1 - 1 z 1
Zoradit podľa:
Učiteľ/-ka pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: učiteľa/-ka pre predprimárne vzdelávanie s pracovným úväzkom 0,75% do triedy s vyučovacím jazykom slovenským v materskej škole - óvoda, daxnerova 15, fiľakovo, lučenec

Lučenec 15.10.2019
460 € za mesiac
1 - 1 z 1
1 - 1 z 1