1 - 20 z 22
Zoradit podľa:
Administratívny referent

Administratívny referent

1000 € za mesiac

náplň práce: samostatné vykonávanie odborných administratívnych prác, - vypracovávanie odborných stanovísk za štátny podnik k žiadostiam právnických a fyzických osôb ku konaniam podľa zákona č.50/1976 z. z., - komunikácia so záujemcami o odborné stanovisko a orgánmi štátnej správy., bratislava

Bratislava 13.12.2019
1000 € za mesiac
Kontrolór snímačov diaľkového odpočtu

náplň práce: - vykonanie kontroly snímačov diaľkového odpočtu - vykonanie reštartu snímačov diaľkového odpočtu, nitra

Nitra 09.12.2019
620 € za mesiac
Inštalatér - operátor na dispečingu tepelného hospodárstva

náplň práce: - vykonáva prehliadky, údržbu a opravy energetických zariadení v rozsahu svojich oprávnení - dbá o bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku s dodržaním všetkých platných vyhlášok, predpisov a noriem - vykonáva vlastné ručné merania plz s príslušným vyhodnotením výhody: pracovná doba priemerne 37,5 hod. / týždeň s možnosťou využitia konta pracovného času práca v...

Trenčín 09.12.2019
636 € za mesiac
Strojník kanalizačných zariadení

náplň práce: montáž a inštalácia kanalizačných zariadení vo vodohospodárskych objektoch, kontrola, opravy a údržba činnosti zariadení, ďalšie činnosti. výhody: mzdové podmienky: podľa vzdelania a pracovných skúsenosti od 3,80 €/hod. + nadtarifná zložka mzdy, prípadne ďalšie špecifické zložky mzdy. pracovisko: prevádzka kanalizácií, ilava

Ilava 06.12.2019
3,80 € za hodinu
Prevádzkový montér verejných vodovodov

náplň práce: oprava a údržba vodovodnej siete, montáž vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montáž a demontáž vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia, výkopové práce. výhody: stabilné miesto, stravné lístky, výkonnostné odmeny mesačne, doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe., nitra

Nitra 05.12.2019
4,85 € za hodinu
Prevádzkový montér verejných vodovodov

náplň práce: oprava a údržba vodovodnej siete, montáž vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montáž a demontáž vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia, výkopové práce. výhody: stabilné miesto, stravné lístky, mesačné výkonnostné odmeny, sporenie na doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe., zlaté moravce

Zlaté Moravce 05.12.2019
4,70 € za hodinu
Strojník vodohospodárskych zariadení

náplň práce: zodpovednosť za údržbu, starostlivosť a prevádzku zariadení čistiarní odpadových vôd a za údržbu a opravy zariadení podzemných čerpacích staníc verejnej kanalizácie. výhody: silné zázemie akciovej spoločnosti, dobré pracovné podmienky, stravné lístky vo výške 4,20 eurá. mesačné výkonnostné odmeny, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe, dodatková dovolenka., zlaté moravce

Zlaté Moravce 05.12.2019
4,20 € za hodinu
Majster energetického hospodárstva

náplň práce: - vyhodnotenie spotreby energií, - zabezpečovanie prevádzky, opravy, údržby energetických rozvodov, - zabezpečenie starostlivosti o areál firmy. výhody: - perspektívne zamestnanie s možnosťou sebarealizácie a odborného rastu - základná zložka mzdy 745 eur/mesiac + 20% prémie - ďalšie mzdové náležitosti v zmysle platnej kolektívnej zmluvy - bezhotovostný systém poskytovania...

Revúca 05.12.2019
745 € za mesiac
Referent

Referent

760 € za mesiac

náplň práce: - komunikácia s dodavateľmi - skladová evidencia - príjem, výdaj, presun v is - expedovanie záväzných objednávok dodávateľom - riešenie stavu zásob na príslušnom sklade - spracovanie ekonomických podkladov k účtovným závierkam, reportom,, banská bystrica

Banská Bystrica 04.12.2019
760 € za mesiac
Prevádzkový montér vodovodov (Prievidza)

náplň práce: montáž vodovodných prípojok, oprava porúch na vod. sieti, vodičský preukaz skupiny "b" - prevádzka vodovodu prievidza.

