1 - 20 z 195
Zoradit podľa:
Učiteľ odborných predmetov so zameraním na mech. poľnohospod

náplň práce: učiteľ odborných predmetov so zameraním na mechanizáciu poľnohospodárstva, tvrdošín

Tvrdošín 19.07.2019
750 € za mesiac
Asistent učiteľa ZŠ

náplň práce: asistencia vo výchovno-vzdelávacom procese pri žiakoch s poruchami učenia. pedagogické vzdelanie., turčianske teplice

Turčianske Teplice 19.07.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

750 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka, tvrdošín

Tvrdošín 19.07.2019
750 € za mesiac
Vychovávateľ ŠKD

náplň práce: práca v školskej družine. pracovný čas: 06:00 - 08:00, 11.30 - 16:00 možná dohoda pracovného času. pedagogické vzdelanie., turčianske teplice

Turčianske Teplice 19.07.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy pre elektrotechnické odbory

náplň práce: majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov., považská bystrica

Považská Bystrica 19.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

náplň práce: učiteľ zš na 1. stupni., kežmarok

Kežmarok 19.07.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: zväčšej časti ide o poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ťzp) s kombináciami fyzických a mentálnych postihnutí na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, najmä fyzická...

Prievidza 19.07.2019
780 € za mesiac
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

678 € za mesiac

stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 20.07.2019
678 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

náplň práce: 1) vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka, c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie...

Levice 19.07.2019
685 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo

náplň práce: učiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo, tvrdošín

Tvrdošín 19.07.2019
750 € za mesiac
Učiteľ v praktickej škole

Učiteľ v praktickej škole

810,50 € za mesiac

prešov

Prešov 18.07.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ/ka v materskej škole

Učiteľ/ka v materskej škole

612,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie., vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 18.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ/ka  materskej školy

Učiteľ/ka materskej školy

678,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/ka v materskej škole, brezno

Brezno 18.07.2019
678,50 € za mesiac
Vychovávateľ v ŠKD

Vychovávateľ v ŠKD

690 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ pracuje podľa vopred schváleného rozvrhu služieb a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy. podľa rozvrhu vyučovania preberie od vyučujúceho deti, ďalej pracuje podľa schváleného rozpisu činnosti a služieb. o tejto činnosti vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu. počas obeda pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. po prestravovaní detí pokračuje...

Sabinov 17.07.2019
690 € za mesiac
Učiteľ/ka materskej školy

púchov

Púchov 17.07.2019
Dohodou
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka + slovenský jazyk výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 18.07.2019
759 € za mesiac
Vychovávateľ - Koordinátor samostatnej skupiny

náplň práce: - riadenie a koordinovanie pracovného tímu v samostatnej skupine, prípadne samostatnej špecializovanej skupine - organizovanie pracovného času na skupine, plánovanie dovoleniek a riešenie vzniknutých situácií - zabezpečovanie jednotného výchovného prístupu k deťom - kladenie dôrazu na individuálny prístup k dieťaťu - výchovná a vzdelávacia činnosť na skupine - komunikovanie s...

Žiar nad Hronom 17.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka akademických predmetov slovenský jazyk, dejepis

náplň práce: vyučovanie akademických predmetov slovenský jazyk, dejepis v súlade s platnými učebnými osnovami. výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. výhody: k platovej tarife patrí ešte zvýšenie platovej tarify podľa odpracovaných rokov, ako aj iné príplatky., martin

Martin 17.07.2019
831 € za mesiac
Psychológ NP DEI III

náplň práce: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení spod a sk, - aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s...

Žiar nad Hronom 18.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

900 € za mesiac

náplň práce: - vykonávanie odborných činností v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva a intervencie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vykonávanie preventívnej, výchovno-vzdelávacej a metodickej špeciálnopedagogickej činnosti. - poskytovanie špeciálnopedagogického poradenstva a konzultácie zákonným zástupcom detí a všetkým, ktorí sa podieľajú na výchove a...

Poprad 18.07.2019
900 € za mesiac
1 - 20 z 195
1 - 20 z 195