1 - 20 z 159
Zoradit podľa:
Upratovačka

Upratovačka

624 € za mesiac

náplň práce: upratovanie školských a kancelárskych priestorov, prievidza

Prievidza 19.11.2019
624 € za mesiac
Plavčík hotela Hutník Tatranské Matliare

náplň práce: • udržiavanie nezávadného prostredia, ktoré má na starosti (bazén, a pod.) • starostlivosť o zverené zariadenia podľa prevádzkových poriadkov • dodržiavanie prevádzkového poriadku v bazéne, poskytuje prvú pomoc topiacim sa, dbá o kompletnosť lekárničiek • podľa predpisu kontrolu hygienické zabezpečenie vody podľa hygienických predpisov, kontrolu teploty vody a výsledky...

Poprad 20.11.2019
624 € za mesiac
Pedagogický asistent na základnej škole

náplň práce: pedagogický asistent učiteľa, bratislava

Bratislava 19.11.2019
685 € za mesiac
Vychovávateľ/ka / 65/2019

Vychovávateľ/ka / 65/2019

800 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, banská bystrica

Banská Bystrica 19.11.2019
800 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ

Stredoškolský učiteľ

907,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím špecifických, vzdelávacích, kontrolných, organizačných a informačných metód. v pracovnom čase je učiteľ povinný plniť mieru vyučovacej povinnosti, ktorá je určená zamestnávateľom a vykonávať práce súvisiace s jeho výchovno-vzdelávacou činnosťou....

Košice 19.11.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľ pre II. stupeň ZŠ - anglický jazyk, dejepis

náplň práce: učiteľ ii. stupňa - anglický jazyk a dejepis, zastupovanie počas md., poprad

Poprad 20.11.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

580 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť., žilina

Žilina 19.11.2019
580 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

náplň práce: práca s deťmi, výchovno - vzdelávacia činnosť, plánovanie, vedenie triednej agendy. vhodní uoz na np praxou k zamestnaniu 2 (minimálne 1 mesiac v evidencii na úp, do 29 rokov veku). výberové konanie sa uskutoční dňa 16. 12. 2019 o 09:00 hod., na úpsvar prešov, v miestnosti č. 64 na i. poschodí. priniesť životopis.

Prešov 18.11.2019
Dohodou
Učiteľ ANJ

Učiteľ ANJ

Dohodou

náplň práce: vyučovanie anj, trnava

Trnava 18.11.2019
Dohodou
Učiteľ / Učiteľka slovenského jazyka

náplň práce: hľadáme učiteľa slovenského jazyka pre večernú súkromnú školu. ide o individuálne vyučovanie slovenského jazyka na úrovni základnej školy od 14:00 do 16:00 v bratislave denne od pondelka - do štvrtka. v prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky., bratislava

Bratislava 18.11.2019
12 € za hodinu
Tréner - Dama fit Senec

Tréner - Dama fit Senec

640 € za mesiac

náplň práce: tréner, senec

Senec 18.11.2019
640 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

800 € za mesiac

náplň práce: špeciálno-pedagogická diagnostika práca s deťmi s špu, nks, adhd, korekcie špu písanie odborných správ zo špec.-pedagogického vyšetrenia dieťaťa spolupráca so školskými špeciálnymi pedagógmi, senec

Senec 16.11.2019
800 € za mesiac
Učiteľka pre MŠ

náplň práce: výkon pedagogickej činnosti v mš., nitra

Nitra 15.11.2019
Dohodou
Učiteľ II. stupňa ZŠ, matematika

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, školstvo, senec

Senec 15.11.2019
Dohodou
Učiteľ I. stupňa ZŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, školstvo, senec

Senec 15.11.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, školstvo, senec

Senec 15.11.2019
Dohodou
Učiteľ II.stupňa s aprobáciou matematika

výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 16.11.2019
Dohodou
Učiteľ výtvarného odboru na SZUŠ

náplň práce: učiteľ výtvarného odboru na súkromnej základnej umeleckej škole vo vajnoroch., bratislava

Bratislava 16.11.2019
850 € za mesiac
Učiteľka materskej školy

Učiteľka materskej školy

900 € za mesiac

náplň práce: opatera a vzdelávanie detí v materskej škole. vyžadujeme kvalifikáciu na predprimárne vzdelávanie, alebo umožníme a uhradíme začatie 2 ročného diaľkového vzdelávania. v prípade kvalifikácie miesto triednej učiteľky. výhody: ubytovanie a práca v kolektíve so zahraničnými "native speakermi" a možnosť zlepšiť sa v angličtine. strava zdarma 3x denne. permanentka do fitnes v areáli....

Bratislava 14.11.2019
900 € za mesiac
Záhradník

Záhradník

550 € za mesiac

náplň práce: mimo zimného obdobia : - kosenie záhradným traktorom, krovinorezom, kosačkou - starostlivosť o zeleň - postreky rastlín a pod. - zabezpečenie celkového poriadku v areáli školy počas zimného obdobia : - odhrn snehu - solenie komunikácií pre peších - zabezpečenie celkového poriadku v areáli školy výhody: - možnosť poskytnutia ubytovania, - stravné lístky,, bratislava

Bratislava 14.11.2019
550 € za mesiac
1 - 20 z 159
1 - 20 z 159