1 - 20 z 326
Zoradit podľa:
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

náplň práce: 1) vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka, c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie...

Levice 18.07.2019
685 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo

náplň práce: učiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo, tvrdošín

Tvrdošín 18.07.2019
750 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov so zameraním na mech. poľnohospod

náplň práce: učiteľ odborných predmetov so zameraním na mechanizáciu poľnohospodárstva, tvrdošín

Tvrdošín 18.07.2019
750 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

360 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava individuálnych vzdelávacích programov, kompletizácia povinnej dokumentácie, piešťany

Piešťany 18.07.2019
360 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

750 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka, tvrdošín

Tvrdošín 18.07.2019
750 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

612,50 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ v školskom klube detí, ilava

Ilava 18.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ v praktickej škole

Učiteľ v praktickej škole

810,50 € za mesiac

prešov

Prešov 18.07.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ/ka v materskej škole

Učiteľ/ka v materskej škole

612,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie., vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 18.07.2019
612,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: špeciálno-pedagogické poradenstvo, levoča

Levoča 18.07.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ/ka  materskej školy

Učiteľ/ka materskej školy

678,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/ka v materskej škole, brezno

Brezno 18.07.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka + slovenský jazyk výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 18.07.2019
759 € za mesiac
Psychológ NP DEI III

náplň práce: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení spod a sk, - aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s...

Žiar nad Hronom 18.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka akademických predmetov slovenský jazyk, dejepis

náplň práce: vyučovanie akademických predmetov slovenský jazyk, dejepis v súlade s platnými učebnými osnovami. výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov. výhody: k platovej tarife patrí ešte zvýšenie platovej tarify podľa odpracovaných rokov, ako aj iné príplatky., martin

Martin 17.07.2019
831 € za mesiac
Učiteľ hry na klavíri, korepetítor

náplň práce: pedagogická činnosť - vyučovanie hry na klavíri, korepetície, bratislava

Bratislava 17.07.2019
400 € za mesiac
Učiteľ/ka materskej školy

púchov

Púchov 17.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

900 € za mesiac

náplň práce: - vykonávanie odborných činností v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva a intervencie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vykonávanie preventívnej, výchovno-vzdelávacej a metodickej špeciálnopedagogickej činnosti. - poskytovanie špeciálnopedagogického poradenstva a konzultácie zákonným zástupcom detí a všetkým, ktorí sa podieľajú na výchove a...

Poprad 18.07.2019
900 € za mesiac
Administratívna pracovníčka školy

náplň práce: 1. zabezpečovanie obehu a evidencie dokumentov školy a telefonického styku. 2. vykonávanie formálnej a základnej finančnej kontroly dokumentov. 3. vykonávanie personálnej práce. 4. vedenie hotovostnej pokladne. 5. príprava podkladov pre externé vedenie účtovníctva a miezd., bratislava

Bratislava 17.07.2019
600 € za mesiac
Učtieľ ZŠ prvý stupeň

liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 17.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka v špeciálnej materskej škole

náplň práce: pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu, usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie, pravidelne informovať zákonného zástupcu dieťaťa o výsledkoch výchovy a vzdelávania. poskytovať zákonnému zástupcovi...

Bratislava 17.07.2019
655,50 € za mesiac
Vychovávateľ - Koordinátor samostatnej skupiny

náplň práce: - riadenie a koordinovanie pracovného tímu v samostatnej skupine, prípadne samostatnej špecializovanej skupine - organizovanie pracovného času na skupine, plánovanie dovoleniek a riešenie vzniknutých situácií - zabezpečovanie jednotného výchovného prístupu k deťom - kladenie dôrazu na individuálny prístup k dieťaťu - výchovná a vzdelávacia činnosť na skupine - komunikovanie s...

Žiar nad Hronom 17.07.2019
Dohodou
1 - 20 z 326
1 - 20 z 326