1 - 19 z 19
Zoradit podľa:
Učiteľ/ka ZŠ - anglický jazyk

náplň práce: učiteľ anglického jazyka na prvom stupni základnej školy., kežmarok

Kežmarok 06.07.2020
300 € za mesiac
učiteľ hry na husliach

učiteľ hry na husliach

600 € mesačne

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť - vyučovanie hry na husliach, snina

Snina 02.07.2020
600 € mesačne
Asistent učiteľa v Montessori škôlke (4 hod/deň)

náplň práce: hľadáme asistenta požadujeme znalosti alebo základny prehľad o princípoch montessori pedagogiky. učiteľ by mal byť v súlade s princípmi, mal by byť vnútorne presvedčený, že montessori škôlka je prostredie, v ktorom sa bude cítiť príjemne a naplnený. montessori svet sa môže stať jeho cestou, môže získať iný pohľad na vzdelávanie. od učiteľa očakávame vnímavosť prostredia...

Senec 01.07.2020
7 € za hodinu
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

436 € za mesiac

náplň práce: podpora učiteľa na vyučovacej hodine – práca so žiakmi podľa jeho pokynov, pomoc žiakom pri prekonávaní bariér (výukových, jazykových alebo sociálnych), príprava pomôcok, pomoc pri zabezpečovaní organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. výhody: odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a...

Lučenec 01.07.2020
436 € za mesiac
Učiteľ predmetu chémia

Učiteľ predmetu chémia

457,50 € za mesiac

náplň práce: úlohy súvisiace s dohodnutou prácou učiteľa, hlohovec

Hlohovec 01.07.2020
457,50 € za mesiac
Učiteľ informatiky

výhody: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 z. z. možnosť vyššieho úväzku v prípade správcovstva počítačovej siete., dunajská streda

Dunajská Streda 24.06.2020
Dohodou
Stredoškolský učiteľ matematiky

náplň práce: vyučovanie predmetu matematika., žiar nad hronom

Žiar nad Hronom 23.06.2020
Dohodou
Rehabilitačný pracovník

Rehabilitačný pracovník

450 € za mesiac

náplň práce: rehabilitačný zamestnanec - masér. výhody: 30 dní dovolenky, banská bystrica

Banská Bystrica 19.06.2020
450 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

620 € za mesiac

náplň práce: špeciálno pedagogická diagnostika a prognostika, poradenstvo prioritne v oblasti porúch učenia a správania. stimulácia a reedukácia oslabených čiastkových funkcií a výkonov., bratislava

Bratislava 17.06.2020
620 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

976,50 € za mesiac

náplň práce: 1. uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku, 2. vykonáva individuálne skupinové alebo hromadné poradenstvo, 3. vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania školskom zariadení, 4. poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, 5. pripravuje podklady...

Košice 16.06.2020
976,50 € za mesiac
Učiteľ základnej umeleckej školy - hra na gitare

náplň práce: učiteľ zuš, hudobný odbor- hra na gitare, hudobná náuka., dolný kubín

Dolný Kubín 12.06.2020
300 € za mesiac
Učiteľ základnej umeleckej školy - hra na klavíri

náplň práce: učiteľ zuš, hudobný odbor- hra na klavíri, hudobná náuka, dolný kubín

Dolný Kubín 12.06.2020
300 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

455 € za mesiac

náplň práce: pomocné práce súvisiace so zabezpečovaním výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom internáte., piešťany

Piešťany 09.06.2020
455 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

330 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie dohľadu nad žiakmi v školskom internáte počas noci, piešťany

Piešťany 09.06.2020
330 € za mesiac
Pracovník vo výchove

Pracovník vo výchove

5 € za hodinu

náplň práce: práca s deťmi, senec

Senec 08.06.2020
5 € za hodinu
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

600 € za mesiac

náplň práce: starostlivosť o deti v mš, výchova a vzdelávanie podľa štát.vzdel.programu, komunikácia v aj. prac.miesto je vytvorené v rámci projektu "zosúladenie pracovného a rodinného života" - skrátený prac.čas - uoz musí byť min.3 mesiace na úp a starať sa o dieťa do 6 rokov, popr. osamelá osoba žijúca s dieťaťom do skončenia povinnej školskej dochádzky. projekt je do 28.2.2021., košice

Košice 26.05.2020
600 € za mesiac
Učiteľ zuš - literárno-dramatický odbor

náplň práce: učiteľ literárno-dramatického odboru, ilava

Ilava 25.05.2020
408,75 € za mesiac
Učiteľ v materskej škole

Učiteľ v materskej škole

450 € mesačne

náplň práce: učiteľ v materskej škole., rimavská sobota

Rimavská Sobota 22.05.2020
450 € mesačne
Vychovávateľ v školskej družine

náplň práce: zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v školskom klube detí pri základnej škole nám. l. novomeského 2, košice.

Košice 18.05.2020
Dohodou
1 - 19 z 19
1 - 19 z 19