1 - 20 z 28
Zoradit podľa:
Prevádzkový montér verejných vodovodov

náplň práce: oprava a údržba vodovodnej siete, montáž vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montáž a demontáž vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia, výkopové práce. výhody: stabilné miesto. mesačné odmeny, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, stravné lístky. odpovedáme iba vybraným uchádzačom.

15.10.2019
4,50 € za hodinu
Montér

Montér

4,20 € za hodinu

náplň práce: - vykonáva práce súvisiace s montážnymi a prevádzkovými prácami na vodovodnom a kanalizačnom potrubí a vodohospodárskych objektoch vrátane opráv a údržby. - vykonáva montáže vodovodných a kanalizačných prípojok. - vykonáva montáž, demontáž a výmenu vodomerov. výhody: - 7,5 hod. pracovný čas v stabilnej spoločnosti - 5 dní dovolenky nad rámec zákona - letný a zimný...

Trnava 12.10.2019
4,20 € za hodinu
Inštalatér - operátor na dispečingu tepelného hospodárstva

náplň práce: - vykonáva prehliadky, údržbu a opravy energetických zariadení v rozsahu svojich oprávnení - dbá o bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku s dodržaním všetkých platných vyhlášok, predpisov a noriem - vykonáva vlastné ručné merania plz s príslušným vyhodnotením výhody: pracovná doba priemerne 37,5 hod. / týždeň s možnosťou využitia konta pracovného času práca v...

Trenčín 15.10.2019
636 € za mesiac
Servisný vodár

Servisný vodár

5 € za hodinu

náplň práce: ferosta a spol. hľadá vodára s praxou. pracovná náplň - jednoduché servisné úkony (výmena ventilov na stúpačkách, výmena ventilov na radiátoroch, výmena radiátorov, výmena poškodených častí kanalizácie v bytových domoch, opravy dopojenia...). pre bližšie informácie volajte na t.č. 0918 444 415. mzda závislá od druhu pracovného pomeru - od 5e/hod., žilina

Žilina 15.10.2019
5 € za hodinu
Strojník monitor. systému, vyhľadávacej a vytyč. techniky

náplň práce: vyhľadávanie, monitorovanie a upresňovanie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti pomocou meracích prístrojov a ďalších technických zariadení pri dodržiavaní správnych postupov, meranie prietokov v otvorených a uzavretých profiloch, zakresľovanie skutkových stavov podľa vytýčenia,... výhody: mzdové podmienky: podľa vzdelania a pracovných skúsenosti od 4,10 €/hod. + nadtarifná...

Považská Bystrica 10.10.2019
4,10 € za hodinu
Strojník kanalizačných zariadení

náplň práce: montáž a inštalácia kanalizačných zariadení vo vodohospodárskych objektoch, kontrola, opravy a údržba činnosti zariadení, ďalšie činnosti. výhody: mzdové podmienky: podľa vzdelania a pracovných skúsenosti od 3,80 €/hod. + nadtarifná zložka mzdy pracovisko: prevádzka kanalizácií, ilava

Ilava 10.10.2019
3,80 € za hodinu
Technik geografického informačného systému

náplň práce: - zabezpečovanie správy geografických údajov (polohopisné, výškopisné) kategórie v správe spoločnosti ( vodovod, kanalizácia, elektrické a ovládacie vedenia, iné inžinierske siete) a ich zapracovanie do vektorových katastrálnych máp - vytváranie údajových modelov - napĺňanie databáz, ktoré popisujú vedenia, objekty a zariadenia v správe spoločnosti - zapracováva transformácie...

Piešťany 12.10.2019
700 € za mesiac
Technológ výroby vody

Technológ výroby vody

800 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečovanie kontroly kvality vôd v jednotlivých technologických stupňoch - zabezpečovanie kontroly prevádzkových prístrojov a zariadení - vypracovávanie správ o chemickotechnologických procesoch výhody: - práca v stabilnej spoločnosti - 5 dní dovolenky nad rámec zákona - letný a zimný príspevok na regeneráciu - 2x ročne príspevok na vodné a stočné - stravné lístky aj...

Piešťany 12.10.2019
800 € za mesiac
Vedúci ČOV

Vedúci ČOV

1250 € za mesiac

náplň práce: riadi, organizuje prácu zverenej prevádzky vrátane technickej agendy a rozborov činností. výhody: - 7,5 hod. pracovný čas v stabilnej spoločnosti, - 5 dní dovolenky nad rámec zákona, - letný a zimný príspevok na regeneráciu, - 2x ročne príspevok na vodné a stočné, - stravné lístky aj za dni čerpania dovolenky., piešťany

Piešťany 15.10.2019
1250 € za mesiac
Vedúci oddelenia čiernych odberov

náplň práce: - riadi, organizuje prácu zvereného oddelenia čiernych odberov, - zodpovedá za činnosti súvisiace s odhaľovaním neevidovaných odberateľov a producentov, zodpovedá za činnosti súvisiace s úmyselným nesúladom zmluvných údajov so skutočnosťou. výhody: - 7,5 hod. pracovný čas v stabilnej spoločnosti, - 5 dní dovolenky nad rámec zákona, - letný a zimný príspevok na...

