1 - 20 z 556
Zoradit podľa:
Učiteľ tanečného odboru

Učiteľ tanečného odboru

690 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu tanečného odboru zuš. výhody: tvorivá práca v mladom kolektíve, plné elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie, príspevok na cestovné náklady, podpora účasti na tanečných wokrshopoch a kurzoch, podpora vlastnej umeleckej tvorivosti pedagógov, flexibilná pracovná doba.

16.06.2019
690 € za mesiac
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

619,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ mš, partizánske

Partizánske 15.06.2019
619,50 € za mesiac
Učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ

nitra

Nitra 15.06.2019
Dohodou
Učiteľ - hra na husle

Učiteľ - hra na husle

828,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ hry na husliach, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Vychovávateľ v centre voľného času

náplň práce: vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania, piešťany

Piešťany 17.06.2019
678,50 € za mesiac
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou

trenčín

Trenčín 17.06.2019
Dohodou
Učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu

náplň práce: učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

náplň práce: 1) vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie...

Levice 17.06.2019
685 € za mesiac
Učiteľka pre materské školy

Učiteľka pre materské školy

612,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre materskú školu povinnosti pedagogického zamestnanca podľa § 5 ods. 2 zákona č. 317/2009 z. z. 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov, a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými...

Levice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky, psychol.

náplň práce: učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky a psychológie, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
Korepetítor

Korepetítor

612,50 € za mesiac

náplň práce: korepetítor, košice

Košice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ 1. stupňa ZŠ

Učiteľ 1. stupňa ZŠ

828,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, dolný kubín

Dolný Kubín 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni ZŠ s VJM

náplň práce: učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

612,50 € za mesiac

náplň práce: príprava a vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí vo veku 2 až 6 rokov. predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole v zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, a vnútorných smerníc a pokynov vedenia mš., prešov

Prešov 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Účtovník - junior

Účtovník - junior

850 € za mesiac

náplň práce: 1. účtovanie zverenej agendy v programe softip (napr. účtovanie predpisov cestovných náhrad a odmien zo zmlúv o dielo, došlých faktúr) 2. vyúčtovanie cestovných náhrad 3. kompletizácia účtovných dokladov a zabezpečenie obehu účtovných dokladov v zmysle internej smernice 4. participácia na mesačných závierkach (predkladanie účtovných a finančných výkazov...

Bratislava 14.06.2019
850 € za mesiac
Vychovávateľka

náplň práce: - práca v školskom klube detí, kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 14.06.2019
Dohodou
Učiteľ/ka AJ

Učiteľ/ka AJ

759 € za mesiac

náplň práce: výuka anglického jazyka výhody: funkčný plat podľa zaradenia do platnej platovej tarify s možnosťou zvyšovania podľa započítanej praxe. práca v profesionálnom mladom kolektíve, vítaná je kreativita. možnosť doplňujúcich vzdelávacích aktivít., bratislava

Bratislava 17.06.2019
759 € za mesiac
Učiteľ MŠ - zástup za materskú dovolenku

náplň práce: učiteľka mš, partizánske

Partizánske 15.06.2019
619,50 € za mesiac
Učiteľ dejepisu a zemepisu - 2. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ dejepisu a zemepisu na 2. stupni zš, bratislava

Bratislava 14.06.2019
1500 € za mesiac
1 - 20 z 556
1 - 20 z 556