1 - 20 z 356
Zoradit podľa:
Učiteľ druhého stupňa

Učiteľ druhého stupňa

998,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou biológia, chémia, dolný kubín

Dolný Kubín 20.01.2020
998,50 € za mesiac
Office asistent/-ka

Office asistent/-ka

650 € za mesiac

náplň práce: • vedenie pokladne; • administratívne práce súvisiace s firemnou korešpondenciou; • spracovávanie vnútorných predpisov, aktívna spolupráca s inými oddeleniami; • spravovanie internej dokumentácie a archivácia dokumentov; • spravovanie dokumentácie pre výkon činnosti spoločnosti; • asistentská činnosť (plánovanie a organizovanie stretnutí, zápisy zo stretnutí...

Poprad 20.01.2020
650 € za mesiac
Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľstvo pre 1. stupeň zš, pezinok

Pezinok 20.01.2020
759 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

976,50 € za mesiac

náplň práce: výkon odborných činností v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie prijímateľom sociálnej služby výhody: - odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 138/2019 z. z. o pz a oz, - odmeny...

Bratislava 20.01.2020
976,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

976,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná vychovávateľom. výhody: - odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 z. z. o pz a oz, - odmeny dvakrát ročne, - výmera dovolenky 9 týždňov, - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, ...

Bratislava 20.01.2020
976,50 € za mesiac
Uciteľ II. stupňa

Uciteľ II. stupňa

998,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ s aprobáciou maďarský jazyk, biológia, geografia., galanta

Galanta 20.01.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

5 € za hodinu

dunajská streda

Dunajská Streda 20.01.2020
5 € za hodinu
Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - geografia

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť realizovaná učiteľom pre nižšie sekundárne vzdelávanie - aprobačný predmet geografia, zvolen

Zvolen 20.01.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

5 € za hodinu

dunajská streda

Dunajská Streda 20.01.2020
5 € za hodinu
Master - lektor krúžku Veda nás baví

náplň práce: už od roku 2011 usporiadame voľnočasové aktivity pre deti so zameraním na vedu a kreativitu. v súčasnosti v českej republike spolupracuje viac ako 500 lektorov a radi by sme naše krúžky rozšírili i do ďalších škôl aj slovensku. poďte s nami ukázať deťom, že veda nás baví! z viacročných skúseností vieme, že medzi našimi najlepšími lektormi prevažujú učitelia, ktorí poznajú...

19.01.2020
6 € za hodinu
Učiteľ slovenského jazyka

Učiteľ slovenského jazyka

10,67 € za hodinu

náplň práce: hľadáme skúsenú učiteľku alebo učiteľa slovenského jazyka s príjemným vystupovaním a dobrým vzťahom k deťom. vyžadujeme prax zo základnej alebo strednej školy. výhody: doučovanie v malej skupinke maximálne do 10 žiakov. príjemné prostredie príplatok za vyučovanie v sobotu. koncoročné odmeny., bratislava

Bratislava 20.01.2020
10,67 € za hodinu
Lektor jazykovej výučby

Lektor jazykovej výučby

13 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka, skupín, individuálnych študentov, dvojíc a firemných klientov., bratislava

Bratislava 20.01.2020
13 € za hodinu
Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

tvrdošín

Tvrdošín 20.01.2020
802 € za mesiac
Lektor anglického, alebo nemeckého jazyka

náplň práce: výučba cudzích jazykov angličtina, nemčina . zameriavame sa na všetky vekové kategórie študentov. výučba prebieha prevažne v sídle našej jazykovej školy zenon, alstrova 276, bratislava – rača, ale aj priamo u študentov doma, alebo vo firmách. čas výučby prevažne v doobedňajších hodinách (cca 20 týždenne).

Bratislava 19.01.2020
15 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Košický kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Lektor nemeckého jazyka - DeutschAkademie

náplň práce: hľadáme angažovaných lektorov/lektorky nemeckého a slovenského jazyka! na naše jazykové kurzy hľadáme pedagógov a študentov s pedagogickými zručnosťami. ak máte záujem pracovať v medzinárodnom a priateľskom prostredí a spĺňate jeden z nasledujúcich predpokladov, kontaktujte nás, prosím. predpoklady: • máte alebo práve nadobúdate pedagogické vzdelanie. • študujete...

Bratislava 17.01.2020
15 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu AVS

Lektor/Tréner kurzu AVS

1500 € za mesiac

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Prešovský kraj 18.01.2020
1500 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu - Operátor CNC strojov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - zodpovedný za...

Košický kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

1070 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: pružný pracovný čas, pracovný čas 7,5 hodiny týždenne, výmera dovolenky 6 týždňov u zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. uvedená mzda je minimálna, zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona č. 553/2003...

Brezno 17.01.2020
1070 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu - Operátor CNC strojov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - zodpovedný za...

Žilinský kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
1 - 20 z 356
1 - 20 z 356