1 - 20 z 21
Zoradit podľa:
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: jazyková škola vista, trnava hľadá lektorov anglického a/alebo nemeckého jazyka na výučbu individuálnych, skupinových a firemných kurzov. výučba prebieha priamou konverzačnou metódou, do ktorej vás radi zaškolíme!

Trnava 11.09.2019
700 € za mesiac
Lektor angličtiny

Lektor angličtiny

800 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie dospelých, môže byť aj na živnosť alebo na dohodu o pracovnej činnosti výhody: firemné auto, žilina

Žilina 10.09.2019
800 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

743 € za mesiac

levoča

Levoča 06.09.2019
743 € za mesiac
Obsluha vo fitbare

Obsluha vo fitbare

2,80 € za hodinu

náplň práce: obsluha klientov vo fitbare a fitnesscentre. hľadáme človeka, ktorý je maximálne zodpovedný, osoba zťp, študent. práca na dohodu. k životopisu v prípade súhlasu priložte fotografiu. výhody: benefity pre zamestnancov určite sú :), topoľčany

Topoľčany 04.09.2019
2,80 € za hodinu
Učiteľ

Učiteľ

520 € za mesiac

náplň práce: učiteľ zuš tanečný odbor výhody: odmeňovanie podľa zákona 553/2003, možné príplatky, zaradenie do platových taríf a stupňov podľa príslušného zákona., nitra

Nitra 03.09.2019
520 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

520 € za mesiac

náplň práce: učiteľ zuš hudobný odbor - spev hlasová výchova výhody: odmeňovanie podľa zákona 553/2003, možné príplatky, zaradenie do platových taríf a stupňov podľa príslušného zákona., nitra

Nitra 03.09.2019
520 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

700 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. práca na plný úväzok.

01.09.2019
700 € za mesiac
Kuchár/kuchárka

Kuchár/kuchárka

637 € za mesiac

levoča

Levoča 01.09.2019
637 € za mesiac
Učiteľ informatiky a matematiky

náplň práce: vyučovanie predmetov informatika, matematika v anglickom jazyku a príprava žiakov na medzinárodné cambridgeské skúšky úrovne igcse, a level. podmienkou pracovnej pozície je štátna jazyková skúška z aj alebo jej medzinárodný ekvivalent na úrovni c1 alebo c2., trnava

Trnava 14.08.2019
1000 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole Varhaňovce

náplň práce: - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku a ich príprava na povinnú školskú dochádzku výhody: v zmysle zákona č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia...

Prešov 12.08.2019
Dohodou
Psychológ

Psychológ

810,50 € za mesiac

náplň práce: - odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým je psychológ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: aplikácia psychologických postupov - výkon vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, odborná činnosť so zameraním na prácu dieťaťom a jeho rodinou, poskytovanie poradenskej psychológie. výhody: stravný lístok za odpracovaný deň, martin

Martin 11.08.2019
810,50 € za mesiac
Psychológ

Psychológ

500 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie psychologického poradenstva a intervencií v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie, problémového správania, zvládania stresu, trémy a úzkostných prejavov., trenčín

Trenčín 09.08.2019
500 € za mesiac
Pedagóg predprimárneho vzdelávania

náplň práce: náplňou práce je vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti skupiny detí vo veku 2-6 rokov v anglickom jazyku, komunikácia s rodičmi, organizovanie záujmových činností detí. samostatné odborné vedenie detí vo veku 2-6 rokov, plnenie programu výchovy a vzdelávania pre deti v mš. výhody: primárnym benefitom práce v našom zariadení je rodinná atmosféra a priateľské vzťahy medzi...

Košice 07.08.2019
830 € za mesiac
Učiteľka v jasličkách

Učiteľka v jasličkách

530 € za mesiac

náplň práce: práca učiteľky v súkromných jasličkách v trenčíne. výhody: práca v mladom kolektíve, možnosť sebarealizácie a byť v dennom kontakte s malými detičkami.

Trenčín 02.08.2019
530 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo

náplň práce: učiteľ odborných predmetov so zameraním na strojárenstvo, tvrdošín

Tvrdošín 02.08.2019
750 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov so zameraním na mech. poľnohospod

náplň práce: učiteľ odborných predmetov so zameraním na mechanizáciu poľnohospodárstva, tvrdošín

Tvrdošín 02.08.2019
750 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

750 € za mesiac

náplň práce: učiteľ anglického jazyka, tvrdošín

Tvrdošín 02.08.2019
750 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

800 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov so švvp., galanta

Galanta 31.07.2019
800 € za mesiac
Vychovávateľ samostatnej skupiny

Vychovávateľ samostatnej skupiny

883,50 € za mesiac

náplň práce: - výchovno-vzdelávacia činnosť, vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, - vypracúvanie programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi...

Martin 31.07.2019
883,50 € za mesiac
Učiteľ ZŠ 1. stupeň

Učiteľ ZŠ 1. stupeň

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovacia a výchovná činnosť podľa učebných osnov 1. stupňa zš, trebišov

Trebišov 13.07.2019
759 € za mesiac
1 - 20 z 21
1 - 20 z 21