1 - 20 z 658
Zoradit podľa:
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

612,50 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent, brezno

Brezno 17.09.2019
612,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: špeciálny pedagóg v mš., brezno

Brezno 17.09.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ SJ - zastupovanie počas MD

hlohovec

Hlohovec 17.09.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

hlohovec

Hlohovec 17.09.2019
Dohodou
Psychológ / psychologička

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v cdr v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých,. vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre cdr., komárno

Komárno 16.09.2019
Dohodou
pedagogický asistent učiteľa

náplň práce: pedagogický asistent učiteľa prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, alebo doniesť osobne najneskôr do 19.9.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „výberové konanie – pedagogický asistent v mmš“ na adresu obecného úradu. , revúca

Revúca 16.09.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

671 € mesačne

náplň práce: špeciálny pedagóg prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, alebo doniesť osobne najneskôr do 19.9.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „výberové konanie – pedagogický asistent v mmš“ na adresu obecného úradu. bližšie informácie : https://www.muranskadlhaluka.sk/dokumenty/vyberove_konanie_mms_2019.pdf , revúca

Revúca 16.09.2019
671 € mesačne
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

924 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent., piešťany

Piešťany 16.09.2019
924 € za mesiac
Analytik pre oblasť vysokého školstva

náplň práce: • príprava analytických podkladov k rozhodnutiam orgánov agentúry, • príprava podkladov k analýzam vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v slovenskej republike vrátane analýz hodnotiacich správ vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl, • príprava tematických správ, • príprava dokumentov súvisiacich s činnosťou oddelenia metodicko-analytických...

Bratislava 16.09.2019
1200 € za mesiac
Špeciálny pedagóg v MŠ

poprad

Poprad 16.09.2019
Dohodou
Pedagogický asistent učiteľa v MŠ

poprad

Poprad 16.09.2019
Dohodou
Sekretárka

Sekretárka

629 € mesačne

náplň práce: sekretárka vybavenie korešpodencie podľa pokynov alebo podľašeobecných postupov, vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov, vedenie administratívnej a odbornej agendy výhody: možnosť odberu celodennej stravy ubytovanie, senica

Senica 13.09.2019
629 € mesačne
Poradca včasnej intervencie

náplň práce: terénna a ambulantná služba včasnej intervencie pre rodiny detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7 rokov života výhody: podpora ďalšieho vzdelávania zamestnanca podpora tímu, bratislava

Bratislava 14.09.2019
Dohodou
Učiteľ AJ-MJL

Učiteľ AJ-MJL

907,50 € za mesiac

náplň práce: - vykonáva výchovno- vzdelávaciu činnosť orientovanú na všestranný rozvoj osobností žiakov zš -samostatne študuje metodické materiály, odbornú literatúru -aktívne spolupracuje pri tvorbe školského vzdelávacieho programu - aktívne sa zúčastňuje pedagogických aj prevádzkových porád, seminárov a školení - aktívne pomáha pri organizovaní školských podujatí ...

Dunajská Streda 13.09.2019
907,50 € za mesiac
Asistent/ka učiteľa v súkromnej materskej škole

náplň práce: - spolupracuje s pedagógmi pri výchovnej činnosti, - pomáha učiteľom vo výchovnej a vzdelávacej práci so žiakmi. výhody: vyhradzujeme si právo kontaktovať iba uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú nami zadané podmienky., púchov

Púchov 13.09.2019
630 € za mesiac
Lektor/ka v odbore cukrár

Lektor/ka v odbore cukrár

8 € za hodinu

náplň práce: nezisková organizácia dôstojný život všetkým, n. o. hľadá vyučených ľudí v odbore cukrár na lektorskú činnosť. viac informácii na tel.č.: 0948 733 424.

13.09.2019
8 € za hodinu
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

924 € za mesiac

náplň práce: asistent učiteľa pri žiakoch na vyučovaní, malacky

Malacky 13.09.2019
924 € za mesiac
Lektor jazyka

Lektor jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: lektor anglického jazyka pre druhý stupeň súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom anglickým. výhody: mladý kolektív, firemné podujatia., bratislava

Bratislava 13.09.2019
700 € za mesiac
Upratovačka

Upratovačka

520 € mesačne

náplň práce: upratovačka upratovanie priestorov školy, priestorov školského internátu, prevádzkových pracovísk školy výhody: možnosť odberu stravy celodennej ubytovanie, senica

Senica 13.09.2019
520 € mesačne
Učiteľ 1.stupňa ZŠ

Učiteľ 1.stupňa ZŠ

924 € za mesiac

levice

Levice 13.09.2019
924 € za mesiac
1 - 20 z 658
1 - 20 z 658