1 - 20 z 83
Zoradit podľa:
Majster odbornej výchovy pre odbor mäsiar

náplň práce: majster odbornej výchovy pre odbor mäsiar, lahôdkar - pedagogický zamestnanec, košice

Košice 12.09.2019
731,50 € za mesiac
Riaditeľ ZUŠ

Riaditeľ ZUŠ

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.09.2019
1200 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

793 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: - týždeň dovolenky navyše, - príjemný pracovný kolektív., pezinok

Pezinok 11.09.2019
793 € za mesiac
Pedagóg hudobného odboru-Hra na bicie , Hra na gitare

bratislava

Bratislava 10.09.2019
612 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava individuálnych vzdelávacích programov, kompletizácia povinnej dokumentácie., partizánske

Partizánske 10.09.2019
887,50 € za mesiac
Vychovávateľ v ŠKD

nitra

Nitra 13.09.2019
Dohodou
Vychovávateľka Školského klubu detí

prievidza

Prievidza 07.09.2019
743 € za mesiac
Vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, v samostatnej skupine. zabezpečovanie fyzickej starostlivosti, voľnočasových aktivít detí, zabezpečovanie stravovania varením v samostatnej skupine detí. výhody: uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová trieda bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe pedag. zam. bez...

Nitra 05.09.2019
718 € za mesiac
Učiteľ gitarista

Učiteľ gitarista

650 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie hry na gitare výhody: spolupodieľanie sa na úhrade ubytovania, námestovo

Námestovo 05.09.2019
650 € za mesiac
Učiteľ heligónka

Učiteľ heligónka

600 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie hry na heligónke, námestovo

Námestovo 05.09.2019
600 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru

Učiteľ tanečného odboru

100 € za mesiac

náplň práce: učiteľ tanečného odboru, hlohovec

Hlohovec 03.09.2019
100 € za mesiac
Učiteľka materskej školy

Učiteľka materskej školy

700 € za mesiac

nitra

Nitra 02.09.2019
700 € za mesiac
Učiteľ/ka základnej umeleckej školy - hudobný odbor

náplň práce: vyučovanie hry na hudobné nástroje, tanca, výtvarného a literárno-dramatického umenia. vyučovanie teórie, histórie umenia a pod. rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov. organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod. výhody: stravné lístky, martin

Martin 31.08.2019
Dohodou
Učiteľka MŠ

Učiteľka MŠ

670 € za mesiac

náplň práce: predprimárne vzdelávanie detí v predškolskom veku., bratislava

Bratislava 30.08.2019
670 € za mesiac
Pedagogický asistent + Špeciálny pedagóg

náplň práce: delený pracovný pomer odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg 50% + pedagogický asistent 50%. odborný zamestnanec v cšpp: špeciálny pedagóg v centre špeciálno-pedagogického poradenstva vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s...

Levoča 28.08.2019
793 € za mesiac
Lektor/ka v odbore cukrár

Lektor/ka v odbore cukrár

8 € za hodinu

náplň práce: nezisková organizácia dôstojný život všetkým, n. o. hľadá vyučených ľudí v odbore cukrár na lektorskú činnosť. viac informácii na tel.č.: 0948 733 424., svidník

Svidník 28.08.2019
8 € za hodinu
Odborný zamestnanec - logopéd a školský logopéd

náplň práce: práca v centre špeciálno-pedagogického poradenstva. pracovný pomer na kratší pracovný čas: logopéd 35 % školský logopéd 40 % počet hodín za týždeň: 15 logopéd a školský logopéd: vykonáva logopedickú diagnostiku a poskytuje intervenciu a poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou...

Levoča 28.08.2019
400 € za mesiac
Asistentka učiteľa v materskej škole

náplň práce: starostlivosť o deti vo veku 2 - 6 rokov. pomoc pri jedení, prezliekaní, hygiene a výdaji jedla. celodenná prevádzka, úspešná škôlka. výhody: práca v anglicky hovoriacom prostredí. príjemné a kreatívne prostredie. kariérny rast a práca na trvalý pracovný pomer., banská bystrica

Banská Bystrica 28.08.2019
700 € za mesiac
Vychovávateľ ŠKD + Pedagogický asistent

náplň práce: delený pracovný pomer vychovávateľ škd 80% + pedagogický asistent 20%. vychovávateľ škd: vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vychováva a vzdeláva žiakov s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a zameriava sa na efektívne využívanie ich voľného času. pedagogický asistent: výchovno-vzdelávacia činnosť...

Levoča 28.08.2019
793 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

600 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov na odbornom výcviku v školstve v odbore maliar-natierač, dunajská streda

Dunajská Streda 26.08.2019
600 € za mesiac
1 - 20 z 83
1 - 20 z 83