1 - 20 z 29
Zoradit podľa:
Výskumný pracovník

Výskumný pracovník

736,20 € za mesiac

náplň práce: výskumný pracovník na ústav mediamatiky fsev uk kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto: - vš vzdelanie ii. stupňa v študijnom odbore knižnično-informačné štúdiá, - požadovaná odborná prax minimálne 4 roky, - aktívna participácia na výskumnom projekte apvv-18-0479 výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických...

Martin 27.03.2020
736,20 € za mesiac
Riaditeľ súkromnej materskej školy

náplň práce: post riaditeľ(ka) súkromnej materskej školy učiť deti angličtinu alebo španielčinu výhody: - obed každy pracovný deň - osobný počitač - pracovný odev - medzinárodny kolektív - kapacitačné kurzy, bratislava

Bratislava 26.03.2020
1407 € za mesiac
Riaditeľ materskej školy

náplň práce: riaditeľ materskej školy : kvalifikačné predpoklady odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch v platnom znení. prax najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti. vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 z.z. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť...

Rimavská Sobota 24.03.2020
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

800 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov so švvp., galanta

Galanta 20.03.2020
800 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

800 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie žiakov so švvp., galanta

Galanta 20.03.2020
800 € za mesiac
Riaditeľ/ka Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou

náplň práce: riaditeľ/-ka strediska pre projekty a spoluprácu s praxou - 2 sp fei stu. bližšie informácie o tomto výberovom konaní sú zverejnené v plnom znení na stránke: https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/vyberove_konania/vyberove_konanie_2sp_final.pdf výhody: - ponúkaný minimálny plat (tabuľkový základný tarifný) zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a nezahŕňa osobný ani...

Bratislava 20.03.2020
992 € za mesiac
Lektor/ka kurzov krásy

Lektor/ka kurzov krásy

5 € za hodinu

náplň práce: vav akademy, hľadá šikovného lektora/ku pre kurzy krásy. lektor: - kozmetiky, - pedikúry výhody: - zaujímavá práca v mladom a príjemnom kolektíve - práca v moderných a atraktívnych priestoroch spoločnosti - možnosť ďalšieho vzdelávania formou školení - zamestnanecké benefity, rimavská sobota

Rimavská Sobota 20.03.2020
5 € za hodinu
Riaditeľ/ka materskej školy v Lozorne

náplň práce: riaditeľ materskej školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti materskej školy a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod. požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní: - písomná prihláška do výberového konania, - originály alebo overené kópie dokladov o dosiahnutom...

Malacky 20.03.2020
915 € za mesiac
Metodik práce s mládežou

Metodik práce s mládežou

1280 € za mesiac

náplň práce: this is a once in a lifetime opportunity to help build a world-class innovative educational institution. leaf academy is looking for social studies and ap european history teacher and english langiage composition teacher. teaching ap european history in upper school and history of central europe in lower school. the focus is on making the connection between the past and our present. a passion for english...

Bratislava 20.03.2020
1280 € za mesiac
Innovative Math and Science Educator

náplň práce: main challenge: this is an opportunity to help build a world-class innovative and integrated mathematics and science curriculum. leaf academy is looking for an experienced math educator who can teach mathematics, science (primarily physics) and/or computer science. the ability to differentiate in curriculum and instruction, and curriculum development are highly desirable. a passion for entrepreneurial...

Bratislava 20.03.2020
1500 € za mesiac
Riaditeľ/ka

Riaditeľ/ka

1300 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie riadiacich činností scpppap nhp., ružomberok

Ružomberok 20.03.2020
1300 € za mesiac
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou

sobrance

Sobrance 20.03.2020
1118 € za mesiac
Riaditeľ/ka

Riaditeľ/ka

1300 € za mesiac

náplň práce: vykonávanie riadiacich činností scšpp nhp., ružomberok

Ružomberok 20.03.2020
1300 € za mesiac
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Važec

náplň práce: riadenie a zodpovednosť za chod školy podľa § 5 zákona č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. výhody: ubytovanie, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 20.03.2020
Dohodou
Lektor ruského jazyka

Lektor ruského jazyka

650 € za mesiac

náplň práce: vedenie jazykových kurzov pre deti a dospelých pre individuálnych študentov, skupiny a firemných klientov., bratislava

Bratislava 20.03.2020
650 € za mesiac
Riaditeľ školy

náplň práce: západný dištrikt ecav na slovensku so sídlom vo zvolene v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5) zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa: evanjelické lýceum, vranovská 2, bratislava (plný úväzok) a...

Bratislava 20.03.2020
Dohodou
Učiteľ

Učiteľ

2500 € za mesiac

bratislava

Bratislava 20.03.2020
2500 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg v ZŠ

náplň práce: - hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. - školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. - podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. v procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne...

Prešov 20.03.2020
Dohodou
Riaditeľ ZŠ

Riaditeľ ZŠ

Dohodou

náplň práce: riaditeľ základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - alapiskola, čsa 15, moldava nad bodvou, zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre základnú školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod.

20.03.2020
Dohodou
Riaditeľ materskej školy

náplň práce: riadenie materskej školy bez právnej subjektivity

20.03.2020
Dohodou
1 - 20 z 29
1 - 20 z 29