1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

678,50 € za mesiac

náplň práce: 1. vo výchovno-vzdelávacom procese: a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre...

Sabinov 20.07.2019
678,50 € za mesiac
Vychovávateľ v ŠKD

Vychovávateľ v ŠKD

690 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ pracuje podľa vopred schváleného rozvrhu služieb a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy. podľa rozvrhu vyučovania preberie od vyučujúceho deti, ďalej pracuje podľa schváleného rozpisu činnosti a služieb. o tejto činnosti vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu. počas obeda pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. po prestravovaní detí pokračuje...

Sabinov 20.07.2019
690 € za mesiac
Učiteľ 1. - 4. ročníka ZŠ

Učiteľ 1. - 4. ročníka ZŠ

805 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie na 1. stupni zš, sabinov

Sabinov 10.07.2019
805 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3