1 - 18 z 18
Zoradit podľa:
Učiteľ odborných predmetov v odbore fyzioterapia

náplň práce: učiteľ na strednej odbornej škole, učiteľstvo odborných zdravotníckych predmetov v odbore fyzioterapia., košice

Košice 12.07.2019
759 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

612,50 € za mesiac

náplň práce: majster odbornej výchovy pre študijné odbory: 2413 k - mechanik strojov a zariadení náplňou práce je výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole. výhody: odmeňovanie v zmysle tabuľky platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od...

Košice 09.07.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ geografie

Učiteľ geografie

759 € za mesiac

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu geografia., košice

Košice 10.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ telesnej a športovej výchovy

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu telesná a športová výchova (pracovné miesto na kratší pracovný čas)., košice

Košice 10.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ gymnázia

Učiteľ gymnázia

805 € za mesiac

náplň práce: priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program a ostatné činnosti s ňou súvisiace., košice

Košice 04.07.2019
805 € za mesiac
Učiteľ/ka nemeckého jazyka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - učtieľ/ka nemeckého jazyka, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ / učiteľka

Učiteľ / učiteľka

655,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť orientovaná na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku, na sociálno-emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj a rozvoj reči., košice

Košice 27.06.2019
655,50 € za mesiac
Organizátor vzdelávacích aktivít

náplň práce: - poskytovanie informácií o službách a produktoch našej spoločnosti (osobne, telefonicky, e-mailom), - evidencia prihlášok záujemcov, kontaktovanie prihlásených záujemcov a informovanie záujemcov o podmienkach pri poskytovaní našich služieb a produktov, - plánovanie, riadenie a organizovanie vzdelávacích kurzov, ich otvorení, priebehu a uzatvorení, - vedenie administratívnej a inej...

Košice 01.07.2019
700 € za mesiac
Učiteľ geografie a telesnej výchovy

náplň práce: učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov geografia - telesná a športová výchova, košice

Košice 01.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na klavíri

náplň práce: učiteľ hlavného odboru štúdia hra na klavíri, učiteľ predmetu hra na klavíri., košice

Košice 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

550 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka výhody: práca v dynamickom profi tíme. zahraniční lektori. možnosť rekvalifikácie celta/tefl., košice

Košice 01.07.2019
550 € za mesiac
Pedagóg predprimárneho vzdelávania

náplň práce: náplňou práce je vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti skupiny detí vo veku 2-6 rokov v anglickom jazyku, komunikácia s rodičmi, organizovanie záujmových činností detí. samostatné odborné vedenie detí vo veku 2-6 rokov, plnenie programu výchovy a vzdelávania pre deti v mš. výhody: primárnym benefitom práce v našom zariadení je rodinná atmosféra a priateľské vzťahy medzi...

Košice 01.07.2019
750 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - majster odbornej výchovy pre elektro povolania - mechanik počítačových sietí, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - majster odbornej výchovy pre elektro povolania - elektronika slaboprúd, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ/ka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - vychovávateľ, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

414,25 € za mesiac

náplň práce: pracovná náplň: - chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, - rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, - podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ust. osobitným predpisom ( ust.§ 11 zák. č....

Košice 01.07.2019
414,25 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

828,50 € za mesiac

náplň práce: pracovná náplň: - chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, - rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, - podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ust. osobitným predpisom ( ust.§ 11 zák. č....

Košice 01.07.2019
828,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

náplň práce: výučba anglického jazyka callanovou metódou, košice

Košice 11.06.2019
Dohodou
1 - 18 z 18
1 - 18 z 18