1 - 20 z 226
Zoradit podľa:
Školský psychológ

Školský psychológ

od 435 do 944 € za mesiac

náplň práce: psychologické a výchovné poradenstvo, senica

Senica 23.11.2017
od 435 do 944 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie str. vzd. - aprob. geografia, informatika

kežmarok

Kežmarok 23.11.2017
Dohodou
Profesionálny rodič

náplň práce: poskytovanie komplexnej starostlivosti o deti zverené do detského domova na základe rozhodnutia súdu vo svojom domácom prostredí., košice

Košice 23.11.2017
Dohodou
Učiteľ matematiky

hlohovec

Hlohovec 23.11.2017
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka, prípadne predmetov vyučovaných v anglickom jazyku na gymnáziu., košice

Košice 23.11.2017
Dohodou
Zástupca riaditeľa pre MŠ

náplň práce: riadenie materskej školy výhody: malý kolektív, rodinné prostredie, trenčín

Trenčín 23.11.2017
Dohodou
Nočný pomocný vychovávateľ v Detskom domove

náplň práce: - dohľad v noci v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, košice

Košice 22.11.2017
od 650 do 750 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

náplň práce: výučba anglického jazyka detí a dospelých. výhody: možnosť flexibilného pracovného času., bratislava

Bratislava 22.11.2017
Dohodou
Kuchár/ka

Kuchár/ka

od 410 do 430 € mesačne

náplň práce: výroba a výdaj bežných druhov jedál v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe a haccp, sov, úsov, študijný odbor - vyučený kuchár, prax výhodou. vpm v rámci np "chceme byť aktívni na tp" - uoz nad 50 rokov veku, bez ohľadu na dĺžku doby evidencie. výhody: dobrý pracovný kolektív, možnosť stravovania, žilina

Žilina 22.11.2017
od 410 do 430 € mesačne
Učiteľ chémie

banská bystrica

Banská Bystrica 22.11.2017
Dohodou
Kuchár/ka

Kuchár/ka

od 410 do 430 € mesačne

náplň práce: výroba a výdaj bežných druhov jedál v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe a haccp, sov, úsov, študijný odbor - vyučený kuchár, prax nepožaduje, vpm v rámci np "praxou k zamestnaniu" - uoz vo veku do 25, 29 rokov veku v evidencii min. 3, 6 mesiacov, uoz nepokračujúci v procese vzdelávania, np "šanca pre mladých" - uoz vo veku do 29 rokov veku, v evidencii uoz najmenej 12 po sebe...

Žilina 22.11.2017
od 410 do 430 € mesačne
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

od 435 do 616,5 € za mesiac

senica

Senica 22.11.2017
od 435 do 616,5 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: pomocné práce súvisiace s poskytovaním starostlivosti o deti s poruchami správania, dohľad nad nimi aj počas noci., ružomberok

Ružomberok 22.11.2017
Dohodou
Učiteľka materskej školy

náplň práce: pedagogická činnosť v materskej škole, trnava

Trnava 22.11.2017
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka ISCED 2

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka v ročníkoch 5.-9., nitra

Nitra 22.11.2017
Dohodou
učiteľka/opatrovateľka v detských jasliach

náplň práce: opatrovanie, výchova a vzdelávanie detí od 1 do 3 rokov - miesta sú vytvorené v zmysle np praxou k zamestnaniu, vhodné pre uoz vo veku do 25 s dobou evidencie nad 3 meisiace alebo do 29 rokov a doba evidencie nad 6 mesiacov, revúca

Revúca 22.11.2017
Dohodou
Upratovačka

Upratovačka

Dohodou

náplň práce: upratovanie jednotlivých tried, chodieb, sociálnych zariadení, výmena posteľného prádla. miesta sa vytvárajú s podporou np "šanca pre mladých", kde je podmienkou vek do 29 rokov a evidencia na úp min. 12 mesiacov. výberové konanie sa uskutoční dňa 22.11.2017 o 13,00 hod. na ul. zeleného stromu 14, 04801 rožňava.

Rožňava 22.11.2017
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

od 700 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., komárno

Komárno 22.11.2017
od 700 € za mesiac
Vychovávateľ v Detskom domove DKD DRaK

Vychovávateľ v Detskom domove DKD DRaK

od 750 do 850 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., prešov

Prešov 22.11.2017
od 750 do 850 € za mesiac
1 - 20 z 226
1 - 20 z 226