1 - 14 z 14
Zoradit podľa:
Vychovávateľ - Koordinátor samostatnej skupiny

náplň práce: - riadenie a koordinovanie pracovného tímu v samostatnej skupine, prípadne samostatnej špecializovanej skupine - organizovanie pracovného času na skupine, plánovanie dovoleniek a riešenie vzniknutých situácií - zabezpečovanie jednotného výchovného prístupu k deťom - kladenie dôrazu na individuálny prístup k dieťaťu - výchovná a vzdelávacia činnosť na skupine - komunikovanie s...

Žiar nad Hronom 17.07.2019
Dohodou
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: zabezpečovanie náhradnej starostlivosti pre deti v centre pre deti a rodiny, najmä vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, zabezpečovanie základných potrieb deťom umiestneným na jednotlivých skupinách v centre pre deti a rodiny, sledovanie osobného rastu detí, sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpečovanie voľnočasových aktivít a ďalšie práce...

Žiar nad Hronom 17.07.2019
Dohodou
Psychológ NP DEI III

náplň práce: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení spod a sk, - aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s...

Žiar nad Hronom 18.07.2019
Dohodou
údržbár

údržbár

343 € mesačne

náplň práce: údržbárske práce v budove a v okolí školy, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 16.07.2019
343 € mesačne
Špeciálny pedagóg

náplň práce: - vedenie osobnej dokumentácie (osobný spis) dieťaťa v špeciálnopedagogickej starostlivosti - realizácia špeciálnopedagogickej diagnostiky, rediagnostiky - tvorba, písanie špeciálnopedagogických správ z diagnostického vyšetrenia - tvorba individuálnych a skupinových plánov špeciálnopedagogickej práce s deťmi - vedenie záznamov o spolupráci pri riešení...

Žiar nad Hronom 16.07.2019
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach (pravidelne a systematicky individuálne pracuje so žiak mi so švvp a so szp). vykonáva aj...

Žiar nad Hronom 11.07.2019
Dohodou
Učiteľ odborných strojárskych predmetov

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov strednej odbornej školy v strojárskych predmetoch v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, operátor strojárskej výroby., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 09.07.2019
828,50 € za mesiac
Trenér

Trenér

Dohodou

náplň práce: osobný trenér, vedenie skupinových tréningov, poradenstvo výhody: prácu v zaujímavom prostredí, posilovňa je plne vybavená, klasické fitness stroje i funkčná miestnosť s príslušenstvom i gymnastickými prvky, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 30.06.2019
Dohodou
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

883,50 € za mesiac

náplň práce: vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, zabezpečuje sociálny servis pre žiakov, poskytuje pomoc žiakom zo szp, spolupracuje s triednymi učiteľmi, poskytuje poradenstvo rodičom žiakov zo szp, vedie presnú evidenciu riešených prípadov, práca v segregovaných komunitách, spolupodieľa sa na vypracovaní akčného plánu inkluzívneho vzdelávania, zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach...

Žiar nad Hronom 01.07.2019
883,50 € za mesiac
Plavčík

Plavčík

Dohodou

žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka dizajnu

Učiteľ/ka dizajnu

1000 € za mesiac

náplň práce: učiteľ v odbore dizajn (v oblasti navrhovania a praxe), žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 23.06.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ/ka geografie

Učiteľ/ka geografie

1000 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetu geografia., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 23.06.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ druhého stupňa základnej školy - v kombinácii matematika - chémia - informatika, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: čiastočný úväzok učiteľ druhého stupňa základnej školy - v kombinácii telesná výchova - geografia, žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 01.07.2019
Dohodou
1 - 14 z 14
1 - 14 z 14