1 - 17 z 17
Zoradit podľa:
Výskumný pracovník

Výskumný pracovník

736,20 € za mesiac

náplň práce: výskumný pracovník na ústav mediamatiky fsev uk kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto: - vš vzdelanie ii. stupňa v študijnom odbore knižnično-informačné štúdiá, - požadovaná odborná prax minimálne 4 roky, - aktívna participácia na výskumnom projekte apvv-18-0479 výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických...

Martin 27.03.2020
736,20 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka

Učiteľ/učiteľka

915 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť, spišská nová ves

Spišská Nová Ves 24.03.2020
915 € za mesiac
Asistentka zahraničného lektora

náplň práce: asistencia zahraničnému lektorovi pri práci s deťmi., nitra

Nitra 20.03.2020
600 € za mesiac
Lektor španielskeho jazyka

Lektor španielskeho jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie predškolského vzdelávania pre deti v materskej škole v španielskom jazyku., nitra

Nitra 20.03.2020
700 € za mesiac
Lektor ruského jazyka

Lektor ruského jazyka

650 € za mesiac

náplň práce: vedenie jazykových kurzov pre deti a dospelých pre individuálnych študentov, skupiny a firemných klientov., bratislava

Bratislava 20.03.2020
650 € za mesiac
Lektor/ka nemeckého jazyka

Lektor/ka nemeckého jazyka

10 € za hodinu

bratislava

Bratislava 20.03.2020
10 € za hodinu
Lektor/ka anglického jazyka

Lektor/ka anglického jazyka

10 € za hodinu

bratislava

Bratislava 20.03.2020
10 € za hodinu
Učiteľ

Učiteľ

2500 € za mesiac

bratislava

Bratislava 20.03.2020
2500 € za mesiac
Prevádzkový pracovník v materskej škole

náplň práce: náplň práce: výdaj stravy pre deti a zamestnancov, príprava drobného občerstvenia. upratovanie priestorov unicare centra. pomocné práce., bratislava

Bratislava 20.03.2020
700 € za mesiac
Učiteľ nemeckého jazyka

Učiteľ nemeckého jazyka

500 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie nemeckého jazyka. výhody: práca v dynamickom profi tíme. zahraniční lektori. možnosť rekvalifikácie., banská bystrica

Banská Bystrica 20.03.2020
500 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

550 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka. výhody: práca v dynamickom profi tíme. zahraniční lektori. možnosť rekvalifikácie celta/tefl., banská bystrica

Banská Bystrica 20.03.2020
550 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

2500 € za mesiac

bratislava

Bratislava 20.03.2020
2500 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

532,28 € za mesiac

náplň práce: školský psychológ kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky mšvvaš 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa: 1. v študijnom programe psychológia 2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného...

Michalovce 20.03.2020
532,28 € za mesiac
Tréner - Dama fit Senec

Tréner - Dama fit Senec

640 € za mesiac

náplň práce: tréner, senec

Senec 20.03.2020
640 € za mesiac
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

1300 € za mesiac

náplň práce: náplň práce: samostatná odborná práca priamej výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi v mš s celodennou starostlivosťou. vedenie kurzov podľa dohody so zamestnávateľom. mš unicare je zapísaná v sieti mšvvaš sr, pre deti 2 - 6 rokov, resp. deti s odloženou školskou dochádzkou. plat: 1300€, bratislava

Bratislava 20.03.2020
1300 € za mesiac
Školský psychológ / školská psychologička

náplň práce: školský psychológ, topoľčany

Topoľčany 20.03.2020
976,50 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ/učiteľka - odborný asistent

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, zdravotná starostlivosť v odbore zubné lekárstvo a vedecko-výskumná činnosť, bratislava

Bratislava 20.03.2020
2121 € za mesiac
1 - 17 z 17
1 - 17 z 17