1 - 8 z 8
Zoradit podľa:
Tréner v basketbale

Tréner v basketbale

550 € za mesiac

bratislava

Bratislava 16.09.2019
550 € za mesiac
Riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov

náplň práce: učiteľka a riaditeľka 1. triednej materskej školy. výhody: tarifný plat bude upravený v závislosti od počtu rokov odbornej praxe, príplatku za riadenie, smennosť, prípadne osobný príplatok., považská bystrica

Považská Bystrica 16.09.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ základnej umeleckej školy

náplň práce: učiteľ zuš - tanečný odbor. požadovaná prax 15 rokov., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 09.09.2019
1002,50 € mesačne
Profesor vysokej školy

Profesor vysokej školy

1200 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosť, ostatná činnosť (členstvo vo vedeckých radách, v odborných komisiách, v organizačných výboroch vedeckých podujatí), galanta

Galanta 07.09.2019
1200 € za mesiac
Poradca - psychológ / senior

náplň práce: poradca – psychológ poskytuje psychologické poradenstvo jednotlivcom a/alebo skupinám ohrozených diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením; zisťuje problémy pomocou testových batérií a diagnostických materiálov; analyzuje problémy súvisiace s prevenciou a elimináciou diskriminácie a vzťahov na pracovisku; podieľa sa na tvorbe pracovných skupín a kolektívov; navrhuje...

Bratislava 03.09.2019
35 € za hodinu
Profesor

Profesor

1541,50 € za mesiac

trnava

Trnava 01.09.2019
1541,50 € za mesiac
Vedúci Odd. medzinárodnej spolupráce CMV

náplň práce: skúsenosti s prípravou a riadením medzinárodných projektov v centre medzinárodných vzťahov ekonomickej univerzity v bratislave výhody: výška mzdy sa odvíja od dĺžky odpracovaných rokov; po skúšobnej dobe osobný príplatok, bratislava

Bratislava 18.07.2019
842,50 € za mesiac
Zástupca riaditeľky pre odbornú výchovu

náplň práce: riadenie zamestnancov -majstrov odbornej výchovy na úseku odbornej výchovy na strednej odbornej škole stavebnej. vedenie pedagogickej dokumentácie súvisiacej s ov žiakov., nitra

Nitra 08.07.2019
Dohodou
1 - 8 z 8
1 - 8 z 8