1 - 20 z 30
Zoradit podľa:
Výskumný pracovník

Výskumný pracovník

1000 € za mesiac

náplň práce: tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky, trnava

Trnava 11.02.2020
1000 € za mesiac
Manažér pre informovanie, publicitu a monitorovanie

náplň práce: zodpovedá za zabezpečenie aktivít publicity a informovanosti realizovaného projektu v súlade s manuálom pre informovanie a komunikáciu operačného programu, so zmluvou o poskytnutí nfp a s ďalšími relevantnými dokumentmi a usmerneniami riadiaceho orgánu a súvisiacich činností: - sledovanie povinností prijímateľa vo vzťahu k publicite a informovanosti, - spracovávanie a zodpovednosť za...

11.02.2020
9 € za hodinu
Klinický projektový manažér

Klinický projektový manažér

4100 € za mesiac

náplň práce: clinical data manager is responsible for collecting and managing data from a variety of clinical projects. he/she works collaboratively to make sure data is collected, managed and reported clearly, accurately and securely. • project and team management; • development of data management plan; • design and develop ecrfs; • sdtm mapping; • data cleaning and query management; • identify...

Bratislava 10.02.2020
4100 € za mesiac
Výskumný pracovník - postdoktorand na KEMP

náplň práce: vedeckovýskumná, projektová a publikačná činnosť., banská bystrica

Banská Bystrica 06.02.2020
980,50 € za mesiac
Vedecký pracovník

Vedecký pracovník

1100 € za mesiac

náplň práce: geografický ústav sav prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku požadované kvalifikačné predpoklady: - ukončené vysokoškolské vzdelanie iii. stupňa v niektorom zo študijných odborov fyzická geografia a geoekológia, humánna geografia, regionálna geografia, geoinformatika a prípadne aj z iných príbuzných odborov. k prihláške je nevyhnutné...

Bratislava 04.02.2020
1100 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

1100 € za mesiac

náplň práce: hľadáme do nášho tímu projektového manžéra, ktorý sa zaujíma o meteorológiu a chcel by sa dozvedieť viac o monitorovacích informačných systémoch v meteorológii. úlohou projektového manažéra je komunikácia so zákazníkom (písomnou a ústnou formou), vytváranie cenových ponúk, vedenie projektov od objednávky až po akceptáciu, fakturáciu. dohľad nad dodržiavaním termínov pri...

Bratislava 03.02.2020
1100 € za mesiac
Manažér výskumu, vývoja a technického rozvoja

náplň práce: riadenie a koordinácia výskumného a vývojového útvaru. zodpovednosť za proces obstarávania jednotlivých dielov a optimalizáciu výrobného procesu. zodpovednosť za efektívne riadenie technického oddelenia. úzka spolupráca s manažmentom firmy, jednotlivými oddeleniami aj dodávateľmi. sledovanie efektivity, hospodárnosti a kvality výroby. zodpovednosť za technický rozvoj vo výrobe a...

Ilava 01.02.2020
900 € za mesiac
Vývojový expert

Vývojový expert

10 € za hodinu

náplň práce: - vývoj energetických optimalizačných algoritmov pre účely následného vytvorenia softvérových aplikácií pre vpp/dr a ems, ako aj riadenie systémov na spotrebu, výrobu a uskladňovanie energie; - vývoj matematických modelov pre optimálny výber technológií pre vpp/dr, ess, bms; - vývoj matematických modelov pre optimalizáciu zaťaženia generátorov, využiteľnosti doplnkových...

