1 - 20 z 20
Zoradit podľa:
Vedecký pracovník - výskum a vývoj nových materiálov

náplň práce: výskum, vývoj a charakterizácia nových materiálov využiteľných na uskladnenie a konverziu energie, syntéza anorganických nanokryštálov, organická syntéza, teoretické modelovanie, laserová spektroskopia výhody: príspevok na stravovanie a rekreáciu, bratislava

Bratislava 10.07.2020
1079 € za mesiac
Technický riaditeľ

Technický riaditeľ

1700 € za mesiac

náplň práce: - zodpovedanie za vykonávanie činnosti a povinnosti stanovené pre technického riaditeľa v organizačnom a pracovnom poriadku a.s. - zodpovedanie za zabezpečenie a výkon úloh a činností priradených technickému riaditeľovi, priradených technickému úseku v zmysle organizačných predpisov a legislatívnych noriem - dodržiavanie, preskúšavanie a schvaľovanie noriem podľa os...

Sabinov 10.07.2020
1700 € za mesiac
Analytik/čka pre systematizáciu vzdelávania

náplň práce: - odborne zastrešuje, koordinuje a zodpovedá za vybrané úlohy v rámci pre systematizácie vzdelávania a vzdelávanie v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách; - organizuje vzdelávanie a dohliada na jeho priebeh; - lektorom/rkám poskytuje konzultácie a zabezpečuje ich pracovné stretnutia; - organizuje tvorbu vzdelávacích modulov a učebných lánov; - spracúva výstupy...

Bratislava 08.07.2020
Dohodou
Expert na meteorológiu

Expert na meteorológiu

1000 € za mesiac

náplň práce: - expertíza v oblasti meteorológie - návrh testovacích procedúr - testovanie - interné školenia, školenia zákazníkov - prezentácie - interná dokumentácia a dokumentácia pre zákazníka - podpora a vedenie fat/sat - konzultácia požiadaviek s projektovým manažérom, vývojovým tímom alebo zákazníkom - štúdium - odborné správy, publikačná činnosť - účasť na...

Bratislava 08.07.2020
1000 € za mesiac
Manažér výskumu, vývoja a technického rozvoja

náplň práce: riadenie a koordinácia výskumného a vývojového útvaru. zodpovednosť za proces obstarávania jednotlivých dielov a optimalizáciu výrobného procesu. zodpovednosť za efektívne riadenie technického oddelenia. úzka spolupráca s manažmentom firmy, jednotlivými oddeleniami aj dodávateľmi. sledovanie efektivity, hospodárnosti a kvality výroby. zodpovednosť za technický rozvoj vo výrobe a...

Ilava 06.07.2020
900 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1500 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 06.07.2020
1500 € za mesiac
Finančný manažér pre Národný projekt - výb. konanie

náplň práce: rámcová náplň práce: - finančné riadenie národného projektu - príprava, spracovanie a kontrola dokumentácie projektu - zodpovedá za čerpanie finančných zdrojov, ich vyúčtovanie, efektívnosť a oprávnenosť - zodpovedá za komplexnosť a kvalitu jednotlivých výstupov projektu - zodpovedá za dodržiavanie platnej legislatívy výhody: ponúkaný plat: od 800,- € / 50 % úväzok ...

Bratislava 03.07.2020
504 € za mesiac
Asistent pre kvalitu ovzdušia

Asistent pre kvalitu ovzdušia

800 € za mesiac

náplň práce: • stanovenie polyaromatických uhľovodíkov v ovzduší metódou plynovej chromatografie • stanovenie nox v ovzduší metódou uv vis • príprava vzoriek na stanovenie polyaromatických uhľovodíkov • agenda spojená s akreditáciou laboratória výhody: - celková hrubá mzda vo výške 800,- eur /odmeňovanie v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo...

Bratislava 03.07.2020
800 € za mesiac
Stážista

Stážista

Dohodou

náplň práce: hľadáme stážistu/tku na dlhodobejšiu spoluprácu do nášhu bpi tímu. uchádzač musí navštevovať vysokú školu (preferujeme humanitné a sociálne vedy). prijatý uchádzač bude asistovať s písaním a realizáciou projektov, organizáciou podujatí a asistovať pri plnení bežných kancelárskych úkonov. po zaučení a vzájomnej spokojnosti ponúkame možnosť byť aktívnou súčasťou...

