1 - 5 z 5
Zoradit podľa:
Vedecko-výskumný pracovník pre hydrológiu

náplň práce: - činnosti pri ochrane pred povodňami v rámci hydrologickej informačnej a predpovednej služby, - činnosti v oblasti organizácie, riadenia a tvorby automatizovaných systémov zberu a spracovania údajov, - činnosti v oblasti hydrologického modelovania, - činnosti súvisiace s výmenou operatívnych hydrologických informácií podľa platných zmlúv a medzinárodných dohovorov, - riešenie...

Banská Bystrica 13.07.2019
806 € za mesiac
Strojník vodohospodárskych zariadení

náplň práce: - kontrolovať správny postup čistenia odpadových vôd - ovládanie prevádzky čov po stránke strojnej - odstránenie nedostatkov a vzniknutých porúch v prevádzke - riadenie pracovných strojov - posúdenie prác konštrukcií, potrubných dielov, armatúr k zváračským prácam výhody: - zamestnanecké benefity - primerané finančné ohodnotenie - pravidelné školenia a udržiavanie...

Banská Bystrica 10.07.2019
4,20 € za hodinu
Majster - technický pracovník

náplň práce: -organizovanie a riadenie ľudí a prác na prevádzke vodovodov veľký krtíš -riadenie a kontrolovanie distribúcie vody -vedenie kompletnej výrobno-prevádzkovej dokumentácie -evidencia, vyhľadávanie a opravy porúch na vodovodných sieťach výhody: -pracovná zmluva po prehodnotení jedného roka na dobu neurčitú -pravidelné školenia a udržiavanie odbornej spôsobilosti -benefity (karta...

Veľký Krtíš 20.06.2019
850 € za mesiac
Vodič technik

Vodič technik

1000 € za mesiac

banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj 14.06.2019
1000 € za mesiac
Vodohospodár

Vodohospodár

900 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie prevádzky úpravní vody, čistiarní odpadových vôd a odvozu odpadu, banská bystrica

Banská Bystrica 01.07.2019
900 € za mesiac
1 - 5 z 5
1 - 5 z 5