1 - 20 z 160
Zoradit podľa:
Učiteľ pre 2.stupeň

Učiteľ pre 2.stupeň

750 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka pre 2.stupeň., malacky

Malacky 20.10.2019
750 € za mesiac
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 18.10.2019
700 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

703,04 € za mesiac

náplň práce: úlohou asistenta je zabezpečiť dozor počas vyučovacej hodiny mimo triedy, na prestávkach, poprípade precvičovanie učiva individuálnou formou v priestoroch školy počas vyučovania, v štruktúrovanom prostredí., dunajská streda

Dunajská Streda 18.10.2019
703,04 € za mesiac
Školský psychológ

náplň práce: vykonáva odborné činností v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v zš a mš. poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania...

Levice 18.10.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

800 € za mesiac

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť v materskej škole v triede s 15 deťmi. príprava a plánovanie vvč, organizovanie iných aktivít v rámci mš., ružomberok

Ružomberok 18.10.2019
800 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

3,50 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka, poprad

Poprad 18.10.2019
3,50 € za hodinu
Učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia-chémia

náplň práce: vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia-chémia na plný úväzok., dunajská streda

Dunajská Streda 18.10.2019
843,64 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

9,33 € za hodinu

náplň práce: vedenie hodín anglického jazyka pre rôzne skupiny študentov - od individuálnych, cez skupinové, od detí až po dospelých, firemné kurzy., košice

Košice 18.10.2019
9,33 € za hodinu
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces v tanečnom odbore zuš výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná, finančná), tvorivá práca v mladom kolektíve, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 18.10.2019
556,50 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: hľadáme pani učiteľku do súkromnej materskej školy. podmienkou je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky. výhody: platové ohodnotenie sa odvíja od dosiahnutého vzdelania a praxe v súlade s aktuálnymi platovými triedami a tarifmi pedagogických a odborných zamestnancov podľa mšvvaš sr. pracovný čas je v súlade so zákonom o...

Košice 18.10.2019
700 € za mesiac
pedagogický asistent

pedagogický asistent

700 € mesačne

náplň práce: pedagogický asistent príprava učebne a materiálov, kontakt s klientmi, asistencia pedagógom výhody: stravné lístky, kurz aj a nj zdarma pre 1 rod. príslušníka, revúca

Revúca 17.10.2019
700 € mesačne
Učiteľ slovenského jazyka

náplň práce: učiteľ slovenského jazyka., hlohovec

Hlohovec 17.10.2019
Dohodou
Upratovačka

Upratovačka

624 € za mesiac

náplň práce: upratovanie priestorov školy kancelárie, triedy, spoločné priestory, sociálne zariadenia výhody: po zapracovaní plus 50 € osobné ohodnotenie, 2x ročne odmeny, obedy v školskej jedálni za 1 €, na dni dovolenky gastro lístky, bratislava

Bratislava 16.10.2019
624 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

800 € za mesiac

náplň práce: príprava didaktických pomôcok, príprava agendy triedy, asistencia učiteľa pri vyučovanie, plánovanie aktivít podľa štátneho vzdelávacieho programu, aktívna účasť na na behu školy-, bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 18.10.2019
800 € za mesiac
Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

831,50 € za mesiac

svidník

Svidník 16.10.2019
831,50 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

832 € za mesiac

náplň práce: príprava detí na nočný odpočinok, následná kontrola ich spánku, pomoc pri príprave stravy /raňajky, desiaty/, nácvik sebaobslužných činností., hlohovec

Hlohovec 16.10.2019
832 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

900 € za mesiac

náplň práce: • diagnostika sociálneho prostredia tried, • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej výchovy, • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť, • zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie, • tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách, • tvorba letákov pre rodičov a...

Levice 16.10.2019
900 € za mesiac
Učiteľ/ka tanečného odboru

Učiteľ/ka tanečného odboru

1016 € za mesiac

náplň práce: výučba tanca vo veľkých kosiháh. výhody: celková mzda závisí od stupňa kvalifikácie, od dĺžky praxe a úväzku., komárno

Komárno 18.10.2019
1016 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov telesná výchova a šport a anglický jazyk, skalica

Skalica 18.10.2019
Dohodou
Stredoškolská učiteľ/-ka slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: úlohy súvisiace s dohodnutou prácou učiteľa výhody: mzda - platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády, v zmysle zákona o pz č. 138/2019 z. z., piešťany

Piešťany 16.10.2019
Dohodou
1 - 20 z 160
1 - 20 z 160