1 - 20 z 32
Zoradit podľa:
Vychovávateľ / ka

Vychovávateľ / ka

800 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ vykonáva systémové tvorivé metodické činnosti, riadi a organizuje zložité procesy vo svojej výchovnej skupine detí a mladistvých. výhody: zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie., senec

Senec 13.09.2019
800 € za mesiac
Učiteľka v MŠ

bardejov

Bardejov 11.09.2019
Dohodou
Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu

náplň práce: - zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe a v školstve a školskej samospráve (ďalej „zákon“), - v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a...

Poltár 10.09.2019
744 € za mesiac
Riaditeľ základnej umeleckej školy v Trnave

náplň práce: riaditeľ základnej umeleckej školy mozartova 10, trnava.

Trnava 10.09.2019
1400 € za mesiac
Riadiaci pracovník vo výchove - Centrum voľného času

náplň práce: cvč - spektrum je štátne výchovno-vzdelávacie zariadenie zamerané na mimoškolskú výchovu a vzdelávanie vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti - prostredníctvom záujmových krúžkov, podujatí a prázdninovej činnosti. riaditeľ riadi a usmerňuje tento proces., galanta

Galanta 11.09.2019
Dohodou
Riaditeľka materskej školy

Riaditeľka materskej školy

678,50 € za mesiac

žarnovica

Žarnovica 10.09.2019
678,50 € za mesiac
Vychovávateľ / ka

Vychovávateľ / ka

800 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ vykonáva systémové tvorivé metodické činnosti, riadi a organizuje zložité procesy vo svojej výchovnej skupine detí a mladistvých výhody: zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie, senec

Senec 03.09.2019
800 € za mesiac
Riaditeľ materskej školy

Riaditeľ materskej školy

1200 € za mesiac

nitra

Nitra 02.09.2019
1200 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

887,50 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálno-pedagogické poradenstvo, súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie. úväzok na 50 %., rožňava

Rožňava 30.08.2019
887,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

850 € za mesiac

veľký krtíš

Veľký Krtíš 29.08.2019
850 € za mesiac
Riaditeľ MŠ

Riaditeľ MŠ

Dohodou

náplň práce: riadenie mš, práca učiteľky mš, skalica

Skalica 27.08.2019
Dohodou
Školský špeciálny pedagóg

výhody: pracovný pomer je na dobu určitú, no s dlhodobou perspektívou., liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 01.09.2019
Dohodou
Vedúci rehabilitačného strediska (Plaváreň Svit)

náplň práce: - odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení a zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a vyhlášky č. 308/2012 vyhláška ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o...

Poprad 23.08.2019
1076 € za mesiac
Školský špeciálny pedagóg

náplň práce: podľa zákona 138/ 2019 z.z., § 21 ods.3., tvrdošín

Tvrdošín 08.08.2019
Dohodou
Riaditeľ / Riaditeľka Materskej školy

náplň práce: riaditeľ / riaditeľka materskej školy výhody: tabuľkový plat podľa zákona a odpracovaných rokov + osobné ohodnotenie + príplatok za riadenie, trnava

Trnava 08.08.2019
680 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

828 € za mesiac

náplň práce: výuka anglického jazyka žiakov strednej odbornej školy., veľký krtíš

Veľký Krtíš 02.08.2019
828 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ matematiky a fyziky

náplň práce: výuka predmetov matematika a fyzika žiakov strednej odbornej školy., veľký krtíš

Veľký Krtíš 01.09.2019
828 € za mesiac
Riaditeľ materskej školy

náplň práce: riaditeľ materskej školy., trenčín

Trenčín 26.07.2019
Dohodou
Učiteľ/ka základnej školy

Učiteľ/ka základnej školy

600 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie v ruskom jazyku, bratislava

Bratislava 28.07.2019
600 € za mesiac
Riaditeľ/riaditeľka SMŠ Slniečko

náplň práce: hľadám riaditeľa/riaditeľku do mojej súkromnej materskej školy slniečko. náplň práce obsahuje priamu prácu s deťmi, administratívne práce, účasť na školeniach a poradách. požiadavky na riaditeľa/riaditeľku: - pozitívny vzťah k deťom - zodpovednosť - kreativita - flexibilnosť bližšie informácie o ponuke práce a výberovom konaní na www.slniecko-rk.sk, na telefónnom...

Ružomberok 26.07.2019
1049 € za mesiac
1 - 20 z 32
1 - 20 z 32