Piešťany 12.10.2019
1200 € za mesiac
Prevádzkový montér vodovodov

náplň práce: montáž a údržba vodovodných sietí, výmena vodomerov, údržba vodovodných objektov, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 15.10.2019
690 € za mesiac
Strojník vodohospodárskych zariadení

náplň práce: zodpovednosť za údržbu, starostlivosť a prevádzku zariadení čistiarní odpadových vôd a za údržbu a opravy zariadení podzemných čerpacích staníc verejnej kanalizácie. výhody: silné zázemie akciovej spoločnosti, dobré pracovné podmienky, stravné lístky vo výške 4,20 eurá. mesačné výkonnostné odmeny, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, dodatková dovolenka., zlaté moravce

Zlaté Moravce 07.10.2019
4,20 € za hodinu
Vyhľadávač (technik vodného hospodárstva)

náplň práce: vytyčovanie podzemných vedení, vyhľadávanie únikov vody a monitorovanie vodovodnej a kanalizačnej siete pridelenou technikou, spolupráca pri zabezpečovaní vyjadrovacej činnosti (vytýčenie potrubí). výhody: výkonnostné odmeny, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe, mobilný telefón, stravné lístky, nitra

Nitra 07.10.2019
790 € za mesiac
Vedúci skupiny (majster) výrobno-prevádzkového strediska

náplň práce: zabezpečuje prevádzku čov, verejných vodovodov a kanalizácií, organizáciu a včasnosť odstraňovania technologických a strojných havárií, priamo riadi práce pri odstraňovaní technologických havárií a mimoriadnych situácií. výhody: mesačné výkonnostné odmeny, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe, mobilný telefón, stravné lístky., zlaté moravce

Zlaté Moravce 07.10.2019
880 € za mesiac
Prevádzkový montér verejných vodovodov

náplň práce: oprava a údržba vodovodnej siete, montáž vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montáž a demontáž vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia, výkopové práce. výhody: stabilné miesto, stravné lístky, výkonnostné odmeny mesačne, doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe., nitra

Nitra 07.10.2019
4,85 € za hodinu
Prevádzkový montér verejných vodovodov

náplň práce: oprava a údržba vodovodnej siete, montáž vodovodných potrubí a vodovodných prípojok zo všetkých druhov materiálu, montáž a demontáž vodomerov, preplach a dezinfekcia potrubia, výkopové práce. výhody: stabilné miesto, stravné lístky, mesačné výkonnostné odmeny, sporenie na doplnkové dôchodkové sporenie po skúšobnej dobe., zlaté moravce

Zlaté Moravce 07.10.2019
4,70 € za hodinu
Prevádzkový montér vodovodov (Prievidza)

náplň práce: montáž vodovodných prípojok, oprava porúch na vod. sieti, vodičský preukaz skupiny "b" - prevádzka vodovodu prievidza.

Prievidza 30.09.2019
650 € za mesiac
Vodohospodársky pracovník

Vodohospodársky pracovník

700 € za mesiac

náplň práce: - obsluha zariadení čov podľa stanovených postupov - dozor technického stavu zariadení - operatívne riešenie vzniknutých problémov - opravy vzniknutých porúch na zariadeniach - monitoring čistiaceho procesu, trenčín

Trenčín 12.10.2019
700 € za mesiac
Skladník

Skladník

4,30 € za hodinu

náplň práce: - príjem tovaru do skladu, - výdaj tovaru zo skladu, - vedenie evidencie skladu, - vykonávanie inventúry skladu, - práca s informačným systémom, - práca na vysokozdvižnom vozíku. výhody: 7,5 hod. pracovný čas v stabilnej spoločnosti 5 dní dovolenky nad rámec zákona letný a zimný príspevok na regeneráciu 2x ročne príspevok na vodné a stočné stravné lístky aj za dni čerpania dovolenky, trnava

Trnava 27.09.2019
4,30 € za hodinu
Vodoinštalatér

Vodoinštalatér

855 € za mesiac

náplň práce: - údržba vodovodnej siete a zariadení vodovodu - údržba a kontrola meračov a čerpadlovej techniky, vodovod, kanalizácia - odpočet spotrieb vody, uk, tuv výhody: celoročný voľný vstup do prevádzkovaných zariadení spoločnosti wellness, krytá plaváreň, bazénový areál, permanentka pre rodinných príslušníkov, nové zámky

Nové Zámky 26.09.2019
855 € za mesiac
1 - 20 z 28
1 - 20 z 28