1 - 4 z 4
Zoradit podľa:
Učiteľ v praktickej škole

Učiteľ v praktickej škole

810,50 € za mesiac

prešov

Prešov 18.07.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí vo veku od troch do šiestich rokov. tvorba týždenných výchovno-vzdelávacích plánov s ohľadom na podmienky materskej školy a vekové osobitosti detí. účasť na pedagogických a pracovných poradách, metodických združeniach a triednych schôdzkach.využívanie vhodných pedagogických prostriedkov (napr. hra, fantázia, tvorivosť a pod.) a rešpektovanie...

Prešov 13.07.2019
Dohodou
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

náplň práce: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v zuš v hudobnom odbore - klávesové a dychovné nástroje výhody: plne elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie (systém izus), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít učiteľov, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná...

Prešov 25.06.2019
550 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výučba vo výtvarnom odbore zuš - prípravné a základné štúdium, prezentácia žiakov zuš, zapojenie žiakov do súťaží, organizovanie tvorivých dielní, vernisáží, plenerov a výtvarných táborov výhody: príspevok na cestovné náklady, služobný tablet - elektronické vedenie dokumentácie, prešov

Prešov 25.06.2019
700 € za mesiac
1 - 4 z 4
1 - 4 z 4