1 - 20 z 900
Zoradit podľa:
Učiteľ/ka hry na husle

nitra

Nitra 18.06.2019
Dohodou
Vychovávateľ ŠKD

Vychovávateľ ŠKD

612,50 € za mesiac

náplň práce: 1 prac. miesto úväzok 100 % 1 prac. miesto úväzok 52 %, poprad

Poprad 18.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ s aprobáciou anglického jazyka,technika, hudobná vých

poprad

Poprad 18.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ pre primárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre primárne vzdelávanie, košice

Košice 18.06.2019
909,50 € za mesiac
Vedúci/a kancelárie SAAVŠ

náplň práce: • zabezpečovanie riadneho chodu agentúry vrátane administratívneho, technického, priestorového a personálneho zabezpečenia, • riadenie kancelárie agentúry, • vypracúvanie návrhu rozpočtu agentúry, • kalkulácia nákladov činností a vypracúvanie návrhu sadzobníka poplatkov, • zabezpečovanie ekonomickej agendy agentúry vrátane vedenia účtovníctva, daňových pravidiel a...

Bratislava 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ klavíra/korepetítor

nitra

Nitra 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

galanta

Galanta 18.06.2019
Dohodou
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/ka zš (2. stupeň) aprobácia slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk výhody: uvedený plat 759 € v hrubom je plat absolventa. plat sa priznáva podľa tabuľky platových taríf pedagogických zamestnancov a závisí od rokov praxe a od kariérového stupňa., prievidza

Prievidza 17.06.2019
759 € za mesiac
Odborný referent v školskom stravovacom zariadení

náplň práce: - vedenie evidencie v oblasti výdaja stravy žiakov a zamestnancov s použitím informačného systému ascagenda - stravovanie, výdaj jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov výhody: hrubá mzda je od 530,50 do 637,- eur, trnava

Trnava 17.06.2019
530,50 € za mesiac
Učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na klavíri

náplň práce: učiteľ hlavného odboru štúdia hra na klavíri, učiteľ predmetu hra na klavíri., košice

Košice 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Lektorka cudzích jazykov + administratíva

náplň práce: - výučba cudzích jazykov, najmä anglického jazyka - vyučovanie detí, dospelých, cudzincov - preklady, tlmočenie - jazykové pobyty - administratívne práce spojené s chodom jazykovej školy výhody: - mladý kolektív - možnosť zabezpečenia ubytovania - služobné auto - možnosť dovzdelávania, nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 17.06.2019
600 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka v Základnej škole

náplň práce: ďalšie požiadavky • profesijný životopis, • žiadosť o prijatie, • súhlas so spracovaním osobných údajov. žiadosť treba podať: mail: zakladna.skola@miloslavov.sk ďalšie informácie poskytneme telefonicky u mgr. ireny daliman na 0907 711 846 výhody: ponúkame: • krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule...

Senec 17.06.2019
Dohodou
Manažér firemných kurzov

Manažér firemných kurzov

900 € za mesiac

náplň práce: zodpovednosť za pravidelné administratívne činnosti, interná a externá komunikácia súvisiaca so zabezpečovaním firemného vzdelávania. podpora predaja a marketingu pre firemnú klientelu v rámci obchodného oddelenia., bratislava

Bratislava 17.06.2019
900 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: majster odbornej výchovy pre študijné odbory: 2697 k - mechanik elektrotechnik 2413 k - mechanik strojov a zariadení v každom študijnom odbore je voľná jedna pracovná pozícia. náplňou práce je výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole. výhody: odmeňovanie v zmysle tabuľky platové tarify...

Košice 18.06.2019
612,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 17.06.2019
Dohodou
Odborník v oblasti vzdelávania

náplň práce: • vhodné pre rôzne vzdelania - pracovník ministerstva, učiteľ, a pod - podmienkou je preukázaná pracovná skúsenosť s predmetnou oblasťou - vzdelávaním • zabezpečenie výkonu pracovných činností so špecializáciou na požadovanú oblasť - vzdelávanie • odborná podpora právneho oddelenia v oblasti vzdelávania • koordinácia odborných aktivít organizácie v...

Bratislava 17.06.2019
1700 € za mesiac
Asistentka zahraničného lektora

náplň práce: asistencia zahraničnému lektorovi pri práci s deťmi., nitra

Nitra 17.06.2019
700 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

pezinok

Pezinok 17.06.2019
Dohodou
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, účasť na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach, levoča

Levoča 17.06.2019
753 € za mesiac
Učiteľ / učiteľka v ZUŠ - hra na klavíri

ružomberok

Ružomberok 17.06.2019
Dohodou
1 - 20 z 900
1 - 20 z 900