1 - 6 z 6
Zoradit podľa:
Vychovávateľ centra voľného času

náplň práce: vychovávateľ/ka na oddelenie techniky a detské dopravné ihrisko., považská bystrica

Považská Bystrica 07.11.2019
915 € za mesiac
Informátor - vrátnik, kurič

Informátor - vrátnik, kurič

530,50 € za mesiac

náplň práce: • informovať a usmerňovať osoby, ktoré vstupujú do priestorov školy; • zodpovednosť za vstup a odchod osôb z priestorov sošs; • vydávať kľúče na podpis a zabezpečiť ich evidencie a to len osobám určeným; • kontrolovať okolie budov, zaparkované služobné a súkromné automobily, upozorňuje na podozrivé osoby; • každý deň podávať informácie o závadách svojmu...

Považská Bystrica 25.10.2019
530,50 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika

náplň práce: • výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím vzdelávacích, kontrolných a informačných metód v elektrotechnických predmetoch • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, • podieľať sa na vypracúvaní a...

Považská Bystrica 23.10.2019
831,50 € za mesiac
Učiteľka odbor. predmetov - hotelová akadémia, cestovný ruch

náplň práce: učiteľka vyššieho sekundárneho vzdelávania., považská bystrica

Považská Bystrica 11.10.2019
850 € za mesiac
Učiteľka SJL

Učiteľka SJL

850 € za mesiac

považská bystrica

Považská Bystrica 11.10.2019
850 € za mesiac
Učiteľ v základnej umeleckej škole

náplň práce: - učiteľ hudobného odboru s aprobáciou, - 2 x hra na gitare, - 1 x hrana klavíri, - 1 x hra na flaute, - 1 x spev, - učiteľ tanečného odboru, - 2 x učiteľ tanca., považská bystrica

Považská Bystrica 06.10.2019
1016 € za mesiac
1 - 6 z 6
1 - 6 z 6