Prievidza 02.12.2019
650 € za mesiac
Vodoinštalatér

Vodoinštalatér

855 € za mesiac

náplň práce: - údržba vodovodnej siete a zariadení vodovodu - údržba a kontrola meračov a čerpadlovej techniky, vodovod, kanalizácia - odpočet spotrieb vody, uk, tuv výhody: celoročný voľný vstup do prevádzkovaných zariadení spoločnosti wellness, krytá plaváreň, bazénový areál, permanentka pre rodinných príslušníkov, nové zámky

Nové Zámky 02.12.2019
855 € za mesiac
Technický pracovník vodohospodár

náplň práce: - denné zabezpečovanie plynulej prevádzky a bežnej údržby vodohospodárskych, technických a balneotechnických zariadení v rozsahu svojich oprávnení - vykonávanie vlastných meraní plz s príslušným vyhodnotením výhody: - pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia - pracovná doba priemerne 40 hod. / týždeň s možnosťou využitia konta pracovného času ...

Trenčín 20.11.2019
728 € za mesiac
Vodár

Vodár

3,50 € za hodinu

náplň práce: montáž, údržba a oprava vodoinštalácií v živočíšnej, rastlinnej výrobe a na stavbe. výhody: práca na jednej z najväčších mliečnych fariem v európe odborné školenia kariérny rast odmeňovanie nadpriemerných výkonov starostlivosť o zamestnancov, nové zámky

Nové Zámky 18.11.2019
3,50 € za hodinu
Vodár - Montér

Vodár - Montér

750 € za mesiac

náplň práce: - bežné úkony spojené s pracovnou pozíciou "vodár" - montáž zariadení - odstránenie nedostatkov a vzniknutých porúch

14.11.2019
750 € za mesiac
Vodár - Pátrač

Vodár - Pátrač

750 € za mesiac

náplň práce: - bežné úkony spojené s pracovnou pozíciou "vodár" - vyhľadávanie porúch a nedostatkov

13.11.2019
750 € za mesiac
Vedúci skupiny (majster)

Vedúci skupiny (majster)

820 € za mesiac

náplň práce: riadi práce súvisiace s údržbou, opravami a prevádzkou vodovodných sietí a ich objektov, zabezpečuje poruchovú službu na stredisku, vyhotovuje pracovné príkazy, žiadanky na výdaj materiálu zo skladu, predkladá požiadavky na stroje a mechanizmy, riadi výmenu vodomerov, zabezpečuje odstávku vodovodných prípojok neplatičov, vyhotovuje podklady k zárobkovým listom zamestnancov...

Šaľa 12.11.2019
820 € za mesiac
Prevádzkový montér vodovodu

Prevádzkový montér vodovodu

4,30 € za hodinu

náplň práce: v súlade s pracovným poriadkom vykonáva opravy, údržbu vodovodnej siete a jej príslušenstva, manipuluje so zariadením a armatúrami na rozvodnej sieti v potrebnom rozsahu, vykonáva montáž a výmenu vodomerov, vykonáva montáž, demontáž a nastavenie vodárenských armatúr aj na objektoch prislúchajúcich k vodovodnej sieti, overuje prevádzkové tlaky na vodovodných zariadeniach, vykonáva...

11.11.2019
4,30 € za hodinu
Prevádzkový pracovník

Prevádzkový pracovník

770 € za mesiac

náplň práce: prevádzkový pracovník, nové zámky

Nové Zámky 12.11.2019
770 € za mesiac
Prevádzkový pracovník

Prevádzkový pracovník

770 € za mesiac

náplň práce: prevádzkový pracovník, nové zámky

Nové Zámky 12.11.2019
770 € za mesiac
Pracovník obsluhy čističky odpadových vôd

náplň práce: - zodpovednosť za správne fungovanie čističky odpadových vôd, - obsluha a pravidelná údržba technologických zariadení čov, - kontrola prítoku splaškových odpadových vôd a technologických odpadových vôd, - čistenie a údržba odtokových žľabov, šácht a kanalizácie - kontrola činnosti kompresorov, čerpadiel, dávkovacích čerpadiel, elektromotorov, - zabezpečiť odber...

Ilava 07.11.2019
3,50 € za hodinu
1 - 20 z 22
1 - 20 z 22