1 - 20 z 29
Zoradit podľa:
Vychovávateľ

Vychovávateľ

759 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí v škd, asistencia pri deťoch so švvp, spišská nová ves

Spišská Nová Ves 15.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov v odbore fyzioterapia

náplň práce: učiteľ na strednej odbornej škole, učiteľstvo odborných zdravotníckych predmetov v odbore fyzioterapia., košice

Košice 12.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ matematiky

náplň práce: vyučovanie matematiky v kombinácii s fyzikou alebo chémiou - 100% úväzok. v prípade inej kombinácie s matematikou - čiastočný úväzok -87%., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 13.07.2019
Dohodou
Animátor v detskom svete - absolventská prax

náplň práce: § 51 - príspevok na vykonávanie absolventskej praxe oprávnená cieľová skupina  uoz mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uoz nemal pravidelne platené zamestnanie. účel absolventskej praxe  umožňuje získanie odborných...

Spišská Nová Ves 11.07.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: majster odbornej výchovy pre študijné odbory: 2413 k - mechanik strojov a zariadení náplňou práce je výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole. výhody: odmeňovanie v zmysle tabuľky platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od...

Košice 09.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ geografie

Učiteľ geografie

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu geografia., košice

Košice 10.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ telesnej a športovej výchovy

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu telesná a športová výchova (pracovné miesto na kratší pracovný čas)., košice

Košice 10.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom., spišská nová ves

Spišská Nová Ves 08.07.2019
Dohodou
Pedagogický asistent - ZŠ, Mníšek nad Hnilcom 497

gelnica

Gelnica 08.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ gymnázia

Učiteľ gymnázia

805 € za mesiac

náplň práce: priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program a ostatné činnosti s ňou súvisiace., košice

Košice 04.07.2019
805 € za mesiac
Majster odborného výcviku - krajčír - Odborné učilište

náplň práce: majster odborného výcviku - krajčír, rožňava

Rožňava 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka nemeckého jazyka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - učtieľ/ka nemeckého jazyka, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Školský logopéd v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva

náplň práce: práca školského logopéda v centre špeciálno-pedagogického poradenstva., rožňava

Rožňava 01.07.2019
1109 € mesačne
Učiteľ / učiteľka

Učiteľ / učiteľka

655,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť orientovaná na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku, na sociálno-emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj a rozvoj reči., košice

Košice 27.06.2019
655,50 € za mesiac
Organizátor vzdelávacích aktivít

náplň práce: - poskytovanie informácií o službách a produktoch našej spoločnosti (osobne, telefonicky, e-mailom), - evidencia prihlášok záujemcov, kontaktovanie prihlásených záujemcov a informovanie záujemcov o podmienkach pri poskytovaní našich služieb a produktov, - plánovanie, riadenie a organizovanie vzdelávacích kurzov, ich otvorení, priebehu a uzatvorení, - vedenie administratívnej a inej...

Košice 01.07.2019
700 € za mesiac
Učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 17.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni ZŠ s VJM

náplň práce: učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 17.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ geografie a telesnej výchovy

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - telesná a športová výchova, košice

Košice 01.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na klavíri

náplň práce: učiteľ hlavného odboru štúdia hra na klavíri, učiteľ predmetu hra na klavíri., košice

Košice 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

550 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka výhody: práca v dynamickom profi tíme. zahraniční lektori. možnosť rekvalifikácie celta/tefl., košice

Košice 01.07.2019
550 € za mesiac
1 - 20 z 29
1 - 20 z 29