1 - 9 z 9
Zoradit podľa:
Profesor pre odbor 8. Ekonómia a manažment

náplň práce: - vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor je v rámci vysokej školy alebo fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie v tomto študijnom odbore, - prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými...

Poprad 14.02.2020
1340 € za mesiac
Tréner športovej gymnastiky

Tréner športovej gymnastiky

2050 € za mesiac

náplň práce: vedenie tréningového procesu v športovej gymnastike., trnava

Trnava 04.02.2020
2050 € za mesiac
Odborný asistent

Odborný asistent

1355 € za mesiac

náplň práce: - vedenie seminárov a prednášok z anglickej jazykovedy - konkrétne morfológie a štylistiky súčasného anglického jazyka - vedenie seminárov z akademického písania, rozvoja komunikatívnych kompetencií - vedenie a oponovanie bakalárskych, diplomových, záverečných a rigoróznych prác v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - vedenie konverzačných kurzov anglického a...

Žilina 27.01.2020
1355 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ

Vysokoškolský učiteľ

1000 € za mesiac

náplň práce: prednášky, vedenie záverečných prác v štud. programe kt so špecializáciou na dogmatickú a fundamentálnu teológiu, levoča

Levoča 22.01.2020
1000 € za mesiac
Profesor

Profesor

1541,50 € za mesiac

trnava

Trnava 21.01.2020
1541,50 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1700 € za mesiac

trenčín

Trenčín 18.01.2020
1700 € za mesiac
Učiteľ profesijného rozvoja

Učiteľ profesijného rozvoja

1016 € za mesiac

náplň práce: • výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ profesijného rozvoja zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, • uskutočňuje program vzdelávania a podieľa sa na tvorbe programov vzdelávania, • vykonáva činnosti odborného garanta programu inovačného vzdelávania, • vykonáva lektorskú činnosť v...

Bratislava 17.12.2019
1016 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1600 € za mesiac

prievidza

Prievidza 03.12.2019
1600 € za mesiac
Riaditeľ školy

Riaditeľ školy

1600 € za mesiac

trenčín

Trenčín 03.12.2019
1600 € za mesiac
1 - 9 z 9
1 - 9 z 9