Bratislava 01.02.2020
10 € za hodinu
Odborný/vedecký lingvistický pracovník

náplň práce: základná aj aplikovaná práca v oblasti jazyka a jeho počítačového spracovania výhody: • vedecký rast v oblasti korpusovej lingvistiky; • účasť v domácich a zahraničných projektoch., bratislava

Bratislava 29.01.2020
Dohodou
Laborant

Laborant

Dohodou

náplň práce: štandardné fyziologické a biochemické postupy, bratislava

Bratislava 30.01.2020
Dohodou
Technický manažér

Technický manažér

4000 € za mesiac

náplň práce: riadenie, plánovanie a kontrola na úseku výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 28.01.2020
4000 € za mesiac
Vedecký pracovník - výskum a vývoj nových materiálov

náplň práce: výskum, vývoj a charakterizácia nových materiálov využiteľných na uskladnenie a konverziu energie, syntéza anorganických nanokryštálov, organická syntéza, teoretické modelovanie, laserová spektroskopia výhody: príspevok na stravovanie a rekreáciu, bratislava

Bratislava 27.01.2020
1079 € za mesiac
Riadiaci pracovník, manažér

Riadiaci pracovník, manažér

1000 € za mesiac

náplň práce: - podpora plant manažéra pre rozhodovacích procesoch, - podpora senior manažmentu pri aplikácii úsporných riešení, - detailná analýza údajov vyplývajúcich z výrobného procesu, - analýza stavu technického a strojového vybavenia výhody: - firemné podujatia, - darčekové poukážky, - interné a externé školenia, ilava

Ilava 22.01.2020
1000 € za mesiac
Expert na meteorológiu

Expert na meteorológiu

1000 € za mesiac

náplň práce: - expertíza v oblasti meteorológie - návrh testovacích procedúr - testovanie - interné školenia, školenia zákazníkov - prezentácie - interná dokumentácia a dokumentácia pre zákazníka - podpora a vedenie fat/sat - konzultácia požiadaviek s projektovým manažérom, vývojovým tímom alebo zákazníkom - štúdium - odborné správy, publikačná činnosť - účasť na...

Bratislava 21.01.2020
1000 € za mesiac
FEA Inžinier

FEA Inžinier

2500 € za mesiac

náplň práce: - realizovať pevnostné výpočty a analýzy, a/alebo výpočty a analýzy prúdenia médií a/alebo výpočty a analýzy elektromagnetických polí pre účely optimalizácie vyvíjaných technológií. - vyvíjať teoretický a empirický popis vlastností plazmového generátora (prípadne iných technologických celkov), spôsob použitia výsledkov pre účely vyvíjaného zariadenia. ...

Trnava 13.01.2020
2500 € za mesiac
Laborant

Laborant

700 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie chemických a fyzikálne - chemických skúšok., košice

Košice 10.01.2020
700 € za mesiac
Laborant

Laborant

700 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie mikrobiologických a hydrobiologických analýz vzoriek vôd a potravín., košice

Košice 10.01.2020
700 € za mesiac
Technik - geodet

Technik - geodet

800 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie terénnych meračských a kancelárskych prác., bratislava

Bratislava 17.01.2020
800 € za mesiac
Projektový manažér Centra rozvoja inovácií

náplň práce: do nášho tímu hľadáme strategického kolegu, s mimoriadnym potenciálom rastu, o ktorom predpokladáme, že sa stane uznávaným odborníkom v danom odbore. náplň práce: • tvorba projektov pre budovanie platformy pre vývoj a inovácie, uchádzanie sa o grantové a komerčné financovanie z národných a nadnárodných zdrojov, • vyjednávanie a obhajoba projektov, • manažment projektov •...

Lučenec 03.01.2020
1000 € za mesiac
Vedecký pracovník v oblasti magnetometrie

náplň práce: vedecký pracovník / samostatný vedecký pracovník pre oddelenie magnetometrie úm sav. špecializácia v oblasti aplikovaná elektrotechnika, elektronika a fotonika. schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh, návrh hardvéru a softvéru pre špecializované vedecké experimenty. dobré programovacie schopnosti a skúsenosti s aplikáciou magnetometrie v biológii a medicíne sú výhodou....

Bratislava 30.12.2019
Dohodou
1 - 20 z 30
1 - 20 z 30