1 - 20 z 181
Zoradit podľa:
Asistent žiaka

Asistent žiaka

580 € za mesiac

náplň práce: osobná asistencia pri žiakoch, partizánske

Partizánske 14.02.2020
580 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

584 € za mesiac

náplň práce: - zabezpečuje pomocnú výchovnú činnosť pri realizácii výchovno vzdelávacieho procesu, - zodpovedá za starostlivosť o deti v samostatnej skupine v súlade s ustanoveniami zákona č. 305/2005 z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi predpismi, - pripravuje stravu a spoločne s...

Partizánske 14.02.2020
584 € za mesiac
Učiteľ pre 2. stupeň ZŠ - Geografia

náplň práce: učiteľ pre 2. stupeň - geografia. pracovné miesto učiteľstvo pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou geografia., detva

Detva 14.02.2020
630 € mesačne
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

738,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť.

14.02.2020
738,50 € za mesiac
Učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

náplň práce: vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov informatika, matematika., banská bystrica

Banská Bystrica 15.02.2020
998 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: samostatná odborná činnosť, špeciálno pedagogické úkony, poskytovanie terapeuticko výchovnej pomoci ťažko zdravotne postihnutým osobám v zariadení sociálnych služieb.odborná činnosť s deťmi s autistickým spektrom. výhody: odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 z.z. poskytujeme lacné ubytovanie. - benefity: 5 dní dovolenky nad rámec zp, denné stravovanie vo vlastnej jedálni...

Bratislava 14.02.2020
Dohodou
Sociálny pedagóg

náplň práce: prevencia sociálno-patologických javov v škole, práca so žiakmi, komunikácia s rodičmi, spolupráca s inkluzívnym tímom, spolupráca s inštitúciami, s pedagógmi pri práci s integrovanými žiakmi, pri tvorbe ivvp, pravidelná práca s triednymi kolektívmi - vytváranie lepšej klímy v triede, odborná a osvetová činnosť, sociálny servis pre žiakov, liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 13.02.2020
Dohodou
Vychovávateľ školského klubu detí

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorú vykonáva vychovávateľ školského klubu detí. výhody: výška mzdy sa odvíja od praxe a kvalifikácie., trenčín

Trenčín 16.02.2020
738,50 € za mesiac
Lektor/Lektorka - zastupovanie počas materskej dovolenky

náplň práce: - zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, - príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov, - tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií, - spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi...

Bratislava 15.02.2020
1000 € za mesiac
Lektor/Lektorka v Regionálnej kancelárii v Košiciach

náplň práce: - zabezpečovanie a realizácia vzdelávacej a osvetovej činnosti v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, - príprava návrhov vzdelávacích projektov a modulov, - tvorba návrhov na obsahové zameranie workshopov, seminárov, konferencií, - spolupráca so školami, školskými zariadeniami, ministerstvami a orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi...

Košice 15.02.2020
1000 € za mesiac
Učiteľka pre 2.stupeň ZŠ

Učiteľka pre 2.stupeň ZŠ

753 € za mesiac

náplň práce: vzdelávanie na druhom stupni zš informatika, geografia, hudobná výchova, senec

Senec 13.02.2020
753 € za mesiac
Učiteľ 2. stupňa

Učiteľ 2. stupňa

900 € za mesiac

náplň práce: učiteľ matematiky, fyziky výhody: dobrý kolektív, senec

Senec 13.02.2020
900 € za mesiac
Učiteľ/ka informatiky

náplň práce: úväzok:plný - zastupovanie dátum nástupu:od 1.2.2020 do 30.6.2020 požiadavky:požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme: • ukončené vysokoškolské vzdelanie ii. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou mš sr č. 437/2009 z.z., ktorou sa ustanovujú...

Galanta 12.02.2020
Dohodou
Vychovávateľ - Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v cdr nová baňa., žarnovica

Žarnovica 11.02.2020
Dohodou
Pedagogický asistent

liptovský mikuláš

Liptovský Mikuláš 12.02.2020
Dohodou
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

850 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.02.2020
850 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

náplň práce: poskytovanie individuálnych a skupinových psychologických služieb, poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom, pedagógom gymnázia, plnenie tzv. podporných služieb v škole. spolupodieľanie sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii ivvp pre žiakov so švvp, následne na ich aplikácii v praxi. realizácia preventívnych aktivít /organizovanie prednášok, besied, exkurzií, voľnočasových...

Topoľčany 10.02.2020
976,50 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

976,50 € za mesiac

náplň práce: mapovanie a prevencia sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied pre žiakov, rodičov a inkluzívny tím, spolupráca s inštitúciami, s pedagógmi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich ivvp, pravidelná práca s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, odborné a osvetové činnosti...

Topoľčany 10.02.2020
976,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

ružomberok

Ružomberok 11.02.2020
Dohodou
Kuchár/ka

Kuchár/ka

662 € mesačne

náplň práce: hlavná kuchárka zodpovedá za prípravu jedál v kuchyni, usmerňovanie pomocnej sily. stretnutie dohodnúť telefonicky - p. rybáriková, č.t.: 0914 136 361, 041/ 56 67 189, zástup počas trvania pn., žilina

Žilina 10.02.2020
662 € mesačne
1 - 20 z 181
1 - 20 z 181