1 - 18 z 18
Zoradit podľa:
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1500 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 20.03.2020
1500 € za mesiac
Vedecký pracovník - výskum a vývoj nových materiálov

náplň práce: výskum, vývoj a charakterizácia nových materiálov využiteľných na uskladnenie a konverziu energie, syntéza anorganických nanokryštálov, organická syntéza, teoretické modelovanie, laserová spektroskopia výhody: príspevok na stravovanie a rekreáciu, bratislava

Bratislava 20.03.2020
1079 € za mesiac
Vedecký pracovník - výskum a vývoj nových materiálov

náplň práce: výskum, vývoj a charakterizácia nových materiálov využiteľných na uskladnenie a konverziu energie, syntéza anorganických nanokryštálov, organická syntéza, teoretické modelovanie, laserová spektroskopia výhody: príspevok na stravovanie a rekreáciu, bratislava

Bratislava 20.03.2020
1079 € za mesiac
Manažér výskumu, vývoja a technického rozvoja

náplň práce: riadenie a koordinácia výskumného a vývojového útvaru. zodpovednosť za proces obstarávania jednotlivých dielov a optimalizáciu výrobného procesu. zodpovednosť za efektívne riadenie technického oddelenia. úzka spolupráca s manažmentom firmy, jednotlivými oddeleniami aj dodávateľmi. sledovanie efektivity, hospodárnosti a kvality výroby. zodpovednosť za technický rozvoj vo výrobe a...

Ilava 20.03.2020
900 € za mesiac
Expert na meteorológiu

Expert na meteorológiu

1000 € za mesiac

náplň práce: - expertíza v oblasti meteorológie - návrh testovacích procedúr - testovanie - interné školenia, školenia zákazníkov - prezentácie - interná dokumentácia a dokumentácia pre zákazníka - podpora a vedenie fat/sat - konzultácia požiadaviek s projektovým manažérom, vývojovým tímom alebo zákazníkom - štúdium - odborné správy, publikačná činnosť - účasť na...

Bratislava 20.03.2020
1000 € za mesiac
Klinický projektový manažér

Klinický projektový manažér

4100 € za mesiac

náplň práce: clinical data manager is responsible for collecting and managing data from a variety of clinical projects. he/she works collaboratively to make sure data is collected, managed and reported clearly, accurately and securely. • project and team management; • development of data management plan; • design and develop ecrfs; • sdtm mapping; • data cleaning and query management; • identify...

Bratislava 20.03.2020
4100 € za mesiac
Technik chemik

Technik chemik

1000 € za mesiac

náplň práce: spracovanie podkladov a plánovanie spracovateľských postupov pre výrobu a spracovanie poloproduktov a medziproduktov z chemickej a farmaceutickej výroby, dohľad nad výkonnými pracovníkmi pracovná pozícia je vhodná najmä pre zp., pezinok

Pezinok 20.03.2020
1000 € za mesiac
Mechanik hornín Senior

Mechanik hornín Senior

4000 € za mesiac

bratislava

Bratislava 20.03.2020
4000 € za mesiac
R&D consultant - senior

R&D consultant - senior

1300 € za mesiac

náplň práce: - technicko-finančná analýza projektov výskumu a vývoja - tvorba technických popisov k projektom výskumu a vývoja v slovenskom jazyku - nastavenie projektového riadenia výskumno-vývojových projektov za účelom ich sformalizovania - analýza a kalkulácie nákladov výskumno-vývojových projektov výhody: - ročný plat s odmenami až 24.000 eur (podľa skúseností a schopností) - odmeny...

Trenčín 20.03.2020
1300 € za mesiac
Vedecký pracovník v odbore fyziológia rastlín

náplň práce: • izolácia, purifikácia, separácia a modifikácia nukleových kyselín, príprava rekombinantých dna, restrikčná analýza, transformácie prokaryotických a eukaryotických buniek, metódy analýzy mutantov, transformantov a expresie génov. • príprava expresných vektorov pre produkciu rekombinantných proteínov značených rôznymi epitopmi, v rôznych expresných systémoch, pull down a...

Bratislava 20.03.2020
Dohodou
Vedecký pracovník v oblasti magnetometrie

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie magnetometrie úm sav. špecializácia v oblasti aplikovaná elektrotechnika, elektronika a fotonika. schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh, návrh hardvéru a softvéru pre špecializované vedecké experimenty. dobré programovacie schopnosti a skúsenosti s aplikáciou magnetometrie v biológii a medicíne sú výhodou....

Bratislava 20.03.2020
Dohodou
Letecký meteorológ pre leteckú meteorologickú službu

náplň práce: • sledovať vývoj meteorologický podmienok a pripravovať meteorologické predpovede pre civilnú leteckú dopravu • poskytovať špecializované meteorologické konzultácie posádkam lietadiel, leteckým prevádzkovateľom, leteckým užívateľom • pripravovať letovú dokumentáciu pre vnútroštátne a zahraničné lety • práca v nepretržitej prevádzke výhody: • mzdové ohodnotenie od...

Bratislava 20.03.2020
880 € za mesiac
Prognostik pre leteckú meteorologickú službu

náplň práce: • sledovať vývoj meteorologických podmienok a pripravovať meteorologické predpovede a výstrahy pre civilnú dopravu • usmerňovať a viesť jednotlivé pracoviská leteckej meteorologickej služby • poskytovať špecializované meteorologické konzultácie posádkam lietadiel, leteckým prevádzkovateľom a leteckým odberateľom • práca v nepretržitej prevádzke po zaškolení a zložení...

Bratislava 20.03.2020
970 € za mesiac
Výskumný pracovník - postdoktorand na KEMP

náplň práce: vedeckovýskumná, projektová a publikačná činnosť., banská bystrica

Banská Bystrica 20.03.2020
980,50 € za mesiac
Špecialista účtovník

náplň práce: účtovníctvo príspevkovej organizácie, bratislava

Bratislava 20.03.2020
Dohodou
Projektový manažér

Projektový manažér

1100 € za mesiac

náplň práce: hľadáme do nášho tímu projektového manžéra, ktorý sa zaujíma o meteorológiu a chcel by sa dozvedieť viac o monitorovacích informačných systémoch v meteorológii. úlohou projektového manažéra je komunikácia so zákazníkom (písomnou a ústnou formou), vytváranie cenových ponúk, vedenie projektov od objednávky až po akceptáciu, fakturáciu. dohľad nad dodržiavaním termínov pri...

Bratislava 20.03.2020
1100 € za mesiac
Odborný/vedecký lingvistický pracovník

náplň práce: základná aj aplikovaná práca v oblasti jazyka a jeho počítačového spracovania výhody: • vedecký rast v oblasti korpusovej lingvistiky; • účasť v domácich a zahraničných projektoch., bratislava

Bratislava 20.03.2020
Dohodou
Technický manažér

Technický manažér

4000 € za mesiac

náplň práce: riadenie, plánovanie a kontrola na úseku výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 20.03.2020
4000 € za mesiac
1 - 18 z 18
1 - 18 z 18