1 - 13 z 13
Zoradit podľa:
Vzorkár pre odbery vzoriek vôd

náplň práce: odbery vzoriek pitných, bazénových, odpadových vôd a kalov., senec

Senec 04.06.2020
900 € za mesiac
Vzorkár pre odbery vzoriek vôd

náplň práce: odbery vzoriek pitných, bazénových, odpadových vôd a kalov., senec

Senec 04.06.2020
900 € za mesiac
Vodár

Vodár

800 € za mesiac

náplň práce: • montáž a oprava vodovodných, plynovodných a kanalizačných potrubí. • kontrolovanie a skúšanie funkčnosti jednotlivých zariadení (batérie, ventily, drezy, toalety, potrubia, atď.). • montovanie a inštalovanie bežných zariadení (radiátory, vodovodné potrubia, bojlery, spojovacie rúry, plynové vedenia, prípojky spotrebičov atď.). • vykonávanie záťažových testov...

Dunajská Streda 01.06.2020
800 € za mesiac
Majster údržby - dispečing a energetika

náplň práce: riadenie opravárskych a údržbárskych činností, elektroúdržby a mar na zverených prevádzkových zariadeniach a objektoch spoločnosti. výhody: k základnej zložke mzdy je vyplácaná výkonnostná sadzba, jej výška závisí od kvality plnenia úloh., žilina

Žilina 28.05.2020
1430 € za mesiac
Prevádzkový montér verejných vodovodov

náplň práce: oprava a údržba vodovodnej siete, montáž vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montáž a demontáž vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia., levice

Levice 26.05.2020
4,60 € za hodinu
Technik vodného hospodárstva (vyhľadávač)

náplň práce: vytyčovanie podzemných vedení, vyhľadávanie únikov vody a monitorovanie vodovodnej a kanalizačnej siete pridelenou technikou, spolupráca pri zabezpečovaní vyjadrovacej činnosti (vytýčenie potrubí)., levice

Levice 26.05.2020
748 € za mesiac
Vodoinštalatér - údržba

Vodoinštalatér - údržba

812 € za mesiac

náplň práce: zabezpečovanie opravy a údržby rozvodov studenej a teplej vody a kanalizácie, vodovodných batérií, toaliet, splachovačov, spŕch, radiátorov, montážne a prevádzkové práce na vodovodnom a kanalizačnom potrubí. výhody: - 37,5 hod. týždenný pracovný čas - poskytujeme ubytovanie, bratislava

Bratislava 21.05.2020
812 € za mesiac
Elektrikár

Elektrikár

4,45 € za hodinu

náplň práce: -samostatne obsluhuje prevádzku zverených objektov s príslušným meracím, kontrolným a signalizačným zariadením -vykonáva revízie prenosných elektrických spotrebičov, pri výpadku elektrickej energie zisťovanie príčin a zabezpečenie ich odstránenia -vykonávanie opráv elektrickej inštalácie na elektrických zariadeniach strojov formou výmeny alebo priamo opravy poškodených...

Piešťany 13.05.2020
4,45 € za hodinu
Prevádzkový montér vodovodov

náplň práce: výmena vodomerov, opravy porúch na vodovodných potrubiach, montáž vodovodných prípojok, detva

Detva 12.05.2020
675 € za mesiac
Vedúci skupiny (majster)

Vedúci skupiny (majster)

860 € za mesiac

náplň práce: riadi práce súvisiace s údržbou, opravami a prevádzkou vodovodných sietí a ich objektov, zabezpečuje poruchovú službu na stredisku, vyhotovuje pracovné príkazy, žiadanky na výdaj materiálu zo skladu, predkladá požiadavky na stroje a mechanizmy, riadi výmenu vodomerov, zabezpečuje odstávku vodovodných prípojok neplatičov, vyhotovuje podklady k zárobkovým listom zamestnancov...

Šaľa 04.05.2020
860 € za mesiac
Montér prevádzkového strediska VV a VK

náplň práce: - denná kontrola prevádzky vodovodných a kanalizačných zariadení - čistenie, údržba a opravy vodovodných a kanalizačných zariadení - ostatná činnosť súvisiaca s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe a prevádzke zamestnávateľa

22.04.2020
850 € za mesiac
Pracovník v oblasti čistenie a monitoring kanalizácií

bratislava

Bratislava 17.04.2020
900 € za mesiac
Inštalatér - operátor na dispečingu tepelného hospodárstva

náplň práce: - vykonáva prehliadky, údržbu a opravy energetických zariadení v rozsahu svojich oprávnení - dbá o bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku s dodržaním všetkých platných vyhlášok, predpisov a noriem - vykonáva vlastné ručné merania plz s príslušným vyhodnotením výhody: pracovná doba priemerne 37,5 hod. / týždeň s možnosťou využitia konta pracovného času práca v...

Trenčín 14.04.2020
696 € za mesiac
1 - 13 z 13
1 - 13 z 13