1 - 20 z 25
Zoradit podľa:
učiteľ/-ka v MŠ

učiteľ/-ka v MŠ

746,50 € mesačne

náplň práce: min. maturita, odbor pedagogický, učiteľ/-ka v predškolskom zariadení (mš), vpm bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 z.z. osz, vpm je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (uoz) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných uoz - najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce - podmienka, nástup : september 2019, výkon : kežmarok.

Kežmarok 16.07.2019
746,50 € mesačne
vychovávateľ v ŠKD

vychovávateľ v ŠKD

746,50 € mesačne

náplň práce: min. maturita, odbor pedagogický, práca s deťmi v škd, vpm bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 z.z. osz, vpm je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (uoz) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných uoz - najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce - podmienka, nástup : september 2019, výkon : kežmarok.

Kežmarok 16.07.2019
746,50 € mesačne
Učiteľka I. stupňa ZŠ

bardejov

Bardejov 12.07.2019
Dohodou
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí vo veku od troch do šiestich rokov. tvorba týždenných výchovno-vzdelávacích plánov s ohľadom na podmienky materskej školy a vekové osobitosti detí. účasť na pedagogických a pracovných poradách, metodických združeniach a triednych schôdzkach.využívanie vhodných pedagogických prostriedkov (napr. hra, fantázia, tvorivosť a pod.) a rešpektovanie...

Prešov 13.07.2019
Dohodou
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

455 € za mesiac

stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 13.07.2019
455 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov (elektrotechnika a informatika)

náplň práce: vyučovanie odborných predmetov (elektrotechnika a informatika), humenné

Humenné 13.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ odborných elektro predmetov

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: pohyblivá pracovná doba, zabezpečené stravovanie v školskej jedálni, možnosť profesijného rastu, stálym zamestnancom zamestnávateľ prispieva na dds, 1 týždeň dovolenky naviac (8 + 1 týždeň), poprad

Poprad 13.07.2019
800 € za mesiac
Učiteľ 1. - 4. ročníka ZŠ

Učiteľ 1. - 4. ročníka ZŠ

805 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie na 1. stupni zš, sabinov

Sabinov 10.07.2019
805 € za mesiac
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

678,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, kežmarok

Kežmarok 08.07.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ v praktickej škole

Učiteľ v praktickej škole

810,50 € za mesiac

prešov

Prešov 04.07.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ pre predprinárne vzdelávanie

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ mš v zariadení pre materské škôlky., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 02.07.2019
678,50 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

700 € za mesiac

náplň práce: 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave dieťaťa. 3. zodpovedať za morálny duševný vývoj a bezpečnosť zverených detí predškolského veku. 4. vymýšľať tvorivé činnosti, hry, súťaže a pod. 5. asistovať deťom pri obliekaní, česaní ako aj s...

Kežmarok 02.07.2019
700 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

831 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka na druhom stupni zš, humenné

Humenné 28.06.2019
831 € za mesiac
Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej škole na skrátený úväzok., poprad

Poprad 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výučba vo výtvarnom odbore zuš - prípravné a základné štúdium, prezentácia žiakov zuš, zapojenie žiakov do súťaží, organizovanie tvorivých dielní, vernisáží, plenerov a výtvarných táborov výhody: príspevok na cestovné náklady, služobný tablet - elektronické vedenie dokumentácie, prešov

Prešov 25.06.2019
700 € za mesiac
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

náplň práce: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v zuš v hudobnom odbore - klávesové a dychovné nástroje výhody: plne elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie (systém izus), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít učiteľov, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná...

Prešov 25.06.2019
550 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces v tanečnom odbore zuš výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná, finančná), tvorivá práca v mladom kolektíve, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 24.06.2019
556,50 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, účasť na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 24.06.2019
753 € za mesiac
Učiteľ pre primárne vzdelávanie a vyučovanie AJ pre 1.stupeň

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 22.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

poprad

Poprad 19.06.2019
Dohodou
1 - 20 z 25
1 - 20 z 25