1 - 7 z 7
Zoradit podľa:
Učiteľ

Učiteľ

400 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka na určitú dobu a kratší pracovný čas, námestovo

Námestovo 04.07.2019
400 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

400 € za mesiac

náplň práce: učiteľ predmetu informatika, námestovo

Námestovo 02.07.2019
400 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ predmetu anglický jazyk, námestovo

Námestovo 03.07.2019
759 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

612,50 € za mesiac

námestovo

Námestovo 01.07.2019
612,50 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: náplň práce psychológa školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického...

Námestovo 01.07.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ odborných stavebných predmetov

náplň práce: vyučovanie odborných stavebných predmetov - technológie a geodézie. výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 19.06.2019
759 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - inštalatér

náplň práce: výchovnovzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí a praktických zručnosti a návykov žiakov v odbore inštalatér výhody: mzda sa odvíja od odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 01.07.2019
612,50 € za mesiac
1 - 7 z 7
1 - 7 z 7