1 - 20 z 56
Zoradit podľa:
Odborný referent pre ekonomické činnosti na TU FZaSP

náplň práce: tvorba objednávok, spracovanie faktúr, iné ekonomické činnosti v rámci fakulty, trnava

Trnava 14.02.2020
Dohodou
Odborný referent programu EÚ ERASMUS (oblasť mládeže)

náplň práce: plní úlohy vyplývajúce z náplne činnosti národnej agentúry programu eú erasmus+ pre oblasť mládeže a športu v súlade s medzinárodnými dokumentmi schválenými európskou komisiou. zodpovedá za administrovanie jednotlivých akcií programu eú erasmus+ (oblasť mládeže) v plnom rozsahu určenom medzinárodnými dohodami a zmluvami o účasti sr v komunitárnom programe eú erasmus+ (ďalej...

Bratislava 10.02.2020
1300 € za mesiac
Učiteľ/ka angličtiny

Učiteľ/ka angličtiny

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.02.2020
1200 € za mesiac
Zahraničný lektor materskej školy

náplň práce: vzdelávacie aktivity pre deti vo veku 1,5-6 rokov v anglickom a španielskom jazyku. denná výučba angličtiny a španielčiny. vypracovanie vzdelávacieho programu v anglickom jazyku, vypracovanie denného, týždenného a mesačného reportu pre rodičov., bratislava

Bratislava 09.02.2020
800 € za mesiac
Kuchárka

Kuchárka

530 € za mesiac

náplň práce: - príprava pokrmov podľa receptúr, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov, dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku - zodpovednosť za dodržiavanie receptúr, kvality jedla a množstva použitých surovín na prípravu , hospodárne používanie surovín, žilina

Žilina 06.02.2020
530 € za mesiac
Kariérový poradca

Kariérový poradca

900 € za mesiac

náplň práce: individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných klientov. tréning komunikačných zručností, prijímacích pohovorov a pod. tréning prípravy personálnej dokumentácie. administratíva aktivít. iné, podľa potrieb klientov a požiadaviek zamestnávateľa. výhody: dobrý pracovný kolektív. vyškolenie poradcu zdarma. získanie certifikátu a profesie v oblasti...

Rimavská Sobota 03.02.2020
900 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

580 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie účastníkov jazykových kurzov pre dospelých a detských jazykových kurzov s využitím hudobného nástroja, martin

Martin 02.02.2020
580 € za mesiac
Vedúci/a ekonomického úseku

Vedúci/a ekonomického úseku

1200 € za mesiac

náplň práce: náplňou práce je vykonávanie činnosti vedúceho ekonomického úseku v evanjelickej spojenej škole, ktorá má viac ako 100 zamestnancov a 740 žiakov, vlastnú jedáleň a školský klub. škola má tri organizačné zložky: materskú školu, základnú školu a bilingválne gymnázium. náplň práce, právomoci a zodpovednosti ekonomická oblasť - plánovanie a rozpočtovanie za celú...

Martin 31.01.2020
1200 € za mesiac
Kondičný tréner

Kondičný tréner

175 € za mesiac

náplň práce: individuálne spracovanie kondičného tréningu pre klienta., nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 30.01.2020
175 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

1003,50 € za mesiac

náplň práce: zastupovanie počas dlhodobej pracovnej neprítomnosti. vyučovanie anglického jazyka a konverzácie v anglickom jazyku., košice

Košice 29.01.2020
1003,50 € za mesiac
Referent pre verejné obstarávanie

náplň práce: • predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní • príprava zadávania jednotlivých zákaziek; • komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutočňovanie celého procesu vo) vrátane elektronického trhoviska; • vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu; • vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní; • sledovanie termínov a zákonných...

Košice 23.01.2020
Dohodou
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Nitriansky kraj 20.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Banskobystrický kraj 17.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Žilinský kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Trnavský kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu AVS

Lektor/Tréner kurzu AVS

1500 € za mesiac

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Bratislavský kraj 18.01.2020
1500 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Bratislavský kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu AVS

Lektor/Tréner kurzu AVS

1500 € za mesiac

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Žilinský kraj 18.01.2020
1500 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu - Operátor CNC strojov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - zodpovedný za...

Trnavský kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu AVS

Lektor/Tréner kurzu AVS

1500 € za mesiac

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Banskobystrický kraj 18.01.2020
1500 € za mesiac
1 - 20 z 56
1 - 20 z 56