Bratislava 03.07.2020
Dohodou
Technik - geodet

Technik - geodet

700 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie terénnych meračských a kancelárskych prác., bratislava

Bratislava 30.06.2020
700 € za mesiac
Vedecký pracovník v odbore fyziológia rastlín

náplň práce: izolácia, purifikácia, separácia a modifikácia nukleových kyselín, príprava rekombinantých dna, transformácie prokaryotických a eukaryotických buniek, analýza mutantov a transformantov a analýzy expresie génov na rôznych úrovniach, príprava expresných vektorov pre produkciu rekombinantných proteínov značených rôznymi epitopmi, v rôznych expresných systémoch, pull down a...

Bratislava 26.06.2020
Dohodou
Vedeckí výskumní pracovníci pre Národný projekt - výb. kon.

náplň práce: rámcová náplň práce: • spolupracuje s výskumnými skupinami a vykonáva vedecko-výskumné aktivity podľa usmernení hlavného vedecko-výskumného pracovníka, • podieľa sa na realizácii všetkých podaktivít projektu, napríklad vykonáva prieskumy, vyhodnocuje ankety, pripravuje grafické podklady, materiály a fotodokumentáciu k výstupom projektu, pripravuje podklady na webovú...

26.06.2020
756 € za mesiac
Vedecký pracovník v odbore fyziológia rastlín

náplň práce: znalosť metodiky na detekciu reaktívnych foriem kyslíka a dusíka, metodiky na detekciu auxínov, izolácia, purifikácia, separácia nukleových kyselín, metódy analýzy expresie génov., bratislava

Bratislava 24.06.2020
Dohodou
Manažér výskumu a technického vývoja vo výrobe

náplň práce: - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia, - riadenie priamo podriadených zamestnancov, - riadenie špecifických a výskumno-vývojových úloh, - komunikácia s materskou spoločnosťou v holandskom, kórejskom jazyku - reporting analýzy údajov a stavu technického a strojového vybavenia v holandskom a kórejskom jazyku...

Čadca 19.06.2020
1000 € za mesiac
Výskumný pracovník v oblasti spoločenských a humanitných v.

náplň práce:  samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky • samostatné vykonávanie analyticko-syntetickej vedecko-výskumnej činnosti vo vymedzených oblastiach výskumu trhu práce a zamestnanosti vo väzbe na systémový prístup a v prepojení na iné vecné oblasti výskumu trhu práce a zamestnanosti, • vykonávanie operatívnej analytickej a hodnotiacej práce podľa potrieb zriaďovateľa a...

Bratislava 15.06.2020
Dohodou
Business developer

Business developer

600 € za mesiac

náplň práce: a. vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov; b. komunikácia so zákazníkmi, starostlivosť o nich; c. komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi, starostlivosť o nich; d. vedecký research - spravovanie stránky e. prezentovanie a propagovanie technológie, produktov a služieb; f. poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií; g. vykonávanie marketingových a...

Bratislava 11.06.2020
600 € za mesiac
Vedecký pracovník v oblasti materiálového inžinierstva

náplň práce: • experimenty týkajúce sa sklopného a odstredivého odlievania nových zliatin a hodnotenia vlastností odliatkov (chyby odliatkov, tvrdosť, mikrotvrdosť, vlastnosti v tlaku a v ťahu). • vyhodnotenie experimentov štruktúrnych analýz (svetelná mikroskopia, riadkovacia elektrónová mikroskopia, obrazová analýza). • realizácia experimentov tepelného spracovania materiálov a...

Bratislava 09.06.2020
1548 € za mesiac
Špecialista optimalizácie procesov

náplň práce: - optimalizácia procesov pre rozvoj činnosti medzinárodných odborných časopis z akademickej oblasti ; prijímanie článkov cez špecifické softwarové nástroje (alebo optimalizácia vydávania článkov pomocou eai softvérových nástrojov); publikovanie a archivácia článkov, znižovanie času publikovania článkov pomocou optimalizácie publikačných cyklov - starostlivosť o zákazníkov eai...

Bratislava 05.06.2020
1000 € za mesiac
Výskumný pracovník - postdoktorand na KEMP

náplň práce: vedeckovýskumná, projektová a publikačná činnosť., banská bystrica

Banská Bystrica 25.05.2020
980,50 € za mesiac
Vedecký pracovník - výskum a vývoj nových materiálov

náplň práce: výskum, vývoj a charakterizácia nových materiálov využiteľných na uskladnenie a konverziu energie, syntéza anorganických nanokryštálov, organická syntéza, teoretické modelovanie, laserová spektroskopia výhody: príspevok na stravovanie a rekreáciu, bratislava

Bratislava 20.03.2020
1079 € za mesiac
1 - 20 z 20
1 - 20 z 20