1 - 3 z 3
Zoradit podľa:
Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

náplň práce: oz vykonáva činnosti najmä v zmysle zákona 317/2009 z.z. - poradenstvo rodičom - špecializované činnosti - poskytuje súbor pracovných činností - uskutočňuje odbornú starostlivosť - vedie evidenciu riešených prípadov - zúčastňuje sa na vzdelávacích podujatiach a iné., vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 30.10.2019
887,50 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výtvarného odboru zuš., vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 28.10.2019
650 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces v tanečnom odbore zuš výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná, finančná), tvorivá práca v mladom kolektíve, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 18.10.2019
556,50 € za mesiac
1 - 3 z 3
1 - 3 z 3