1 - 20 z 25
Zoradit podľa:
Odborný zamestnanec

náplň práce: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo - v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium alebo - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej...

Malacky 17.09.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg v MŠ

poprad

Poprad 16.09.2019
Dohodou
ekonóm

ekonóm

629 € mesačne

náplň práce: ekonómka zodpovednosť za vedenie účtovníctva školy, kontrola, vypracovanie výkazov o dph ,tvorba interných smerníc školy, kontrola a vypracovanie účtovných mesačných, kvartálnych a ročných výkazov, riadenie podriadených zamestnancov výhody: možnosť odberu celodennej stravy ubytovanie, senica

Senica 13.09.2019
629 € mesačne
Sekretárka

Sekretárka

629 € mesačne

náplň práce: sekretárka vybavenie korešpodencie podľa pokynov alebo podľašeobecných postupov, vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov, vedenie administratívnej a odbornej agendy výhody: možnosť odberu celodennej stravy ubytovanie, senica

Senica 13.09.2019
629 € mesačne
Majster odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy

743 € za mesiac

náplň práce: majster odbornej výchovy v odbore elektrotechnika slaboprúd, piešťany

Piešťany 04.09.2019
743 € za mesiac
Administratívny pracovník - Projektový manažér

náplň práce: vypracovanie projektov. výhody: bezplatné školenie projektového manažérstva pre vybraných uchádzačov., michalovce

Michalovce 03.09.2019
230 € za mesiac
Vychovávateľ v centre pre deti a rodiny

náplň práce: vychovávateľ v samostatnej skupine v centre pre deti a rodiny (detský domov), galanta

Galanta 03.09.2019
850 € za mesiac
Učiteľ/ka SŠ - Anglický jazyk

náplň práce: výchova, vzdelávanie, považská bystrica

Považská Bystrica 27.08.2019
830 € za mesiac
Samostatný odborný metodik

náplň práce: - tvorba, organizovanie a zabezpečenie dvojjazyčných kultúrnych vzdelávacích aktivít v našom okrese, - regionálny folklór okresu dunajská streda, - zborový spev všetkých vekových kategórií, - podujatia na prezentáciu menšinovej kultúry v okrese, - podujatia pre zdravotne oslabené skupiny, - edičná činnosť - slovensko-maďarské preklady textov osvetových publikácií

Dunajská Streda 25.08.2019
Dohodou
Učiteľ základnej školy

Učiteľ základnej školy

1000 € za mesiac

bratislava

Bratislava 21.08.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

1104 € za mesiac

náplň práce: učiteľstvo l. strupňa učiteľ tsv, lučenec

Lučenec 15.08.2019
1104 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

náplň práce: vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní odbornej výchovy. rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov., nitra

Nitra 09.08.2019
Dohodou
Administratívno-technický pracovník/čka

náplň práce: správa registratúrneho strediska, správa skladu učebníc, sekretárske práce - spracovanie a evidencia došlej a odoslanej pošty, upratovacie práce., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 07.08.2019
520 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ

Vysokoškolský učiteľ

1000 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie a výskum na vysokej škole., trnava

Trnava 01.09.2019
1000 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

830 € za mesiac

náplň práce: práca v samostatnej skupine 10 detí vo veku od 6 - 21 rokov, výchova, tvorba a realizácia výchovnej činnosti pre deti, príprava na vyučovanie, organizácia voľnočasových aktivít detí s dôrazom na aktívne trávenie voľného času (šport, kultúra). vypracovávanie a vyhodnocovanie mesačných individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa., nitra

Nitra 01.09.2019
830 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre SOŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej odbornej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 30.07.2019
Dohodou
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

1000 € za mesiac

náplň práce: výučba anglického jazyka detí a dospelých. výhody: možnosť flexibilného pracovného času., bratislava

Bratislava 30.07.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: učiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku., revúca

Revúca 26.07.2019
Dohodou
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

360 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava individuálnych vzdelávacích programov, kompletizácia povinnej dokumentácie, piešťany

Piešťany 18.07.2019
360 € za mesiac
Špeciálna pedagogička

Špeciálna pedagogička

240 € za mesiac

náplň práce: všetky pracovné činnosti a odborné výkony špeciálneho pedagóga včítane komplexnej diagnostiky porúch učenia, poradenstva, nácviky, reedukácia, programy kupoz, kuprev, odborné vedenie., bratislava

Bratislava 17.07.2019
240 € za mesiac
1 - 20 z 25
1 - 20 z 25