1 - 20 z 695
Zoradit podľa:
Učiteľ/učiteľka

Učiteľ/učiteľka

759 € za mesiac

levoča

Levoča 21.08.2019
759 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

800 € za mesiac

náplň práce: asistencia učiteľovi vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov s mentálnym postihnutím, pomoc žiakom pri prekonávaní bariér, sebaobslužných činnostiach a iných činnostiach, topoľčany

Topoľčany 21.08.2019
800 € za mesiac
Asistent učiteľa

náplň práce: práca a pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami., košice

Košice 20.08.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

892,50 € za mesiac

brezno

Brezno 20.08.2019
892,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

3,50 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka, poprad

Poprad 21.08.2019
3,50 € za hodinu
Asistent/asistentka učiteľa

Asistent/asistentka učiteľa

678,50 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 21.08.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ ZUŠ -akordeón, klavír

náplň práce: výchovno -vzdelávací proces-výučba hry na akordeóne a klavíri, brezno

Brezno 20.08.2019
700 € za mesiac
Učiteľ hry na klavíri, korepetítor

náplň práce: pedagogická činnosť - vyučovanie hry na klavíri, korepetície, bratislava

Bratislava 20.08.2019
700 € za mesiac
Učiteľ, I stupeň ZŠ

Učiteľ, I stupeň ZŠ

831,50 € mesačne

náplň práce: učiteľ, i stupeň zš výhody: prispevok na stravovanie, skalica

Skalica 19.08.2019
831,50 € mesačne
Majster odbornej výchovy so zamer. na silnoprúdovú techniku

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej škole., poprad

Poprad 19.08.2019
Dohodou
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

159 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie v literárno-dramatickom odbore zuš. vzdelanie v zmysle platnej legislatívy., brezno

Brezno 19.08.2019
159 € za mesiac
Špeciálny pedagóg - asistent

náplň práce: starostlivosť o zverených klientov denného stacionára, poprad

Poprad 19.08.2019
580 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, účasť na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 19.08.2019
753 € za mesiac
Učiteľ telesnej výchovy v ZŠ

náplň práce: vyučovanie telesnej výchovy v základnej škole, poltár

Poltár 19.08.2019
759 € za mesiac
Učiteľ, II stupeň ZŠ, slovenský jazyk / literatúra.

náplň práce: učiteľ, ii stupeň zš - slovenský jazyk, literatúra. výhody: prispevok na stravovanie, skalica

Skalica 19.08.2019
831,50 € mesačne
Učiteľ

Učiteľ

5 € za hodinu

dunajská streda

Dunajská Streda 18.08.2019
5 € za hodinu
Projektový manažér

Projektový manažér

15 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o nfp, resp. zmluvou o poskytnutí nfp, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif, platnými právnymi predpismi sr a ek, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa súvisiacimi s čerpaním fondov eú; - zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, napr. plánuje, organizuje...

Bratislava 19.08.2019
15 € za hodinu
Finančný manažér

Finančný manažér

15 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif; - zodpovedá za spracovanie a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátane úplnej podpornej dokumentácie a predkladá dokumentáciu v zmysle monitorovania podľa príručky pre prijímateľa nfp sprostredkovateľského orgánu op ľz pre prioritné osi č. 2, 3, 4 a usmernení...

Bratislava 19.08.2019
15 € za hodinu
Poradca - psychológ / junior

náplň práce: poradca – psychológ poskytuje psychologické poradenstvo jednotlivcom a/alebo skupinám ohrozených diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením; zisťuje problémy pomocou testových batérií a diagnostických materiálov; analyzuje problémy súvisiace s prevenciou a elimináciou diskriminácie a vzťahov na pracovisku; podieľa sa na tvorbe pracovných skupín a kolektívov; navrhuje...

Bratislava 19.08.2019
20 € za hodinu
1 - 20 z 695
1 - 20 z 695