1 - 20 z 431
Zoradit podľa:
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

750 € mesačne

náplň práce: majster odborného výcviku výhody: ponúkaná hrubá mzda od 750 do 850. stravovanie vo vlastných prevádzkach., rimavská sobota

Rimavská Sobota 23.10.2020
750 € mesačne
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

817,50 € za mesiac

náplň práce: kvalifikačné predpoklady: a) spôsobilosť na právne úkony, b) vek nad 18 rokov, c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky mš sr č. 437/2009 z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pz a oz, čo znamená: * vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, - v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a...

Kežmarok 23.10.2020
817,50 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

1064,50 € za mesiac

náplň práce: kvalifikačné predpoklady a náplň práce: v súlade s vyhláškou mš sr č. 437/2009 z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa • v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej...

Kežmarok 23.10.2020
1064,50 € za mesiac
Dual education trainer

Dual education trainer

1000 € za mesiac

náplň práce: - you will lead a team of students in teoretical and practical area (mechanics, mechatronics, electrotechnics) - you will provide education of students in area of company (division of mechanic and electric assembly) - you will plan teaching process - you will communicate with school and present our company výhody: - attractive additional financial benefits such as holiday allowances and health bonus (1...

Nitra 22.10.2020
1000 € za mesiac
Tyflopéd

Tyflopéd

1060 € za mesiac

náplň práce: • špeciálnopedagogická diagnostika zrakovo-postihnutých, s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník špeciálnopedagogickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klienta, • aplikácia...

Nové Zámky 22.10.2020
1060 € za mesiac
Surdopéd

Surdopéd

1060 € za mesiac

náplň práce: • špeciálnopedagogická diagnostika sluchovo-postihnutých, s využívaním špecializovaných odborných metód, postupov a techník špeciálnopedagogickej práce vrátane získavania anamnestických údajov a posudzovanie sociálnej situácie dieťaťa, resp. dospelej fyzickej osoby, zabezpečovanie implementácie týchto informácií v individuálnych plánoch klienta, • aplikácia...

Nové Zámky 22.10.2020
1060 € za mesiac
Asistent/ka učiteľa

náplň práce: asistent/ka učiteľa - práca so žiakmi s poruchami učenia., galanta

Galanta 22.10.2020
Dohodou
Riaditeľka Materskej školy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v predškolskom zariadení, michalovce

Michalovce 22.10.2020
Dohodou
Učiteľ/ka matematiky pre 2. stupeň

galanta

Galanta 22.10.2020
Dohodou
upratovanie priestorov školy, priestorov školského internátu, prevádzkových pracovísk školy

náplň práce: upratovanie priestorov školy, priestorov školského internátu, prevádzkových pracovísk školy, senica

Senica 22.10.2020
572 € mesačne
Učiteľ matematiky

Učiteľ matematiky

915 € za mesiac

náplň práce: výučba matematiky pre sš výhody: mzdové rozpätie v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania a započítanej praxe môže byť od 915 € do 1477 €, považská bystrica

Považská Bystrica 22.10.2020
915 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

1000 € za mesiac

náplň práce: práca so začlenenými žiakmi v škole. miesto vytvárame v rámci projektu, ktorý bude trvať 24 mesiacov., topoľčany

Topoľčany 21.10.2020
1000 € za mesiac
Profesor na katedre žurnalistiky

Profesor na katedre žurnalistiky

1697,50 € za mesiac

náplň práce: kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto: - vš vzdelanie iii. stupňa a vedecko-pedagogický titul profesor v odbore, - školenie a vyškolenie najmenej 1 doktoranda v akreditovanom študijnom programe, - pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 4-5 kurzov za akademický rok, - akvizície vedeckých grantov a projektov v rámci národných i európskych/medzinárodných výziev...

Bratislava 21.10.2020
1697,50 € za mesiac
Vychovávateľ/ka v ŠKD

levice

Levice 21.10.2020
Dohodou
Administratívny pracovník I

Administratívny pracovník I

1800 € za mesiac

dunajská streda

Dunajská Streda 21.10.2020
1800 € za mesiac
Učiteľ/ka predprimárneho vzdelávania

levice

Levice 21.10.2020
Dohodou
Riaditeľ Základnej školy Miloslavov

náplň práce: vedenie základnej školy, senec

Senec 21.10.2020
Dohodou
upratovanie priestorov školy, priestorov školského internátu, prevádzkových pracovísk školy

náplň práce: upratovanie priestorov školy, priestorov školského internátu, prevádzkových pracovísk školy, senica

Senica 21.10.2020
572 € mesačne
Učetelka v materskej škole

Učetelka v materskej škole

738,50 € mesačne

krupina

Krupina 21.10.2020
738,50 € mesačne
Vychovávateľ

Vychovávateľ

738,50 € mesačne

náplň práce: -práca s deťmi a mládežou v rámci organizovaných podujatí centra voľného času, v rámci medzinárodných, či domácich projektov a v rámci krúžkovej činnosti záujmových útvarov - na osobný pohovor je potrebné doložiť životopis , stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 21.10.2020
738,50 € mesačne
1 - 20 z 431
1 - 20 z 431