1 - 20 z 48
Zoradit podľa:
Učiteľ AJ-MJL

Učiteľ AJ-MJL

907,50 € za mesiac

náplň práce: - vykonáva výchovno- vzdelávaciu činnosť orientovanú na všestranný rozvoj osobností žiakov zš -samostatne študuje metodické materiály, odbornú literatúru -aktívne spolupracuje pri tvorbe školského vzdelávacieho programu - aktívne sa zúčastňuje pedagogických aj prevádzkových porád, seminárov a školení - aktívne pomáha pri organizovaní školských podujatí ...

Dunajská Streda 13.09.2019
907,50 € za mesiac
Informátor

Informátor

520 € za mesiac

náplň práce: nepedagogický zamestnanec, banská bystrica

Banská Bystrica 13.09.2019
520 € za mesiac
Učiteľ materskej školy

Učiteľ materskej školy

1000 € za mesiac

náplň práce: učiteľ v súkromnej materskej škole s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ základnej školy - druhý stupeň

náplň práce: učiteľ pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
1200 € za mesiac
Učiteľ strednej školy

Učiteľ strednej školy

1200 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
1200 € za mesiac
Učiteľ základnej školy - prvý stupeň

náplň práce: učiteľ pre prvý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
1200 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 09.09.2019
Dohodou
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 09.09.2019
700 € za mesiac
Majster odborného výcviku v odbore stavebná výroba

náplň práce: výkon pedagogickej činnosti v odbornom výcviku žiakov podľa zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov. práca so žiakmi v odbore murár a komunikácia s firmami v rámci odborného výcviku. výhody: odmeňovanie podľa zákona č.553/2003 z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme., hlohovec

Hlohovec 03.09.2019
Dohodou
Projektový manažér

Projektový manažér

15 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o nfp, resp. zmluvou o poskytnutí nfp, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif, platnými právnymi predpismi sr a ek, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa súvisiacimi s čerpaním fondov eú; - zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, napr. plánuje, organizuje...

Bratislava 03.09.2019
15 € za hodinu
Finančný manažér

Finančný manažér

15 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif; - zodpovedá za spracovanie a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátane úplnej podpornej dokumentácie a predkladá dokumentáciu v zmysle monitorovania podľa príručky pre prijímateľa nfp sprostredkovateľského orgánu op ľz pre prioritné osi č. 2, 3, 4 a usmernení...

Bratislava 03.09.2019
15 € za hodinu
Učiteľ základnej umeleckej školy - hra na husle

náplň práce: učiteľ zuš, hudobný odbor - hra na husle., dolný kubín

Dolný Kubín 27.08.2019
300 € za mesiac
Učiteľ základnej umeleckej školy - výtvarný odbor

náplň práce: učiteľ zuš, výtvarný odbor., dolný kubín

Dolný Kubín 27.08.2019
300 € za mesiac
Učiteľ základnej umeleckej školy - hra na klavíri

náplň práce: učiteľ zuš, hudobný odbor- hra na klavíri, hudobná náuka, dolný kubín

Dolný Kubín 27.08.2019
300 € za mesiac
Učiteľ základnej umeleckej školy - tanečný odbor

náplň práce: učiteľ zuš, tanečný odbor., dolný kubín

Dolný Kubín 27.08.2019
300 € za mesiac
Učiteľ základnej umeleckej školy - hra na gitare

náplň práce: učiteľ zuš, hudobný odbor- hra na gitare, hudobná náuka., dolný kubín

Dolný Kubín 27.08.2019
300 € za mesiac
Učiteľ ZUŠ

Učiteľ ZUŠ

678,50 € za mesiac

náplň práce: 0,5 úväzok - učiteľ zuš hry na husle 0,5 úväzok - učiteľ zuš hry na dychové nástroje, medzilaborce

Medzilaborce 01.09.2019
678,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 21.08.2019
Dohodou
Majster odbornej výchovy pre SOŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej odbornej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 21.08.2019
Dohodou
Učiteľ predmetu herectvo

Učiteľ predmetu herectvo

453,55 € za mesiac

náplň práce: učiteľ hlavného odboru štúdia herectvo., košice

Košice 21.08.2019
453,55 € za mesiac
1 - 20 z 48
1 - 20 z 48