1 - 20 z 21
Zoradit podľa:
Učiteľ II.stupňa s aprobáciou matematika

výhody: mzda v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme podľa platovej triedy a dosiahnutého vzdelania a podľa započítanej odornej praxe., rimavská sobota

Rimavská Sobota 16.11.2019
Dohodou
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

800 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie odborného výcviku učebného odboru murár a stavebná výroba zapisovanie dochádzky a preberaného učiva do triednej knihy. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok. skúšanie vedomostí žiakov formou ústnych odpovedí a písomných skúšok. hodnotenie vedomostí žiakov známkami. pripravovanie pomôcok potrebných na vyučovanie., zvolen

Zvolen 13.11.2019
800 € za mesiac
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

náplň práce: vyučovanie prírodovedných a všeobecnovzdelávacích predmetov v rámci kurzu ukončenia zš. zapisovanie dochádzky a preberaného učiva do triednej knihy. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok. skúšanie vedomostí žiakov formou ústnych odpovedí a písomných skúšok. hodnotenie vedomostí žiakov známkami. pripravovanie pomôcok potrebných na vyučovanie., zvolen

Zvolen 14.11.2019
10 € za hodinu
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - telesná a športová výchova

náplň práce: vyučovanie pridelených predmetov. zapisovanie dochádzky a preberaného učiva do triednej knihy. vysvetľovanie nového učiva žiakom. skúšanie vedomostí žiakov formou ústnych odpovedí a písomných skúšok. hodnotenie vedomostí žiakov známkami. pripravovanie pomôcok potrebných na vyučovanie., lučenec

Lučenec 11.11.2019
759 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

800 € za mesiac

náplň práce: práca v školskom klube detí., zvolen

Zvolen 11.11.2019
800 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: • diagnostika sociálneho prostredia tried, • vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny náboženstva, občianskej výchovy, • spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť, • tvorba tematických násteniek podporujúcich...

Lučenec 08.11.2019
887,50 € za mesiac
Sociálny pedagóg

náplň práce: sociálna práca so žiakmi a rodičmi., brezno

Brezno 07.11.2019
Dohodou
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

738,50 € mesačne

náplň práce: pedagogický asistent výchovno-vzdelávacej činnosti., brezno

Brezno 07.11.2019
738,50 € mesačne
Sociálny pedagóg

náplň práce: sociálna práca so žiakmi a rodičmi., brezno

Brezno 07.11.2019
Dohodou
Učiteľ odborných predmetov

Učiteľ odborných predmetov

800 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie žiakov., zvolen

Zvolen 30.10.2019
800 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

829 € za mesiac

náplň práce: učiteľ ang. jazyka výhody: učiteľ aj/ch/bio, banská bystrica

Banská Bystrica 28.10.2019
829 € za mesiac
Lektor/ka anglického jazyka

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka priamymi konverzačnými metódami, zodpovednosť za pridelené kurzy, evidencia dochádzok, banská štiavnica

Banská Štiavnica 30.10.2019
7 € za hodinu
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - telesná výchova

náplň práce: zastupovanie počas rd a md., krupina

Krupina 25.10.2019
831,50 € za mesiac
učiteľ pre II.stupeň ZŠ - aprobácia ANJ + DEJ

žarnovica

Žarnovica 24.10.2019
Dohodou
Trenér

Trenér

Dohodou

náplň práce: osobný trenér, vedenie skupinových tréningov, poradenstvo výhody: prácu v zaujímavom prostredí, posilovňa je plne vybavená, klasické fitness stroje i funkčná miestnosť s príslušenstvom i gymnastickými prvky, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 24.10.2019
Dohodou
Učiteľ odborných a praktických predmetov na ŠUP

náplň práce: učiteľ odborných umeleckých predmetov - dejiny výtvarnej kultúry, výtvarná príprava, prax a navrhovanie odboru plošné a plastické rytie kovov., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 21.10.2019
900 € za mesiac
Školský psychológ

náplň práce: školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole. vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a...

Žiar nad Hronom 22.10.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: matematika, fyzika, informatika., brezno

Brezno 24.10.2019
Dohodou
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

4 € za hodinu

náplň práce: výučba anglického jazyka: - deti mš, - žiaci zš, - študenti sš/ vš, - dospelí., zvolen

Zvolen 20.10.2019
4 € za hodinu
Inštruktor lyžovania a snowboardingu - Donovaly

náplň práce: máš rád zimu a zimné športy? vieš dobre lyžovať alebo snowboardovať? chcel by si ďalej predať svoje športové schopnosti? teraz máš príležitosť stať sa inštruktorom, tak neváhaj a zašli nám svoju žiadosť so životopisom. požiadavky perfektná znalosť lyžovania alebo snowboardu preukaz c komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, dobrý vzťah k deťom znalosť aspoň 1...

Banská Bystrica 18.10.2019
7 € za hodinu
1 - 20 z 21
1 - 20 z 21