1 - 20 z 22
Zoradit podľa:
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

850 € za mesiac

náplň práce: vzdelanie podľa zákona č.317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 z.z. požadujeme prax minimálne prax 3 roky práce so žiakmi so špeciálno pedagogickými potrebami. jedná sa o miesto- odborného zamestnanca., malacky

Malacky 11.06.2019
850 € za mesiac
Tanečný pedagóg

Tanečný pedagóg

769 € za mesiac

náplň práce: - vedenie tanečnej hodiny - výučba tanečnej pohybovej prípravy - stavanie choreografie - účasť na vystúpeniach a súťažiach, bratislava

Bratislava 31.05.2019
769 € za mesiac
Odborný zamestnanec

náplň práce: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo - v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium alebo - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej...

Malacky 22.05.2019
Dohodou
Inštruktor autoškoly

Inštruktor autoškoly

832 € za mesiac

náplň práce: výučba a praktický výcvik študentov v rámci prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá. výhody: dovolenkový nárok 45 dní, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 22.05.2019
832 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

700 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečenie náhradnej starostlivosti pre hráčov mládežníckeho klubu v školskom internáte, - vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu. výhody: - práca pre stabilného zamestnávateľa, - motivujúce pracovné prostredie., dunajská streda

Dunajská Streda 21.05.2019
700 € za mesiac
Učiteľ odborných predmetov strojárskych

náplň práce: učiteľ odborných predmetov strojárskych na strednej odbornej škole, veľký krtíš

Veľký Krtíš 18.05.2019
911 € za mesiac
Učiteľ/ka materskej školy

Učiteľ/ka materskej školy

699 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom pre predprimárne vzdelávanie., liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 16.05.2019
699 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry v aprobácii s NAB

náplň práce: uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: kollarova.jana66@gmail.com, hlohovec

Hlohovec 15.05.2019
900 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

náplň práce: kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto: - vš vzdelanie iii. stupňa v študijnom odbore sociálna antropológia alebo v príbuznom študijnom odbore, - požadovaná pedagogická prax minimálne 3 rokov, - pedagogická činnosť - výučba v rozsahu 12 vyučovacích hodín týždenne v akademickom roku, - aktívne riešenie a tvorba návrhov domácich a zahraničných vedeckých...

Bratislava 10.05.2019
902 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie...

Bratislava 09.05.2019
Dohodou
Účtovník, personalista v rozpočtovej organizácii

náplň práce: personalista, mzdy, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, výkazy, evidencia pošty, archivácia dokumentov, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 07.05.2019
700 € za mesiac
Kariérový poradca

Kariérový poradca

900 € za mesiac

náplň práce: individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre dlhodobo nezamestnaných klientov. tréning komunikačných zručností, prijímacích pohovorov a pod. tréning prípravy personálnej dokumentácie. administratíva aktivít. iné, podľa potrieb klientov a požiadaviek zamestnávateľa. výhody: dobrý pracovný kolektív. zaškolenie poradcu a ďalšie vzdelávanie. zaujímavá kreatívna práca s ľuďmi.

22.04.2019
900 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

1500 € za mesiac

náplň práce: učiteľ bilingválneho gymnázia v triede s medzinárodným programom., trnava

Trnava 12.04.2019
1500 € za mesiac
Vedúci zamestnanec - riaditeľ Ústavu ekonómie

náplň práce: kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto: - pracovný pomer na fakulte vo funkcii vš učiteľa alebo výskumného pracovníka na ustanovený pracovný čas v rozsahu 1,00; - schopnosť riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov ústavu; - zabezpečovať pedagogickú a výskumnú činnosť ústavu; - získavať nové vedecké projekty; - spolupracovať s príbuznými inštitúciami na slovensku a v zahraničí., bratislava

Bratislava 05.04.2019
1045 € za mesiac
Mzdová účtovníčka školy

náplň práce: spracovanie a výplata miezd, prihlasovanie a odhlasovanie do zp, sp, mesačné výkazy do zp, sp, daňový úrad, štvrť. výkazy, daň z príjmu a pod. výhody: príspevok dss, hlohovec

Hlohovec 30.03.2019
Dohodou
Odborný zamestnanec - Laborant

náplň práce: odborná technická práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby študentov fakulty v laboratóriu, trnava

Trnava 27.03.2019
Dohodou
Učiteľ základnej školy

Učiteľ základnej školy

od 1000 € za mesiac

bratislava

Bratislava 29.03.2019
od 1000 € za mesiac
Ekonóm- účtovník

Ekonóm- účtovník

od 688,50 € mesačne

náplň práce: samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce, samostatné rozpočtovanie- účtovanie v podvojnom účtovanie, nakladanie s verejnými financiami, príprava podkladov pre verejné obstarávanie a zúčtovanie na projektoch, evidovanie zmúv, spracovanie výkazov, práca s rozpočtom a administratívne práce súvisiace s účtovníctvom. výhody: stravovanie, rimavská sobota

Rimavská Sobota 20.03.2019
od 688,50 € mesačne
Vychovávateľ v centre pre deti a rodiny

náplň práce: vychovávateľ v samostatnej skupine v centre pre deti a rodiny (detský domov), galanta

Galanta 15.03.2019
od 800 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

Dohodou

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v detskom domove so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s poruchami správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva, počas realizácie...

Trenčín 12.03.2019
Dohodou
1 - 20 z 22
1 - 20 z 22