1 - 20 z 40
Zoradit podľa:
Vedecký pracovník pre oblasť analýzy výsledkov meraní

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie teoretických metód úm sav. špecializácia v oblasti aplikovanej matematiky, matematickej štatistiky a strojového učenia, resp. v počítačových vedách alebo súvisiacich oblastiach. znalosti v oblasti vied o meraní, analýze veľkých dát, lineárnych a nelineárnych štatistických metód a modelov, mnohorozmernej analýzy dát...

Bratislava 16.06.2019
Dohodou
Vedecký pracovník pre oblasť zobrazovacích metód

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie zobrazovacích metód úm sav. špecializácia v oblasti rádioelektronika - výskum a návrh nových vysokofrekvenčných snímacích systémov, návrh zdrojov magnetických polí, návrh nízkošumových elektronických zosilňovačov a elektroniky pre oblasť magnetickej rezonancie. programovacie schopnosti (napr. matlab, mathematica...

Bratislava 15.06.2019
Dohodou
Odborník na vedu, výskum a inovácie

náplň práce: • vhodné pre rôzne vzdelania - pracovník ministerstva, vedecký pracovník a pod. - podmienkou je preukázaná pracovná skúsenosť s predmetnou oblasťou - vedou, výskumom a inováciami • zabezpečenie výkonu pracovných činností so špecializáciou na požadovanú oblasť • odborná podpora právneho oddelenia v predmetnej oblasti • . koordinácia odborných aktivít...

Bratislava 13.06.2019
1700 € za mesiac
Výskumný pracovník

náplň práce: výskumný pracovník, výskum v oblasti aplikovanej informatiky. výhody: ubytovanie, bratislava

Bratislava 31.05.2019
Dohodou
Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov

náplň práce: manažovanie medzinárodného tímu, komunikácia so zákazníkmi, poskytovanie technickej podpory a riešenie problémov zákazníkov, poskytovanie poradenskej služby pre konkrétne descartes produkty (air produkty), evidencia a manažovanie incidentov. vysoká znalosť anglického, ruského, ukrajinského a slovenského jazyka. výhody: vzdelávanie, žilina

Žilina 22.05.2019
1300 € mesačne
Odborný pracovník-chemik

náplň práce: laboratórna a prevádzková izolácia prírodných zlúčenín a príprava vzácnych sacharidov a ich derivátov. práca s chemickými a biologickýmí faktormi. výhodou sú znalosti z oblasti organickej chémie, biotechnológie, analytiockých, separačných a purifikačných metód., bratislava

Bratislava 22.05.2019
Dohodou
Technický konzultant R&D

Technický konzultant R&D

1000 € za mesiac

náplň práce: - realizácia technických auditov v stredných a veľkých spoločnostiach v sr. - nastavenie projektového riadenia výskumno-vývojových projektov za účelom ich sformalizovania. - technicko-finančná analýza projektov výskumu a vývoja - tvorba technických popisov k projektom výskumu a vývoja v slovenskom jazyku. - kalkulácie nákladov výskumno-vývojových projektov. výhody: - na...

Trenčín 18.05.2019
1000 € za mesiac
Gestor

Gestor

900 € za mesiac

náplň práce: - administrácia akreditačných prípadov - komunikácia so zákazníkmi - komunikácia s posudzovateľmi, s garantami, právnikom - zostavovanie akreditačných skupín za pomoci internej databázy - agenda príkazných zmlúv - spracovanie ročný plán dohľadov a re-akreditácií/inšpekcií a obnovenia osvedčení slp výhody: - skrátený pracovný čas – 37,5 hod/týždeň - pružný...

Bratislava 18.05.2019
900 € za mesiac
Výskumno-vývojový zamestnanec

Výskumno-vývojový zamestnanec

786,50 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec zabezpečuje systematický, cieľavedomý, organizovaný a koordinovaný výskum a vývoj v odbore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, sledujúc celosvetový trend vývoja a najnovšie výsledky vedy a techniky, výhody: - osobný príplatok po skúšobnej dobe., bratislava

Bratislava 17.05.2019
786,50 € za mesiac
Senior Technik

Senior Technik

1200 € za mesiac

náplň práce: - realizácia prípravy testovacích vzoriek a zariadení testovacích infraštruktúr. - účasť pri testovaní experimentálnych zariadeniach. - kontrola stavu infraštruktúry a mechanických zariadení. - identifikácia porúch a ich závažnosti na základe dokumentácie a reálneho stavu. - uvádzanie prototypov do testovania. - navrhovanie zlepšení pracovných postupov prípravy...

