1 - 20 z 418
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva odbornú špeciálno-pedagogickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v centre pre deti a rodiny so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického...

Bratislava 04.06.2020
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka, bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 04.06.2020
Dohodou
Učiteľ pre 1. stupeň a 2. stupeň - NATIVE SPEAKER

náplň práce: - priama práca s deťmi - činnosť súvisiaca s pedagogickou prácou výhody: + osobné príplatky k základnej mzde, trnava

Trnava 04.06.2020
915 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky špeciálnej samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na resocializačnom procese. spolupráca pri výchove a vzdelávaní klientov v čase mimo...

Bratislava 04.06.2020
Dohodou
Majster odborného výcviku - elektrikár

náplň práce: majster odborného výcviku na spš, profesia elektrikár, mechanik elektrotechnik. výhody: pružný pracovný čas v školstve, stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, možnosť športového vyžitia., nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 04.06.2020
671 € za mesiac
Učiteľ/ka angličtiny

Učiteľ/ka angličtiny

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 04.06.2020
1200 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

Dohodou

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva odbornú psychologickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v centre pre deti a rodiny so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas...

Bratislava 04.06.2020
Dohodou
Ekonómka

Ekonómka

706,50 € za mesiac

náplň práce: - posudzovanie správnosti uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska, - zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek, - zostavovanie mesačných a štvrťročných výkazov (škola), - vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy, - komunikácia so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, - účtovanie rôznych typov položiek, - komplexné...

Prešov 04.06.2020
706,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

2500 € za mesiac

bratislava

Bratislava 04.06.2020
2500 € za mesiac
Učiteľ 1. stupeň ZŠ

čadca

Čadca 04.06.2020
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

750 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie, bratislava

Bratislava 04.06.2020
750 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka ZUŠ

náplň práce: učiteľ základnej umeleckej školy vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na posudzovanie, osvojovanie a rozvoj umeleckej tvorivosti žiakov základnej umeleckej školy., zvolen

Zvolen 04.06.2020
Dohodou
Učiteľ, I stupeň ZŠ

Učiteľ, I stupeň ZŠ

831,50 € mesačne

náplň práce: učiteľ, i stupeň zš výhody: prispevok na stravovanie, skalica

Skalica 04.06.2020
831,50 € mesačne
Psychológ

Psychológ

Dohodou

náplň práce: psychológ v oblasti poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine v cpppap šaľa v. jedná sa o 100%-ný úväzok. kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia.

Šaľa 04.06.2020
Dohodou
Učiteľ, II stupeň ZŠ, slovenský jazyk / literatúra.

náplň práce: učiteľ, ii stupeň zš - slovenský jazyk, literatúra. výhody: prispevok na stravovanie, skalica

Skalica 04.06.2020
831,50 € mesačne
Riaditeľ MŠ

Riaditeľ MŠ

Dohodou

náplň práce: riaditeľka mš prihlášku spolu s požadovaným dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 18.06.2020 v zalepenej obálke označenej nápisom „ výberové konanie – zš muránska dlhá lúka – neotvárať“ na adresu: obecnú úrad muránska dlhá lúka 111, 05001 muránska dlhá lúka. požadované doklady - písomná prihláška do výberového konania, ...

Revúca 04.06.2020
Dohodou
Majster odbornej výchovy - murár

Majster odbornej výchovy - murár

872,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v učebnom odbore stavebná výroba-murárske práce, vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole výhody: k uvedenému platu 872,50 € patrí ešte zložka za odpracované roky (môže byť od 2,50 € - 157,50 €)., trnava

Trnava 04.06.2020
872,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie...

Bratislava 04.06.2020
Dohodou
Učiteľ odborných (elektrotechnických) predmetov

náplň práce: učiteľ odborných (elektrotechnických) predmetov vyučované predmety: elektrické stroje a prístroje, elektrické zariadenia, elektrotechnické meranie, prešov

Prešov 04.06.2020
Dohodou
Majster odbornej výchovy - stolár

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v učebnom odbore stavebná výroba - stavebné stolárstvo, vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v špeciálnej škole výhody: k uvedenému platu 872,50 € patrí ešte zložka za odpracované roky (môže byť od 2,50 € do 157,50 €)., trnava

Trnava 04.06.2020
872,50 € za mesiac
1 - 20 z 418
1 - 20 z 418