1 - 5 z 5
Zoradit podľa:
učiteľ/-ka v MŠ

učiteľ/-ka v MŠ

746,50 € mesačne

náplň práce: min. maturita, odbor pedagogický, učiteľ/-ka v predškolskom zariadení (mš), vpm bude vytvorené podľa § 50j zákona č. 5/2004 z.z. osz, vpm je vhodné pre uchádzačov o zamestnanie (uoz) nad 50 rokov veku evidovaných najmenej 3 mesiace na úrade práce alebo pre dlhodobo evidovaných uoz - najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii na úrade práce - podmienka, nástup : september 2019, výkon : kežmarok.

Kežmarok 11.11.2019
746,50 € mesačne
Učiteľka predprimárneho vzdelávania

náplň práce: edukácia detí v predškolskom zariadení., kežmarok

Kežmarok 25.10.2019
650 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

830 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre druhý stupeň zš (aprobácie - matematika, biológia), kežmarok

Kežmarok 11.10.2019
830 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

670 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa pre i.stupeň zš, kežmarok

Kežmarok 11.10.2019
670 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: učiteľ pre druhý stupeň zš (aprobácia anglický jazyk), kežmarok

Kežmarok 11.10.2019
Dohodou
1 - 5 z 5
1 - 5 z 5