1 - 20 z 429
Zoradit podľa:
Učiteľ tanečného odboru

Učiteľ tanečného odboru

690 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu tanečného odboru zuš. výhody: tvorivá práca v mladom kolektíve, plné elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie, príspevok na cestovné náklady, podpora účasti na tanečných wokrshopoch a kurzoch, podpora vlastnej umeleckej tvorivosti pedagógov, flexibilná pracovná doba.

16.06.2019
690 € za mesiac
Animátor

Animátor

2,50 € za hodinu

náplň práce: športový klub skandia hľadá animátorov pre denné letné športové programy detí vo veku od 5 - 12 rokov. súčasťou programu je vypracovanie tréningového plánu, evidencia dochádzky, spolupráca so športovým koordinátorom, tímové stretnutia., trebišov

Trebišov 16.06.2019
2,50 € za hodinu
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

1200 € za mesiac

náplň práce: náplň práce: samostatná odborná práca priamej výchovno–vzdelávacej činnosti s deťmi v mš s celodennou starostlivosťou. vedenie kurzov podľa dohody so zamestnávateľom. minimálne požiadavky na kandidáta: patria komunikatívnosť, trpezlivosť, tvorivosť, flexibilita, organizačné schopnosti , samostatnosť, spoľahlivosť , dôslednosť, precíznosť, ústretovosť a odolnosť voči...

Bratislava 16.06.2019
1200 € za mesiac
Učiteľka pre materské školy

Učiteľka pre materské školy

612,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre materskú školu povinnosti pedagogického zamestnanca podľa § 5 ods. 2 zákona č. 317/2009 z. z. 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov, a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými...

Levice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu

náplň práce: učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľka 1. stupňa ZŠ

Učiteľka 1. stupňa ZŠ

750 € za mesiac

galanta

Galanta 15.06.2019
750 € za mesiac
Korepetítor

Korepetítor

612,50 € za mesiac

náplň práce: korepetítor, košice

Košice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky, psychol.

náplň práce: učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky a psychológie, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

612,50 € za mesiac

náplň práce: príprava a vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí vo veku 2 až 6 rokov. predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole v zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, a vnútorných smerníc a pokynov vedenia mš., prešov

Prešov 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Účtovník - junior

Účtovník - junior

850 € za mesiac

náplň práce: 1. účtovanie zverenej agendy v programe softip (napr. účtovanie predpisov cestovných náhrad a odmien zo zmlúv o dielo, došlých faktúr) 2. vyúčtovanie cestovných náhrad 3. kompletizácia účtovných dokladov a zabezpečenie obehu účtovných dokladov v zmysle internej smernice 4. participácia na mesačných závierkach (predkladanie účtovných a finančných výkazov...

Bratislava 14.06.2019
850 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni ZŠ s VJM

náplň práce: učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ MŠ - zástup za materskú dovolenku

náplň práce: učiteľka mš, partizánske

Partizánske 15.06.2019
619,50 € za mesiac
Učiteľ dejepisu a zemepisu - 2. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ dejepisu a zemepisu na 2. stupni zš, bratislava

Bratislava 14.06.2019
1500 € za mesiac
Vychovávateľka

náplň práce: - práca v školskom klube detí, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 14.06.2019
Dohodou
Učiteľ/ka AJ

Učiteľ/ka AJ

759 € za mesiac

náplň práce: výuka anglického jazyka výhody: funkčný plat podľa zaradenia do platnej platovej tarify s možnosťou zvyšovania podľa započítanej praxe. práca v profesionálnom mladom kolektíve, vítaná je kreativita. možnosť doplňujúcich vzdelávacích aktivít., bratislava

Bratislava 17.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

619,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ mš, partizánske

Partizánske 15.06.2019
619,50 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ

náplň práce: vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš., levice

Levice 14.06.2019
Dohodou
Učiteľ hlavného odboru štúdia Hudobno-dramatické umenie

náplň práce: učiteľ herectva., košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Vychovávateľ v centre voľného času

náplň práce: vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania, piešťany

Piešťany 17.06.2019
678,50 € za mesiac
1 - 20 z 429
1 - 20 z 429