1 - 18 z 18
Zoradit podľa:
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

800 € za mesiac

náplň práce: príprava didaktických pomôcok, príprava agendy triedy, asistencia učiteľa pri vyučovanie, plánovanie aktivít podľa štátneho vzdelávacieho programu, aktívna účasť na na behu školy-, bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 18.10.2019
800 € za mesiac
Učiteľka odbor. predmetov - hotelová akadémia, cestovný ruch

náplň práce: učiteľka vyššieho sekundárneho vzdelávania., považská bystrica

Považská Bystrica 12.10.2019
850 € za mesiac
Učiteľka SJL

Učiteľka SJL

850 € za mesiac

považská bystrica

Považská Bystrica 12.10.2019
850 € za mesiac
Kuchárka

Kuchárka

551,50 € za mesiac

náplň práce: výdaj jedál do výdajne mš šj tr.t eplá, trenčín

Trenčín 17.10.2019
551,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

300 € za mesiac

náplň práce: špeciálny pedagóg v zš, 50% úväzok, partizánske

Partizánske 15.10.2019
300 € za mesiac
Vychovávateľ/ka

Vychovávateľ/ka

402 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ v škd pri zš, trenčín

Trenčín 14.10.2019
402 € za mesiac
Učiteľ v základnej umeleckej škole

náplň práce: - učiteľ hudobného odboru s aprobáciou, - 2 x hra na gitare, - 1 x hrana klavíri, - 1 x hra na flaute, - 1 x spev, - učiteľ tanečného odboru, - 2 x učiteľ tanca., považská bystrica

Považská Bystrica 07.10.2019
1016 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

941 € za mesiac

prievidza

Prievidza 18.10.2019
941 € za mesiac
Osobný asistent

Osobný asistent

275 € za mesiac

náplň práce: úlohou osobného asistenta je pomáhať dieťaťu so zdravotným znevýhodnením pri samoobslužných činnostiach a pri prekonávaní bariér v bežných situáciách., trenčín

Trenčín 15.10.2019
275 € za mesiac
Učiteľ/ka MŠ

Učiteľ/ka MŠ

671 € za mesiac

náplň práce: poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania. vykonáva pracovné činnosti v kategórii učiteľ mš., trenčín

Trenčín 18.10.2019
671 € za mesiac
Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

náplň práce: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov výhody: v závislosti od kvalifikácie a rokov praxe je možný plat až do výšky 1433,50 €., partizánske

Partizánske 02.10.2019
759 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 27.09.2019
500 € za mesiac
Obsluha fitnes centra

Obsluha fitnes centra

3,30 € za hodinu

náplň práce: - obsluha a starostlivosť o zákazníkov - rôzna evidencia, objednávanie tovarov a služieb - zodpovednosť za chod a čistotu prevádzky - predaj tovaru, poradenstvo - podieľanie sa na akciách, seminároch, súťažiach výhody: - príjemné pracovné prostredie - vnútro firemný systém odmeňovania a benefitov pre spolupracovníka - flexibilita pracovného času - odborné...

Púchov 12.10.2019
3,30 € za hodinu
Recepčný/ná fitness centra

Recepčný/ná fitness centra

3,50 € za hodinu

náplň práce: vašou úlohou je obsluha zákazníkov fitness centra, predaj produktov a služieb,  starostlivosť o čistotu a bezproblémový chod prevádzky fitness centra. - obsluha zákazníkov a vyhovovanie ich požiadavkám - aktívny a riadny predaj produktov a služieb fitness centra - emailová a telefonická komunikácia so zákazníkmi - informovanie zákazníkov o produktoch a službách fitness...

Nové Mesto nad Váhom 18.10.2019
3,50 € za hodinu
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

8 € za hodinu

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka priamou metódou (callan method). študenti sú prevažne dospelí, zaškolenie do metódy ponúkame bezplatne. prax nie je nutná. výhody: - zaujímava práca s ľuďmi - flexibilný pracovný čas medzi 8:00-20:00 - bezplatné školenie callan method, považská bystrica

Považská Bystrica 17.10.2019
8 € za hodinu
Ekonómka a PaM

Ekonómka a PaM

650 € za mesiac

náplň práce: prijmeme s nástupom ihneď hlavnú ekonómku a pracovníčku pre pam (aj jednotlivo). účtovanie pre základnú školu s materskou školou. práca s programami vema a winibeu. kompletná práca pam pre základnú školu s materskou školou., prievidza

Prievidza 18.09.2019
650 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

812 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 16.09.2019
812 € za mesiac
Asistent/ka učiteľa v súkromnej materskej škole

náplň práce: - spolupracuje s pedagógmi pri výchovnej činnosti, - pomáha učiteľom vo výchovnej a vzdelávacej práci so žiakmi. výhody: vyhradzujeme si právo kontaktovať iba uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú nami zadané podmienky., púchov

Púchov 18.10.2019
630 € za mesiac
1 - 18 z 18
1 - 18 z 18