1 - 19 z 19
Zoradit podľa:
Hlavný účtovník

náplň práce: - komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania, - zodpovednosť za komplexné spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov za zamestnávateľa, - komplexné riešenie a usmerňovanie financovania a rozpočtovania v organizácií vo väzbe na zákon o rozpočtových pravidlách, - príprava podkladov a práca v informačnom systéme softip a v štátnej pokladnice, ...

Bratislava 12.12.2019
Dohodou
Kalibračný mechanik

Kalibračný mechanik

728 € za mesiac

náplň práce: - kalibrácia meradiel (aj špeciálneho použitia) v oblasti mechanických, elektrických a frekvenčných fyzikálnych veličín - justáž meradiel v oblasti mechanických a elektrických veličín - výpočet a stanovenie výsledkov kalibrácie pomocou štatistických metód - opravy meradiel v oblasti elektrických veličín výhody: - práca v stabilnej tradičnej spoločnosti - mesačné...

Trenčín 11.12.2019
728 € za mesiac
Vedecký pracovník - výskum a vývoj nových materiálov

náplň práce: výskum, vývoj a charakterizácia nových materiálov využiteľných na uskladnenie a konverziu energie, syntéza anorganických nanokryštálov, organická syntéza, teoretické modelovanie, laserová spektroskopia výhody: príspevok na stravovanie, bratislava

Bratislava 11.12.2019
902 € za mesiac
Site Start Up Project Delivery Manager

náplň práce: responsible and accountable for the customer-focused leadership and management of site start-up (ssu) deliverables within a region or globally, within the assigned projects or programs. directs the technical and operational aspects of the site start-up deliverables of the assigned projects. accountable for the delivery of activation-ready study sites on time, on budget, and in compliance with all applicable...

Bratislava 09.12.2019
3500 € za mesiac
Výskumný pracovník

Výskumný pracovník

1000 € za mesiac

náplň práce: tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky, trnava

Trnava 06.12.2019
1000 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

1100 € za mesiac

náplň práce: hľadáme do nášho tímu projektového manžéra, ktorý sa zaujíma o meteorológiu a chcel by sa dozvedieť viac o monitorovacích informačných systémoch v meteorológii. úlohou projektového manažéra je komunikácia so zákazníkom (písomnou a ústnou formou), vytváranie cenových ponúk, vedenie projektov od objednávky až po akceptáciu, fakturáciu. dohľad nad dodržiavaním termínov pri...

Bratislava 04.12.2019
1100 € za mesiac
Technický manažér

Technický manažér

4000 € za mesiac

náplň práce: riadenie, plánovanie a kontrola na úseku výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 04.12.2019
4000 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1500 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 04.12.2019
1500 € za mesiac
Analytik medzinárodnej spolupráce vo vede a výskume

náplň práce: pozícia: odborný pracovník / analytik pre oblasť medzinárodnej spolupráce vo vede, výskume a inováciách náplň práce: príprava štatistík a analýz účasti v národných a európskych schémach na podporu výskumu, vývoja, inovácií. príprava podporných materiálov, prehľadov a monitoringov v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. spracovanie stanovísk a pripomienok k...

Bratislava 02.12.2019
1200 € za mesiac
Expert na meteorológiu

Expert na meteorológiu

1000 € za mesiac

náplň práce: - expertíza v oblasti meteorológie - návrh testovacích procedúr - testovanie - interné školenia, školenia zákazníkov - prezentácie - interná dokumentácia a dokumentácia pre zákazníka - podpora a vedenie fat/sat - konzultácia požiadaviek s projektovým manažérom, vývojovým tímom alebo zákazníkom - štúdium - odborné správy, publikačná činnosť - účasť na...

Bratislava 26.11.2019
1000 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1000 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 02.12.2019
1000 € za mesiac
R&D Leader

R&D Leader

2000 € za mesiac

náplň práce: • develop and lead the r&d team • define, together with sales & marketing and ceo the technology roadmap which defines which technologies to adopt based on market potential and profitability, in line with overall company strategy • primary focus is development of innovative manufacturing processes aimed at automation, quality assurance and cost reduction, cycle time reduction and volumes. this includes...

Dunajská Streda 22.11.2019
2000 € za mesiac
Zástupca riaditeľa pre výskum

náplň práce: zástupca riaditeľa pre výskum vykonáva tieto povinnosti v týchto oblastiach: 1) strategické plánovanie a všeobecné riadenie (všetko pod dohľadom a v spolupráci s výskumným riaditeľom) • prispievanie k formulácii úloh, cieľov a rozvojovej stratégie inštitútu • implementácia schválenej stratégie reštrukturalizácie, reformy a rozšírenia inštitútu pod dohľadom a v spolupráci...

Bratislava 22.11.2019
3200 € za mesiac
Špecialista - výpočtár MKP

Špecialista - výpočtár MKP

1100 € za mesiac

náplň práce: • príprava výpočtových modelov, sietí konečných prvkov a realizácia pevnostných výpočtových analýz tlakových nádob, komponentov a potrubných systémov jadrovej elektrárne, • hodnotenie integrity a životnosti jadrovo-energetických zariadení, • riešenie projektov zvyšovania bezpečnosti, riadenia starnutia a predlžovania projektovej životnosti jadrových elektrární. výhody: ...

Trnava 15.11.2019
1100 € za mesiac
Výskumno-vývojový zamestnanec

Výskumno-vývojový zamestnanec

786,50 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec zabezpečuje systematický, cieľavedomý, organizovaný a koordinovaný výskum a vývoj v odbore geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, sledujúc celosvetový trend vývoja a najnovšie výsledky vedy a techniky. výhody: osobný príplatok po skúšobnej dobe., bratislava

Bratislava 14.11.2019
786,50 € za mesiac
FEA Inžinier

FEA Inžinier

2500 € za mesiac

náplň práce: - realizovať pevnostné výpočty a analýzy, a/alebo výpočty a analýzy prúdenia médií a/alebo výpočty a analýzy elektromagnetických polí pre účely optimalizácie vyvíjaných technológií. - vyvíjať teoretický a empirický popis vlastností plazmového generátora (prípadne iných technologických celkov), spôsob použitia výsledkov pre účely vyvíjaného zariadenia. ...

Trnava 14.11.2019
2500 € za mesiac
Výskumný pracovník - postdoktorand na KEMP

náplň práce: vedeckovýskumná, projektová a publikačná činnosť., banská bystrica

Banská Bystrica 13.11.2019
980,50 € za mesiac
Projektový manažér Centra rozvoja inovácií

náplň práce: do nášho tímu hľadáme strategického kolegu, s mimoriadnym potenciálom rastu, o ktorom predpokladáme, že sa stane uznávaným odborníkom v danom odbore. náplň práce: • tvorba projektov pre budovanie platformy pre vývoj a inovácie, uchádzanie sa o grantové a komerčné financovanie z národných a nadnárodných zdrojov, • vyjednávanie a obhajoba projektov, • manažment projektov •...

Lučenec 05.11.2019
1500 € za mesiac
Vedecký pracovník v oblasti magnetometrie

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie magnetometrie úm sav. špecializácia v oblasti aplikovaná elektrotechnika, elektronika a fotonika. schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh, návrh hardvéru a softvéru pre špecializované vedecké experimenty. dobré programovacie schopnosti a skúsenosti s aplikáciou magnetometrie v biológii a medicíne sú výhodou....

Bratislava 04.11.2019
Dohodou
1 - 19 z 19
1 - 19 z 19