1 - 20 z 20
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

1070 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: pružný pracovný čas, pracovný čas 37,5 hodiny týždenne, výmera dovolenky 6 týždňov u zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. uvedená mzda je minimálna, zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona č. 553/2003...

Brezno 21.02.2020
1070 € za mesiac
Metodik práce s mládežou

Metodik práce s mládežou

1000 € za mesiac

náplň práce: this is a once in a lifetime opportunity to help build a world-class innovative educational institution. leaf academy is looking for social studies and ap european history teacher. teaching ap european history in upper school and history of central europe in lower school. the focus is on making the connection between the past and our present. výhody: meaningful impact: we aspire to support the...

Bratislava 20.02.2020
1000 € za mesiac
Ekonomický pracovník

Ekonomický pracovník

699,50 € za mesiac

náplň práce: - vystavovanie, schvaľovanie objednávok, dodávateľských faktúr za vybraný okruh činnosti na základe schváleného rozpočtu, - odsúhlasovanie cestovných príkazov za vybraný okruh činnosti, - spracovanie drobných nákupov za vybranú oblasť, - po ukončení zmluvne dohodnutej činnosti na projektoch, spracovanie záverečnej kontroly, znalosť z rozpočtu vvš alebo rozpočtových...

Bratislava 20.02.2020
699,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - elektrikár - silnoprúd.technika

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe., martin

Martin 18.02.2020
738,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - strojárskeho zamerania

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe., martin

Martin 18.02.2020
738,50 € za mesiac
Majster odbornej výchovy - elektrikár - slaboprúd. technika

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe., martin

Martin 18.02.2020
738,50 € za mesiac
Mentor pre obchodného zástupcu

náplň práce: aktívna podpora a pomoc pri adaptácii zamestnanca, konkrétne 1 obchodného zástupcu _ pomoc pri vykonávaní pracovných činností, pri rozvíjaní vedomostí a pracovných zručností prideleného zamestnanca, _ pomoc pri získavaní pracovných zručností a znalostí prideleného zamestnanca _ motivácia a hodnotenie prideleného zamestnanca _overovanie jeho získaných vedomostí a zručností, dunajská streda

Dunajská Streda 06.02.2020
812 € za mesiac
Obsluha stroja na úpravu ľadovej plochy

náplň práce: obsluha stroja na úpravu ľadovej plochy, kežmarok

Kežmarok 02.02.2020
701 € za mesiac
Dean of Character

Dean of Character

2700 € za mesiac

náplň práce: leaf academy is looking for an exceptional candidate to join its leadership team as the dean of character. the dean of character reports to the principal and is a member of the senior leadership team that consists of the principal, three deans, and head of operations. the objective of the leadership team is to work as a team rather than as a collection of individuals. the dean of character, along with other...

Bratislava 28.01.2020
2700 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

1070 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: pružný pracovný čas, pracovný čas 7,5 hodiny týždenne, výmera dovolenky 6 týždňov u zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku. uvedená mzda je minimálna, zamestnávateľ pri odmeňovaní postupuje podľa zákona č. 553/2003...

Brezno 17.01.2020
1070 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., košice

Košice 17.01.2020
Dohodou
účtovník/čka

účtovník/čka

692 € mesačne

náplň práce: účtovník/čka komplexné spracovanie podvojného účtovníctva výhody: možnosť odberu celodennej stravy ubytovanie, senica

Senica 17.01.2020
692 € mesačne
Prevádzkar, prevádzkarka

Prevádzkar, prevádzkarka

692 € mesačne

náplň práce: prevádzkar - prevádzkarka koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov a o technickú úroveň zariadení, zásobovanie skladov, tovarov vrátane fyzickej inventarizácie tovarov, vyhotovovanie inventarizačného zápisu, práca s pokladňou, prijímanie a vybavovanie objedn. výhody: možnosť odberu celodennej stravy ubytovanie, senica

Senica 17.01.2020
692 € mesačne
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

1000 € za mesiac

náplň práce: výučba anglického jazyka detí a dospelých. výhody: možnosť flexibilného pracovného času., bratislava

Bratislava 09.01.2020
1000 € za mesiac
Referent na odd. EU v Bratislave

Referent na odd. EU v Bratislave

699,50 € za mesiac

náplň práce: oddelenie prevádzky a investícií na ekonomickej univerzite v bratislave požaduje práce spojené s rozpočtovaním a financovaním. výhody: výška platu je závislá od odpracovaných rokov, po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok, bratislava

Bratislava 08.01.2020
699,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

832 € za mesiac

náplň práce: aplikácia špeciálno-pedagogických postupov pri výkone spodask individuálna a skupinová práca s deťmi, plnoletými osobami individuálne alebo skupinové poradenstvo, krízová intervencia., krupina

Krupina 17.01.2020
832 € za mesiac
Kariérový poradca

Kariérový poradca

900 € za mesiac

náplň práce: individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných klientov. tréning komunikačných zručností, prijímacích pohovorov a pod. tréning prípravy personálnej dokumentácie. administratíva aktivít. iné, podľa potrieb klientov a požiadaviek zamestnávateľa. výhody: dobrý pracovný kolektív. vyškolenie poradcu zdarma. získanie certifikátu a profesie v oblasti...

Rimavská Sobota 30.12.2019
900 € za mesiac
Lektor ďalšieho vzdelávania

Lektor ďalšieho vzdelávania

1000 € za mesiac

náplň práce: výučba anglického jazyka detí a dospelých. výhody: možnosť flexibilného pracovného času., bratislava

Bratislava 27.12.2019
1000 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie...

Bratislava 16.12.2019
Dohodou
Účtovník/čka

Účtovník/čka

800 € za mesiac

náplň práce: účtovníctvo príspevkových organizácií, komplexné zabezpečovanie účtovných agend., bánovce nad bebravou

Bánovce nad Bebravou 05.12.2019
800 € za mesiac
1 - 20 z 20
1 - 20 z 20