1 - 20 z 352
Zoradit podľa:
Tréner detí

Tréner detí

5 € za hodinu

náplň práce: hľadáme trénera do športového klubu vlči parkour, ktorý ovláda parkourové triky a je ochotný sa venovať na tréningu deťom a ich niečo naučiť v tejto športovej oblasti., žilina

Žilina 22.11.2019
5 € za hodinu
Školský psychológ

Školský psychológ

887,50 € za mesiac

náplň práce: vykonáva psychologickú diagnostiku. poskytuje psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie. poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom. výhody: v závislosti od kvalifikácie a rokov praxe je možný plat až do výšky 1 433,50 €. po skončení doby určitej je možnosť dohodnúť pracovný pomer na dobu neurčitú., partizánske

Partizánske 22.11.2019
887,50 € za mesiac
učiteľ pre II.stupeň ZŠ - aprobácia ANJ + DEJ

žarnovica

Žarnovica 21.11.2019
Dohodou
Ekonóm/ka

Ekonóm/ka

755 € za mesiac

náplň práce: - komplexné vedenie účtovníctva - personalistika a mzdy vo verejnej správe - evidencia a účtovanie faktúr - účtovanie interných dokladov - spracovanie ročnej účtovnej závierky - spracovanie miezd, účtovných výkazov a pod. - zverejňovanie a s tým súvisiace úlohy (zmluvy, faktúry, objednávky), žarnovica

Žarnovica 21.11.2019
755 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

520 € za mesiac

náplň práce: upratovací servis, čistenie priestorov, pranie, sušenie, trenčín

Trenčín 21.11.2019
520 € za mesiac
administratívny pracovník/čka, účtovník/účtovníčka/referent/ka pre personalistiku a mzdy

náplň práce: administratívny pracovník/čka, účtovník/účtovníčka/referent/ka pre personalistiku a mzdy samostatné vedenie kompletného účtovníctva školy a úkony s ním spojené, komtrola, inventarizácia, rozpočtovanie. tvorba a účtovanie interných dokladov, spracovanie a zodpovednosť za mesačné a ročné účtovné uzávierky, kontrola náležitosti daňových dokladov. evidencia faktúr, vedenie...

Lučenec 21.11.2019
Dohodou
Poradenský psychológ

Poradenský psychológ

887 € za mesiac

náplň práce: psychologická diagnostika, poradenstvo, bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 21.11.2019
887 € za mesiac
Údržbár/maliar ŠD HOPA EU v Bratislave

náplň práce: drobné opravy v študentskom domove, maľovanie a oprava malieb, spevňovanie povrchu podkladu s úpravou vhodného spojovacieho materiálu vrátane izolácie zatečených stien výhody: výška mzdy závisí od dĺžky odpracovaných rokov, po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok, bratislava

Bratislava 21.11.2019
530,50 € za mesiac
Docent v študijnom odbore rádiologická technika

náplň práce: • vedenie prednášok z vybraných kapitol • vedenie a oponovanie záverečných prác, hodnotenie študentov • tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov • účasť na výskumnej, vývojovej činnosti katedry, zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných podujatiach, autorstvo, spoluautorstvo na aktívnych výstupoch vedeckej činnosti • aktívna účasť v projektovej činnosti, ružomberok

Ružomberok 21.11.2019
Dohodou
Učiteľ materskej školy

Učiteľ materskej školy

900 € za mesiac

hlohovec

Hlohovec 21.11.2019
900 € za mesiac
Prevádzkový elektrikár

Prevádzkový elektrikár

557,50 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie bežných opráv a prác na elektroinštalačnej sieti budov, výmena poškodených súčastí, ako napr.: žiaroviek, žiariviek, vypínačov, poistiek a ističov. bežné práce v rozvádzačoch, drobné opravy elektrospotrebičov, odborná demontáž a likvidácia starých elektrických rozvodov, montáž nových rozvodov a spotrebičov. výhody: 557,50 je tarifný plat v 3 platovej triede...

Bratislava 21.11.2019
557,50 € za mesiac
Učiteľ ZUŠ

Učiteľ ZUŠ

Dohodou

náplň práce: učiteľ hudby - hra na husle., zvolen

Zvolen 21.11.2019
Dohodou
Učiteľ II. stupňa ZŠ - slovenský jazyk a dejepis

náplň práce: zastupovanie počas md, poprad

Poprad 22.11.2019
907,50 € za mesiac
Vodár / kúrenár

Vodár / kúrenár

557,50 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie bežných vodoinštalačných opráv a prác, výmena ventilov, výmena a oprava sanitárnych zariadení, montáž nových sanitárnych zariadení. skúsenosť s kúrenárskymi prácami výhodou. výhody: 557,50 je tarifný plat v 3 platovej triede zodpovedajúci 3-ročnej praxi, v zmysle zákona 553/2003 z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme. výška funkčného platu bude...

Bratislava 21.11.2019
557,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka pre materské školy v Ružomberku

náplň práce: zábavným a pútavým spôsobom vyučovať anglický jazyk v materskej škole., ružomberok

Ružomberok 21.11.2019
10 € za hodinu
Učiteľ s aprobáciou matematika - branná výchova

náplň práce: kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. ďalšie podmienky: • výučba mat na gymnáziu, • skúsenosti s prípravou žiakov na maturitné skúšky, • osvedčenie o ďalšom vzdelávaní učiteľov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách, • potvrdenie o absolvovaní kurzu z oblasti organizácie a riadenia civilnej ochrany obyvateľstva., žilina

Žilina 22.11.2019
907,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy-mechanik stavebnoinštalačných zar.

náplň práce: majster odbornej výchovy - mechanik stavebnoinštalačných zariadení. výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy. výhody: základná zložka mzdy stanovená od dosiahnutého stupňa vzdelania (uso, resp. vš 1 st.)., kežmarok

Kežmarok 21.11.2019
671 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ

Vysokoškolský učiteľ

100 € za mesiac

náplň práce: prednášky, vedenie záverečných prác, levoča

Levoča 21.11.2019
100 € za mesiac
Odborný referent pre predmetové olympiády a postupové súťaže

náplň práce: zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti súvisiace s podporou talentovaných detí a mládeže, a to najmä: organizáciu celoštátnych kôl súťaží v rámci celej sr, sústredení pred medzinárodnými súťažami, zasadnutí komisií, zabezpečuje vycestovania slovenských delegácií na medzinárodné súťaže, poskytuje konzultácie a poradenstvo pre súťažiacich, rodičov a...

Bratislava 21.11.2019
950 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

672 € za mesiac

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, mládež, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže, vykonávanie pomocných prác...

Trebišov 21.11.2019
672 € za mesiac
1 - 20 z 352
1 - 20 z 352