1 - 20 z 37
Zoradit podľa:
Učiteľ predmetu hra na klavíri

Učiteľ predmetu hra na klavíri

831,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ predmetu hra na klavíri., košice

Košice 21.08.2019
831,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre SOŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej odbornej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 21.08.2019
Dohodou
Učiteľ predmetu herectvo

Učiteľ predmetu herectvo

453,55 € za mesiac

náplň práce: učiteľ hlavného odboru štúdia herectvo., košice

Košice 21.08.2019
453,55 € za mesiac
Učiteľ umeleckých predmetov HDU

Učiteľ umeleckých predmetov HDU

831,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ umeleckých predmetov hudobno dramatického oddelenia a spevu., košice

Košice 21.08.2019
831,50 € za mesiac
Projektový manažér

Projektový manažér

15 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o nfp, resp. zmluvou o poskytnutí nfp, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif, platnými právnymi predpismi sr a ek, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa súvisiacimi s čerpaním fondov eú; - zodpovedá za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, napr. plánuje, organizuje...

Bratislava 19.08.2019
15 € za hodinu
Finančný manažér

Finančný manažér

15 € za hodinu

náplň práce: - zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia ešif; - zodpovedá za spracovanie a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátane úplnej podpornej dokumentácie a predkladá dokumentáciu v zmysle monitorovania podľa príručky pre prijímateľa nfp sprostredkovateľského orgánu op ľz pre prioritné osi č. 2, 3, 4 a usmernení...

Bratislava 19.08.2019
15 € za hodinu
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

924 € za mesiac

náplň práce: bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie žiaka so švvp na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia žiaka, spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, súčinnosť a pomoc pri príprave...

Žilina 18.08.2019
924 € za mesiac
LEKTOR /RK/- Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Ružomberok 16.08.2019
1500 € za mesiac
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Nitra)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Nitra 15.08.2019
11 € za hodinu
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Trnava)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Trnava 15.08.2019
11 € za hodinu
Učiteľ jógy a ajurvédsky poradca

náplň práce: do nášho pripravovaného jógového štúdia hľadáme certifikovaného učiteľa tradičnej hatha jógy., bratislava

Bratislava 14.08.2019
520 € za mesiac
Lektor - školiteľ

Lektor - školiteľ

10 € za hodinu

náplň práce: vedenie kurzov účtovníctva - lektorovanie - výučba.

11.08.2019
10 € za hodinu
Osobný E-fit tréner - odborný poradca EMS

náplň práce: - dokonalé ovládanie e-fit prístroja, vedenie osobných tréningov - vykonávanie diagnostiky pomocou prístroja tanita, max pulse (na meranie ciev a stresového zaťaženia) - ovládanie masážneho lôžka ceragem - vypracovávanie nutričných a tréningových plánov - ovládanie produktov firmy, ich odporúčanie a aplikácia - motivácia klientov pri cvičení, aktualizácia databázy klientov...

Nové Mesto nad Váhom 08.08.2019
900 € za mesiac
Organizátor vzdelávacích aktivít v čínskom jazyku

náplň práce: organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu čínsky hovoriacej krajiny. program je odborne špecializovaný pre matematickú, lingvistickú a športovú oblasť pre deti vo veku od 2 do 7 rokov a metodiku materskej školy espania. organizátor vzdelávacích aktivít pôsobí ako odborný garant pre lektorov a učiteľov čínskeho...

Bratislava 05.08.2019
650 € za mesiac
Organizátor vzdelávacích aktivít v anglickom jazyku - native

náplň práce: organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu anglicky hovoriacej krajiny. program je odborne špecializovaný pre matematickú, lingvistickú a športovú oblasť pre deti vo veku od 2 do 7 rokov a metodiku materskej školy espania. organizátor vzdelávacích aktivít pôsobí ako odborný garant pre lektorov a učiteľov...

Bratislava 05.08.2019
650 € za mesiac
Organizátor vzdelávacích aktivít v španielskom jazyku

náplň práce: organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu španielsky hovoriacej krajiny. program je odborne špecializovaný pre matematickú, lingvistickú a športovú oblasť pre deti vo veku od 2 do 7 rokov a metodiku materskej školy espania. organizátor vzdelávacích aktivít pôsobí ako odborný garant pre lektorov a učiteľov...

Bratislava 05.08.2019
650 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: výchovno - vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorý je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený na základe započítanej praxe do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec. ukončené vš vzdelanie ii. stupňa podľa prílohy č. 1 časť...

Nitra 02.08.2019
Dohodou
Hlavný vychovávateľ

Hlavný vychovávateľ

900 € za mesiac

náplň práce: práca v samostatnej skupine 8-10 detí vo veku od 3-18 rokov, výchova, tvorba a realizácia plánov výchovnej činnosti pre deti, príprava na vyučovanie, organizácia voľnočasových aktivít detí s dôrazom na aktívne trávenie voľného času (šport, kultúra). výhody: dovolenka ako u pedagogických zamestnancov - 45 dní., bratislava

Bratislava 31.07.2019
900 € za mesiac
Učiteľ/ka materskej školy

náplň práce: predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie...

Prievidza 30.07.2019
Dohodou
LEKTOR - Strojný mechanik - zámočník (Nitra)

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Nitra 22.07.2019
11 € za hodinu
1 - 20 z 37
1 - 20 z 37