1 - 17 z 17
Zoradit podľa:
Učiteľ

Učiteľ

1104 € za mesiac

náplň práce: učiteľstvo l. strupňa učiteľ tsv, lučenec

Lučenec 15.08.2019
1104 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

náplň práce: vykonávanie pedagogickej činnosti pri uskutočňovaní odbornej výchovy. rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov., nitra

Nitra 09.08.2019
Dohodou
Administratívno-technický pracovník/čka

náplň práce: správa registratúrneho strediska, správa skladu učebníc, sekretárske práce - spracovanie a evidencia došlej a odoslanej pošty, upratovacie práce., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 07.08.2019
520 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre SOŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej odbornej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 30.07.2019
Dohodou
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

1000 € za mesiac

náplň práce: výučba anglického jazyka detí a dospelých. výhody: možnosť flexibilného pracovného času., bratislava

Bratislava 30.07.2019
1000 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

náplň práce: učiteľ materskej školy vychováva a vzdeláva deti predškolského veku a pripravuje ich na povinnú školskú dochádzku., revúca

Revúca 26.07.2019
Dohodou
Odborný zamestnanec

náplň práce: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo - v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium alebo - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej...

Malacky 19.07.2019
Dohodou
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

360 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava individuálnych vzdelávacích programov, kompletizácia povinnej dokumentácie, piešťany

Piešťany 18.07.2019
360 € za mesiac
Špeciálna pedagogička

Špeciálna pedagogička

240 € za mesiac

náplň práce: všetky pracovné činnosti a odborné výkony špeciálneho pedagóga včítane komplexnej diagnostiky porúch učenia, poradenstva, nácviky, reedukácia, programy kupoz, kuprev, odborné vedenie., bratislava

Bratislava 17.07.2019
240 € za mesiac
Majster odborného výcviku

Majster odborného výcviku

800 € za mesiac

náplň práce: práca so žiakmi na strednej škole, výučba v oblasti autoopravár, automechanik, nitra

Nitra 12.07.2019
800 € za mesiac
Špeciálny pedagóg pre žiakov so ŠVVP

náplň práce: práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, príprava materiálov, evidencia pracovnej činnosti, konzultácie., topoľčany

Topoľčany 11.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie...

Bratislava 08.07.2019
Dohodou
Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

náplň práce: - manažuje činnosť úseku praktického vyučovania kvalifikačné predpoklady: • ukončené vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa (stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika) • absolvovanie i. atestácie • bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: • organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti • osobnostné a...

Bratislava 08.07.2019
Dohodou
Vychovávateľ v centre pre deti a rodiny

náplň práce: vychovávateľ v samostatnej skupine v centre pre deti a rodiny (detský domov), galanta

Galanta 04.07.2019
850 € za mesiac
Účtovníčka

Účtovníčka

635,50 € za mesiac

náplň práce: spracovanie účtovníctva rozpočtových organizácii ( škôl), ovládanie programu ispin, banská bystrica

Banská Bystrica 25.06.2019
635,50 € za mesiac
Učiteľ základnej školy

Učiteľ základnej školy

1000 € za mesiac

bratislava

Bratislava 25.06.2019
1000 € za mesiac
Opatrovateľ pre deti

Opatrovateľ pre deti

520 € za mesiac

náplň práce: vychovávanie a vzdelávanie detí v predškolskom veku v zariadení krízového centra. výhody: týždeň dovolenky navyše, košice

Košice 19.06.2019
520 € za mesiac
1 - 17 z 17
1 - 17 z 17