

náplň práce: - podieľanie sa na riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov v oblasti rastlinných biotechnológií a molekulárnej biológie - koordinácia práce v laboratóriu molekulárnej biológie a rastlinných biotechnológií, biochemické a molekulárne analýzy a príprava vzoriek pre experimenty, optimalizácia laboratórnych protokolov - aktívny autorský podiel na publikácii vedeckých...

Nitra 29.07.2019
900 € za mesiac
Pedagóg VŠ odborný asistent

Pedagóg VŠ odborný asistent

521 € za mesiac

náplň práce: výskumná a pedagogická činnosť nelineárnych dynamických systémov v oblasti chemických technológií výhody: 5 dní dovolenky naviac z kolektívnej zmluvy, vlastné stravovacie zariadenie, možnosť rekreácie vo vlastnom rekreačnom zariadení a iné v zmysle kolektívnej zmluvy., bratislava

Bratislava 28.07.2019
521 € za mesiac
Geodet - technik

Geodet - technik

850 € za mesiac

náplň práce: výkon funkcie geodeta technika v oblasti inžinierskej geodézie a banského meračstva. výhody: možnosť poskytnutia ubytovania, príspevok na stravu, prešov

Prešov 26.07.2019
850 € za mesiac
Managing editor

Managing editor

Dohodou

náplň práce: managing editor vedeckého časopisu s biologických zameraním posudzovanie kvality vedeckého obsahu rukopisov komunikácia s autormi vedeckých rukopisov komunikácia s členmi medzinárodnej redakčnej rady časopisu komunikácia s recenzentmi príprava obsahu 12 čísel ročníka vedeckého časopisu príprava special issues, bratislava

Bratislava 23.07.2019
Dohodou
Poradkyňa na Nár. nonstop tel. linke pre ženy zažív. násilie

náplň práce: cieľovou skupinou poskytovaných sociálnych služieb sú ženy v minulosti vystavené násiliu, zažívajúce alebo ohrozené násilím a ostatné osoby prichádzajúce do styku so ženami zažívajúcimi alebo ohrozenými násilím. práca na národnej bezplatnej nonstop telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie zahŕňa: - poskytovanie základného sociálneho poradenstva, krízovej pomoci a...

Bratislava 19.07.2019
Dohodou
1 - 20 z 39
1 - 20 z 39