1 - 20 z 27
Zoradit podľa:
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

náplň práce: 1) vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka, c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie...

Levice 18.07.2019
685 € za mesiac
Učiteľ primárneho vzdelávania - 1. stupeň základnej školy

náplň práce: vyučovanie žiakov od 1. do 4. ročníka, topoľčany

Topoľčany 17.07.2019
805 € za mesiac
Učiteľ/ka tanečného odboru

Učiteľ/ka tanečného odboru

620 € za mesiac

náplň práce: výučba tanca v nitrianskom kraji bližšie informácie na vyžiadanie. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe., komárno

Komárno 15.07.2019
620 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

720 € za mesiac

náplň práce: voľné pracovné miesto je vytvorené v rámci národného projektu "inkluzívne vzdelávanie". individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy., šaľa

Šaľa 15.07.2019
720 € za mesiac
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

800 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie odborného výcviku a praktických odborných predmetov na strednej škole / informatika, elektronika/, levice

Levice 15.07.2019
800 € za mesiac
Učiteľ/ka výtvarného odboru

Učiteľ/ka výtvarného odboru

828,50 € za mesiac

náplň práce: výučba výtvarného odboru v nitrianskom kraji bližšie informácie na vyžiadanie. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe., komárno

Komárno 15.07.2019
828,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

617,50 € za mesiac

náplň práce: voľné pracovné miesto je vytvorené v rámci národného projektu "inkluzívne vzdelávanie". odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálne a skupinové poradenstvo, psychoterapie, prevencia a intervencia k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v zš., šaľa

Šaľa 15.07.2019
617,50 € za mesiac
Učiteľ 2.st.ZŠ

náplň práce: učiteľstvo - aprobácia dejepis, geografia, tel.výchova, občianska náuka, nové zámky

Nové Zámky 13.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia anglický jazyk práca na čiastočný úväzok podľa dohody 43 - 57%, topoľčany

Topoľčany 13.07.2019
326,37 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

náplň práce: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia náboženská výchova - informatika, topoľčany

Topoľčany 11.07.2019
759 € za mesiac
Asistent učiteľa pre žiakov so ŠVVP

náplň práce: pomoc deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede, príprava materiálov, evidencia činnosti., topoľčany

Topoľčany 11.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ v ŠKD

topoľčany

Topoľčany 11.07.2019
Dohodou
Obsluha vo fitbare

Obsluha vo fitbare

2,80 € za hodinu

náplň práce: obsluha klientov vo fitbare a fitnesscentre. hľadáme človeka, ktorý je maximálne zodpovedný, osoba zťp, študent. práca na dohodu. k životopisu v prípade súhlasu priložte fotografiu. výhody: benefity pre zamestnancov určite sú :), topoľčany

Topoľčany 08.07.2019
2,80 € za hodinu
Asistentka zahraničného lektora

náplň práce: asistencia zahraničnému lektorovi pri práci s deťmi., nitra

Nitra 08.07.2019
600 € za mesiac
Učiteľ matematika - geografia - fyzika

náplň práce: vyučovanie predmetu matematika, geografia, fyzika pre žiakov 5.-9. ročníka., nitra

Nitra 04.07.2019
800 € za mesiac
Učiteľ/ka spevu - hudobný odbor ZUŠ

náplň práce: pracovná pozícia: učiteľ zuš - hudobný odbor, spev náplň práce: umelecké vzdelávanie, nové zámky

Nové Zámky 03.07.2019
760 € za mesiac
Učiteľ/ka hry na klavíri

Učiteľ/ka hry na klavíri

760 € za mesiac

nové zámky

Nové Zámky 03.07.2019
760 € za mesiac
Učiteľ strednej školy - anglický jazyk

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej školy. aprobácia: anglický jazyk, levice

Levice 01.07.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ/ka informatiky a ekonómie

levice

Levice 29.06.2019
Dohodou
Lektor anglického jazyka/ Lektor nemeckého jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického/nemeckého jazyka. vhodné aj pre študenta na dohodu alebo na živnosť., nitra

Nitra 01.07.2019
8 € za hodinu
1 - 20 z 27
1 - 20 z 27