1 - 20 z 317
Zoradit podľa:
Učiteľ primárneho vzdelávania

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť výhody: možnosť ubytovania v školskom byte., senica

Senica 12.06.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - majster odbornej výchovy pre elektro povolania - mechanik počítačových sietí, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

náplň práce: - špeciálnopedagogická diagnostika špecifických vývinových porúch učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia - reedukácia špecifických vývinových porúch učenia - poradenstvo v oblasti špecifických vývinových porúch učenia - rodičom a pedagógom mš, zš, sš, bratislava

Bratislava 19.06.2019
Dohodou
Majster odborného výcviku - krajčír - Odborné učilište

náplň práce: majster odborného výcviku - krajčír, rožňava

Rožňava 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ ŠZŠ

Učiteľ ŠZŠ

Dohodou

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť., pezinok

Pezinok 08.07.2019
Dohodou
Učiteľ prepredprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku, banská bystrica

Banská Bystrica 10.07.2019
Dohodou
Učiteľka v špeciálnej materskej škôlke

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť., pezinok

Pezinok 13.07.2019
Dohodou
Školský psychológ

dunajská streda

Dunajská Streda 12.06.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - majster odbornej výchovy pre elektro povolania - elektronika slaboprúd, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka nemeckého jazyka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - učtieľ/ka nemeckého jazyka, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka predmetu telesná a športová výchova

náplň práce: úlohy súvisiace s dohodnutou prácou učiteľa telesnej a športovej výchovy, skalica

Skalica 03.07.2019
Dohodou
Vychovávateľka v ŠKD

pezinok

Pezinok 08.07.2019
Dohodou
Učiteľ špeciálnej základnej školy

náplň práce: učiteľ v špeciálnej základnej škole pre mentálne a viacnásobne postihnutých žiakov vo všetkých variantoch, galanta

Galanta 13.07.2019
Dohodou
Školský psychológ

náplň práce: školský psychológ výhody: - krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky, - pekné prostredie obce miloslavov, - veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a radou školy, - každý zamestnanec má tablet, - gastro lístky pre všetkých zamestnancov, - výber obedov zo 4 jedál denne, ...

Senec 01.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ/ka

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom - vychovávateľ, košice

Košice 01.07.2019
Dohodou
Učiteľ I. stupňa ZŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, školstvo, senec

Senec 03.07.2019
Dohodou
Učiteľka v materskej škole

náplň práce: • výchovno-vzdelávacia činnosť orientovaná na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku, na sociálno – emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj, rozvoj reči, mravného a estetického vedomia, prosociálneho správania, komunikatívnych a tvorivých schopností, pracovných zručností a návykov a prípravu dieťaťa na školu vykonávaná učiteľom materskej školy s deťmi...

Prievidza 01.07.2019
Dohodou
Lektor anglického jazyka

náplň práce: výučba anglického jazyka callanovou metódou, košice

Košice 11.06.2019
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: učiteľ v materskej škole, senec

Senec 01.07.2019
Dohodou
Učiteľka materskej školy

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je učiteľ materskej školy. výhody: ďalšie zložky mzdy a príplatky podľa zákona 553/2003 z.z. náborový príspevok 1000 €, bratislava

Bratislava 19.06.2019
Dohodou
1 - 20 z 317
1 - 20 z 317