Bratislava 16.05.2019
1200 € za mesiac
Vedecký pracovník

Vedecký pracovník

1000 € za mesiac

náplň práce: vedeckovýskumná činnosť v oblasti psychologických vied, bratislava

Bratislava 11.05.2019
1000 € za mesiac
Vedecký pracovník v oblasti magnetometrie

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie magnetometrie úm sav. špecializácia v oblasti aplikovaná elektrotechnika, elektronika a fotonika. schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh, návrh hardvéru a softvéru pre špecializované vedecké experimenty. dobré programovacie schopnosti a skúsenosti s aplikáciou magnetometrie v biológii a medicíne sú výhodou....

Bratislava 10.05.2019
Dohodou
Vedecký pracovník v oblas. optoelektronických meracích metód

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie optoelektronických meracích metód úm sav. špecializácia v oblasti zobrazovacích meracích a testovacích metód, ako sú rtg mikrotomografia, infračervená termografia a rôzne optické meracie metódy. dobré programovacie schopnosti sú výhodou. ponúkame prácu na zaujímavej problematike, tvorivé pracovné prostredie, možnosti...

Bratislava 10.05.2019
Dohodou
učiteľ chémie a matematiky

náplň práce: učiteľ chémie a matematiky, revúca

Revúca 11.05.2019
520 € mesačne
Poradkyňa na Nár. nonstop tel. linke pre ženy zažív. násilie

náplň práce: cieľovou skupinou poskytovaných sociálnych služieb sú ženy v minulosti vystavené násiliu, zažívajúce alebo ohrozené násilím a ostatné osoby prichádzajúce do styku so ženami zažívajúcimi alebo ohrozenými násilím. práca na národnej bezplatnej nonstop telefonickej linke pre ženy zažívajúce násilie zahŕňa: - poskytovanie základného sociálneho poradenstva, krízovej pomoci a...

Bratislava 09.05.2019
Dohodou
Projektový manažér - administrátor pre zahraničné projekty

náplň práce: • vyhľadáva, analyzuje a navrhuje možností financovania prostredníctvom využitia pomoci z medzinárodných grantových schém a zdrojov, • poskytuje informácie o možnostiach zapojenia sa a podmienkach poskytnutia grantu, • poskytuje podporu pre ostatné oddelenia ohľadom prípravy a predkladania žiadostí o poskytnutie grantu, • aktívne spolupracuje a komunikuje s grantovými agentúrami...

Trnava 06.05.2019
1000 € za mesiac
Verejný zdravotník

Verejný zdravotník

400 € za mesiac

náplň práce: spracovávanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby a komunikácia a poradenstvo v oblasti dohľadu nad pracovnými podmienkami, prešov

Prešov 30.04.2019
400 € za mesiac
Laborant

Laborant

700 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie chemicko fyzikálnych rozborov zemín, vôd, potravín a emisií., košice

Košice 26.04.2019
700 € za mesiac
Výskumný pracovník v oblasti vodného hospodárstva

náplň práce: - samostatné riešenie úloh vyplývajúcich z implementácie európskych smerníc pre oblasť vody, najmä smernice 2000/60/es (rámcovej smernice o vode) - zabezpečovanie koordinačných, administratívnych a odborných prác spojených s posudzovaním projektov podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode - príprava a vypracovanie stanovísk podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode ...

Bratislava 26.04.2019
977,55 € za mesiac
Vedúci oddelenia stavebného skúšobného laboratória

náplň práce: vedenie oddelenia kvality akreditovaného skúšobného laboratória, certifikácia podľa iso 9001, 14001 45001, interné audity, vybavovanie požiadaviek zákazníkov výhody: individuálny prístup k zamestnancom, služobné auto, mobil, flexibilný pracovný čas, výkonnostné ohodnotenie, príspevok zamestnávateľa na iii. pilier, stravovacia karta., bratislava

Bratislava 25.04.2019
1300 € za mesiac
1 - 20 z 40
1 - 20 z 40