1 - 9 z 9
Zoradit podľa:
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ- ľudový tanec

náplň práce: vzdelávanie žiakov tanečného odboru zuš v predmetoch ľudový tanec, tanečná príprava, tanečná prax., bratislava

Bratislava 09.07.2019
960 € za mesiac
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

670 € za mesiac

náplň práce: predprimárne vzdelávanie detí v predškolskom veku., bratislava

Bratislava 03.07.2019
670 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

600 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov na odbornom výcviku v školstve v odbore maliar-natierač, dunajská streda

Dunajská Streda 28.06.2019
600 € za mesiac
Učiteľ ZUŠ -akordeón, klavír

náplň práce: výchovno -vzdelávací proces-výučba hry na akordeóne a klavíri, brezno

Brezno 01.07.2019
700 € za mesiac
Odborný referent  pre mládežnícku politiku

náplň práce: 1. koordinácia projektových aktivít zameraných na implementáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, na zavádzanie nových trendov a prístupov v práci s mládežou a na zvyšovanie kvality práce s mládežou. 2. zabezpečenie praktickej realizácie čiastkových úloh v rámci implementácie opatrení aktuálneho akčného plánu pre napĺňanie koncepcie rozvoja práce s mládežou 2016 –...

Bratislava 01.07.2019
1050 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka pre deti cudzincov

náplň práce: vedenie kurzov slovenského jazyka pre deti cudzincov (od 5 do 15 rokov), ktorých materinským jazykom je ruština a angličtina., bratislava

Bratislava 25.06.2019
11 € za hodinu
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

poprad

Poprad 19.06.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

550 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o deti vo veku 2 - 6 rokov. pomoc pri jedení, prezliekaní, hygiene a výdaji jedla. celková celodenná starostlivosť o deti. výhody: práca v anglicky hovoriacom prostredí. príjemné a kreatívne prostredie. kariérny rast a možnosť práce na trvalý pracovný pomer., banská bystrica

Banská Bystrica 01.07.2019
550 € za mesiac
Účtovník - junior

Účtovník - junior

850 € za mesiac

náplň práce: 1. účtovanie zverenej agendy v programe softip (napr. účtovanie predpisov cestovných náhrad a odmien zo zmlúv o dielo, došlých faktúr) 2. vyúčtovanie cestovných náhrad 3. kompletizácia účtovných dokladov a zabezpečenie obehu účtovných dokladov v zmysle internej smernice 4. participácia na mesačných závierkach (predkladanie účtovných a finančných výkazov...

Bratislava 14.06.2019
850 € za mesiac
1 - 9 z 9
1 - 9 z 9