1 - 20 z 607
Zoradit podľa:
Učiteľ 1. stupňa ZŠ

náplň práce: zastupovanie počas dlhodobej pn - triednictvo - 1. stupeň zš., nitra

Nitra 26.02.2020
Dohodou
Učiteľ pre 2. stupeň základnej školy

náplň práce: učiteľ biológie a geografie, brezno

Brezno 26.02.2020
915 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - aprobácia: slovenský jazyk a literatúra - občianska náuka - pracovný úväzok (100 %) na dobu určitú (zastupovanie počas md), košice

Košice 26.02.2020
Dohodou
Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

998 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre 1. stupeň zš, galanta

Galanta 26.02.2020
998 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ slovenský jazyk, nemecký jazyk, matematika, etická výchova. hľadáme viaceré kombinácie., trnava

Trnava 26.02.2020
Dohodou
Upratovačka

Upratovačka

348 € za mesiac

náplň práce: upratovanie školských priestorov na čiastočný úväzok., bratislava

Bratislava 26.02.2020
348 € za mesiac
recepčný/ná vo fitness

recepčný/ná vo fitness

520 € mesačne

náplň práce: recepčný/ná obsluha recepčného pultu, vydávanie permanentiek vo fitness centre, lučenec

Lučenec 25.02.2020
520 € mesačne
informátor

informátor

580 € mesačne

náplň práce: informátor informátor vo fitness centre, lučenec

Lučenec 25.02.2020
580 € mesačne
Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

náplň práce: a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo zdravotným postihnutím na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných zdravotných a sociálnych bariér, c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov, d) vykonávanie dozoru počas prestávok, e) sprevádzanie žiakov mimo...

Nitra 25.02.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

596 € mesačne

náplň práce: špeciálny pedagóg. náplň (druh) práce: - podieľať sa na vypracovávaní individuálnych plánov vzdelávania žiakov a na jeho výchove a vzdelávaní - poskytovať konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa - odporúčať rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov - spolupracovať s odbornými poradenskými...

Detva 25.02.2020
596 € mesačne
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

738 € mesačne

náplň práce: pedagogický asistent. náplň (druh) práce: 1. vo výchovno-vzdelávacom procese: • bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, • uľahčovanie adaptácie žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, • organizovanie otvorených...

Detva 24.02.2020
738 € mesačne
Učiteľ/ka 1. st. - anglický jazyk

náplň práce: učiteľ/ka 1. st. + anglický jazyk, galanta

Galanta 24.02.2020
831,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg pre žiakov so ŠVVP

náplň práce: práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava materiálov, evidencia pracovnej činnosti, konzultácie., topoľčany

Topoľčany 24.02.2020
Dohodou
Učiteľ/ka 2. st. - slovenský jazyk a literatúra

náplň práce: učiteľ/ka 2. st. - slovenský jazyk a literatúra - 15 hod./týž. - zastupovanie počas md., galanta

Galanta 25.02.2020
831,50 € za mesiac
Kuchár/kuchárka

náplň práce: príprava a výdaj jedál v školskej kuchyni., hlohovec

Hlohovec 24.02.2020
Dohodou
Zahraničný lektor - NATIVE SPEAKER

náplň práce: - priama práca s deťmi - činnosť súvisiaca s pedagogickou prácou výhody: + osobné príplatky k základnej mzde, trnava

Trnava 24.02.2020
915 € za mesiac
knihovník špecialista

náplň práce: samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, organizovanie vzdelávacích podujatí kontakt najskôr telefonický, dohodnúť si termín osobného stretnutia, poprad

Poprad 24.02.2020
Dohodou
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

1193 € mesačne

náplň práce: sociálny pedagóg. náplň (druh) práce: 1) vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. 2) sociálny pedagóg plní úlohy...

Detva 24.02.2020
1193 € mesačne
Učiteľ

Učiteľ

5 € za hodinu

dunajská streda

Dunajská Streda 24.02.2020
5 € za hodinu
Projektový manažér

Projektový manažér

700 € za mesiac

náplň práce: - riadenie prideleného projektu, - stanovenie cieľov, - spracovanie harmonogramu prác, - koordináciu členov projektového tímu, - sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, - hodnotenie a prezentácia výsledkov, - organizovanie a administrácia medzinárodných podujatí, - organizovanie a administrácia esperantských podujatí (nutná znalosť jazyka esperanto). výhody: ...

Partizánske 25.02.2020
700 € za mesiac
1 - 20 z 607
1 - 20 z 607