1 - 5 z 5
Zoradit podľa:
Montessori učiteľ

Montessori učiteľ

7 € za hodinu

náplň práce: hľadáme učiteľa so znalosťou anglického jazyka / montessori učiteľa do našej škôlky v dunajskej lužnej. pracovná pozícia je vhodná pre osobu, ktorá ovláda anglický jazyk minimálne na úrovni b2. požadujeme znalosti alebo základný prehľad o princípoch montessori pedagogiky. učiteľ by mal byť v súlade s princípmi, mal by byť vnútorne presvedčený, že montessori škôlka je...

Senec 01.07.2020
7 € za hodinu
Lektor/ka nemeckého jazyka

Lektor/ka nemeckého jazyka

10 € za hodinu

bratislava

Bratislava 27.06.2020
10 € za hodinu
Lektor/ka anglického jazyka

Lektor/ka anglického jazyka

10 € za hodinu

bratislava

Bratislava 27.06.2020
10 € za hodinu
Učiteľ, asistent učiteľa

Učiteľ, asistent učiteľa

1000 € za mesiac

náplň práce: ponúkame pozíciu učiteľa, resp. asistenta učiteľa v súkromnej materskej škole, s vyučovacím jazykom angličtina, bratislava

Bratislava 16.06.2020
1000 € za mesiac
Stredoškolský učiteľ

Stredoškolský učiteľ

998,50 € za mesiac

náplň práce: • chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, • rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie, • podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ust. osobitným predpisom ( ust.§ 11 zák. č. 245/2008 z.z....

Košice 11.06.2020
998,50 € za mesiac
1 - 5 z 5
1 - 5 z 5