1 - 20 z 162
Zoradit podľa:
Vysokoškolský učiteľ/učiteľka - odborný asistent

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, zdravotná starostlivosť v odbore zubné lekárstvo a vedecko-výskumná činnosť, bratislava

Bratislava 14.10.2019
2121 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

1300 € za mesiac

náplň práce: náplň práce: samostatná odborná práca priamej výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi v mš s celodennou starostlivosťou. vedenie kurzov podľa dohody so zamestnávateľom. mš unicare je zapísaná v sieti mšvvaš sr, pre deti 2 - 6 rokov, resp. deti s odloženou školskou dochádzkou. plat: 1300€, bratislava

Bratislava 09.10.2019
1300 € za mesiac
Riaditeľ ZUŠ

Riaditeľ ZUŠ

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 04.11.2019
1200 € za mesiac
Učiteľ/ka pre prvý stupeň ZŠ

Učiteľ/ka pre prvý stupeň ZŠ

1022,50 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov na prvom stupni zš, triednictvo., malacky

Malacky 14.11.2019
1022,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka "native speaker"

náplň práce: pracovné miesto pre lektora anglického jazyka na úrovni rodného jazyka "native speaker" a spisovne. práca spočíva v komunikácii s deťmi v materskej škole a jasliach výlučne v cudzom jazyku v angličtine. výhody: ubytovanie a práca v kolektíve so zahraničnými lektormi. strava zdarma. ubytovanie vieme zabezpečiť v susednej budove internátu za 315.-€ur/mesačne. internát má plaváreň a...

Bratislava 24.10.2019
1000 € za mesiac
Fundraiser

Fundraiser

1000 € za mesiac

náplň práce: ​foundraiser will assist the leadership of leaf and leaf academy in identifying possible international institutional donors. you will need to research us and european foundations and institutions, identify possible funds or grant programs, and help draft grant proposals to fund leaf academy development, scholarships and projects or leaf programs. main responsibilities will be: - research international...

Bratislava 30.10.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ TŠV

Učiteľ TŠV

1000 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetov na ii. stupni zš - zastupovanie počas dlhodobej pn, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 04.11.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ DEJ

Učiteľ DEJ

1000 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetov na ii. stupni zš - zastupovanie počas dlhodobej pn, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 04.11.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ/ka SJL - ANJ

Učiteľ/ka SJL - ANJ

1000 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetov na ii. stupni zš., liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 14.11.2019
1000 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

998 € za mesiac

náplň práce: špeciálny pedagóg v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately., rožňava

Rožňava 30.10.2019
998 € za mesiac
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

950 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetov chémia a biológia na plný úväzok v základnej škole a gymnáziu. rozpis úväzku: 16 hodín chémia (na základnej škole a gymnáziu) 6 hodín biológia (na základnej škole), bratislava

Bratislava 08.11.2019
950 € za mesiac
Vychovávateľ centra voľného času

náplň práce: vychovávateľ/ka na oddelenie techniky a detské dopravné ihrisko., považská bystrica

Považská Bystrica 07.11.2019
915 € za mesiac
Učiteľ základnej školy

Učiteľ základnej školy

907,50 € za mesiac

dunajská streda

Dunajská Streda 12.11.2019
907,50 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ

Stredoškolský učiteľ

907,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov s využitím špecifických, vzdelávacích, kontrolných, organizačných a informačných metód. v pracovnom čase je učiteľ povinný plniť mieru vyučovacej povinnosti, ktorá je určená zamestnávateľom a vykonávať práce súvisiace s jeho výchovno-vzdelávacou činnosťou....

Košice 19.11.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľ pre II. stupeň ZŠ - anglický jazyk, dejepis

náplň práce: učiteľ ii. stupňa - anglický jazyk a dejepis, zastupovanie počas md., poprad

Poprad 20.11.2019
907,50 € za mesiac
Učiteľ odborných a praktických predmetov na ŠUP

náplň práce: učiteľ odborných umeleckých predmetov - dejiny výtvarnej kultúry, výtvarná príprava, prax a navrhovanie odboru plošné a plastické rytie kovov., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 21.10.2019
900 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

900 € za mesiac

náplň práce: • diagnostika sociálneho prostredia tried, • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej výchovy, • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť, • zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie, • tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách, • tvorba letákov pre rodičov a...

Levice 15.10.2019
900 € za mesiac
Asistent školského psychológa

náplň práce: asistent školského psychológa pri : - konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a učiteľom. - pomoc pri predchádzaní vzniku problémov, riešení už vzniknutých problémov, zmierňovaní následkov takých problémov. - spolupracuje s pedagógmi pri vzdelávaní. - spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese individuálne začlenených žiakov a...

Bratislava 30.10.2019
900 € za mesiac
Učiteľka materskej školy

Učiteľka materskej školy

900 € za mesiac

náplň práce: opatera a vzdelávanie detí v materskej škole. vyžadujeme kvalifikáciu na predprimárne vzdelávanie, alebo umožníme a uhradíme začatie 2 ročného diaľkového vzdelávania. v prípade kvalifikácie miesto triednej učiteľky. výhody: ubytovanie a práca v kolektíve so zahraničnými "native speakermi" a možnosť zlepšiť sa v angličtine. strava zdarma 3x denne. permanentka do fitnes v areáli....

Bratislava 14.11.2019
900 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry - 100% úväzok, dunajská streda

Dunajská Streda 10.10.2019
900 € za mesiac
1 - 20 z 162
1 - 20 z 162