1 - 2 z 2
Zoradit podľa:
Administrátor vzdelávacích podujatí

náplň práce: vykonávanie úloh týkajúcich sa administratívnej činnosti v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (ďalej nfv): 1. administrácia vzdelávacích podujatí realizovaných v bratislave a regiónoch slovenska podľa itinerára (sprievodcu) a smernice o obehu účtovných dokladov. 2. spolupráca s odborným referentom pre neformálne vzdelávanie, jednotlivými regionálnymi...

Bratislava 26.01.2020
4,50 € za hodinu
Učiteľka v súkromnej materskej škole a jasliach / brigádnik

náplň práce: - pomocná učiteľka / výchovný pracovník detí predškolského veku v súkromnom predškolskom zariadení, - pomoc pri starostlivosti o zverené deti vo veku 2- 6 rokov (nácvik samoobslužných činností u detí, hygiena detí, dokrmovanie, dohľad pri hre, spánku...), - edukačná činnosť detí na základe programu detského zariadenia, - spolupráca na príprave edukačných aktivít, ...

Bratislava 12.01.2020
4 € za hodinu
1 - 2 z 2
1 - 2 z 2