1 - 20 z 169
Zoradit podľa:
Lektor anglického jazyka pre materské školy v Ružomberku

náplň práce: zábavným a pútavým spôsobom vyučovať anglický jazyk v materskej škole., ružomberok

Ružomberok 21.11.2019
10 € za hodinu
Upratovačka

Upratovačka

520 € za mesiac

náplň práce: upratovací servis, čistenie priestorov, pranie, sušenie, trenčín

Trenčín 21.11.2019
520 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

672 € za mesiac

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, mládež, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže, vykonávanie pomocných prác...

Trebišov 21.11.2019
672 € za mesiac
Poradenský psychológ

Poradenský psychológ

887 € za mesiac

náplň práce: psychologická diagnostika, poradenstvo, bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 21.11.2019
887 € za mesiac
Učiteľ materskej školy

Učiteľ materskej školy

900 € za mesiac

hlohovec

Hlohovec 21.11.2019
900 € za mesiac
učiteľ pre II.stupeň ZŠ - aprobácia ANJ + DEJ

žarnovica

Žarnovica 21.11.2019
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť v mš pre deti od 3 - 6 rokov; prax je výhodou. vhodní uchádzači s odborom učiteľstvo v materskej škole alebo predškolská pedagogika si dohodnú termín stretnutia telefonicky s mgr. kičinovou - 0903964661. , lučenec

Lučenec 20.11.2019
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť v mš., turčianske teplice

Turčianske Teplice 21.11.2019
Dohodou
Lektor nemeckého jazyka - DeutschAkademie

náplň práce: hľadáme angažovaných lektorov/lektorky nemeckého a slovenského jazyka! na naše jazykové kurzy hľadáme pedagógov a študentov s pedagogickými zručnosťami. ak máte záujem pracovať v medzinárodnom a priateľskom prostredí a spĺňate jeden z nasledujúcich predpokladov, kontaktujte nás, prosím. predpoklady: • máte alebo práve nadobúdate pedagogické vzdelanie. • študujete...

Bratislava 20.11.2019
15 € za hodinu
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

800 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie odborného výcviku učebného odboru murár a stavebná výroba zapisovanie dochádzky a preberaného učiva do triednej knihy. vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok. skúšanie vedomostí žiakov formou ústnych odpovedí a písomných skúšok. hodnotenie vedomostí žiakov známkami. pripravovanie pomôcok potrebných na vyučovanie., zvolen

Zvolen 20.11.2019
800 € za mesiac
Učiteľ pre II. stupeň ZŠ - anglický jazyk, dejepis

náplň práce: učiteľ ii. stupňa - anglický jazyk a dejepis, zastupovanie počas md., poprad

Poprad 20.11.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

580 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť., žilina

Žilina 19.11.2019
580 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

624 € za mesiac

náplň práce: upratovanie školských a kancelárskych priestorov, prievidza

Prievidza 19.11.2019
624 € za mesiac
Plavčík hotela Hutník Tatranské Matliare

náplň práce: • udržiavanie nezávadného prostredia, ktoré má na starosti (bazén, a pod.) • starostlivosť o zverené zariadenia podľa prevádzkových poriadkov • dodržiavanie prevádzkového poriadku v bazéne, poskytuje prvú pomoc topiacim sa, dbá o kompletnosť lekárničiek • podľa predpisu kontrolu hygienické zabezpečenie vody podľa hygienických predpisov, kontrolu teploty vody a výsledky...

Poprad 20.11.2019
624 € za mesiac
Pedagogický asistent na základnej škole

náplň práce: pedagogický asistent učiteľa, bratislava

Bratislava 19.11.2019
685 € za mesiac
Vychovávateľ/ka / 65/2019

Vychovávateľ/ka / 65/2019

800 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, banská bystrica

Banská Bystrica 19.11.2019
800 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ

Stredoškolský učiteľ

907,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím špecifických, vzdelávacích, kontrolných, organizačných a informačných metód. v pracovnom čase je učiteľ povinný plniť mieru vyučovacej povinnosti, ktorá je určená zamestnávateľom a vykonávať práce súvisiace s jeho výchovno-vzdelávacou činnosťou....

Košice 19.11.2019
907,50 € za mesiac
Tréner - Dama fit Senec

Tréner - Dama fit Senec

640 € za mesiac

náplň práce: tréner, senec

Senec 18.11.2019
640 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

náplň práce: práca s deťmi, výchovno - vzdelávacia činnosť, plánovanie, vedenie triednej agendy. vhodní uoz na np praxou k zamestnaniu 2 (minimálne 1 mesiac v evidencii na úp, do 29 rokov veku). výberové konanie sa uskutoční dňa 16. 12. 2019 o 09:00 hod., na úpsvar prešov, v miestnosti č. 64 na i. poschodí. priniesť životopis.

Prešov 18.11.2019
Dohodou
Učiteľ ANJ

Učiteľ ANJ

Dohodou

náplň práce: vyučovanie anj, trnava

Trnava 18.11.2019
Dohodou
1 - 20 z 169
1 - 20 z 169