1 - 2 z 2
Zoradit podľa:
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - učiteľom materskej školy. výhody: mzda v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a...

Žarnovica 16.07.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy, pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu v odbornom učilišti., žarnovica

Žarnovica 08.07.2019
Dohodou
1 - 2 z 2
1 - 2 z 2