1 - 20 z 339
Zoradit podľa:
Majster odbornej výchovy pre SOŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov na strednej odbornej škole., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 06.07.2020
Dohodou
Učiteľ slovenského jazyka a dejepisu

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť na 2. stupni zš., prešov

Prešov 06.07.2020
755,79 € za mesiac
Výskumný pracovník

Výskumný pracovník

980,50 € za mesiac

náplň práce: výskumný pracovník na ústave sociálnej antropológie fsev uk kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto: - vš vzdelanie iii. stupňa v študijnom odbore sociálna antropológia alebo v príbuznom študijnom odbore, - aktívna participácia na výskumnom projekte projektu the geography of philosophy: an interdisciplinary cross-cultural exploration of university and diversity in...

Bratislava 06.07.2020
980,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

655 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent spolupracuje s pedagógom pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami., bratislava

Bratislava 06.07.2020
655 € za mesiac
Učiteľ/ka v materskej škole

Učiteľ/ka v materskej škole

795 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť v súlade s § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 z.z. výhody: plat v súlade so zákonom č. 553/2003 z.z., 100% pracovný úväzok., pezinok

Pezinok 06.07.2020
795 € za mesiac
Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

náplň práce: vysokoškolský učiteľ - odborný asistent na ústav aplikovanej psychológie fsev uk kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto: - vš vzdelanie iii. stupňa v študijnom odbore psychológia alebo sociálna psychológia a psychológia práce, alebo predpokladané získanie najneskôr do 31.08.2020, - samostatná vedecko-výskumná činnosť, aktívne riešenie a tvorba návrhov...

Bratislava 06.07.2020
980,50 € za mesiac
Učiteľ

Učiteľ

Dohodou

náplň práce: vyučovanie mat výhody: zatiaľ počas dlhodobej pn, následne trvalý pracovný pomer, trnava

Trnava 06.07.2020
Dohodou
Majster odbornej výchovy-mechanik stavebno-inštalačných zar.

náplň práce: majster odbornej výchovy - mechanik stavebno-inštalačných zariadení. výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy. výhody: základná zložka mzdy stanovená od dosiahnutého stupňa vzdelania (uso, resp. vš 1 st.)., kežmarok

Kežmarok 06.07.2020
738,50 € za mesiac
Učiteľka v MŠ

Učiteľka v MŠ

817,50 € za mesiac

námestovo

Námestovo 06.07.2020
817,50 € za mesiac
Učiteľka 1. stupeň ZŠ + špeciálna pedagogika

náplň práce: učiteľstvo pre prvý stupeň a špeciálna pedagogika., prešov

Prešov 06.07.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ ZŠ 1. stupňa

náplň práce: učiteľ zš 1. stupňa. výhody: stravovanie v školskej jedálni, rožňava

Rožňava 06.07.2020
Dohodou
Vychovávateľka v ŠKD

Vychovávateľka v ŠKD

738,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť v škd pri zš., prešov

Prešov 06.07.2020
738,50 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

880 € za mesiac

náplň práce: vedenie školského klubu detí s výchovnou a vzdelávacou funkciou, spišská nová ves

Spišská Nová Ves 06.07.2020
880 € za mesiac
Učiteľ základnej školy - fyzika

náplň práce: učiteľ fyziky v kombinácií s technikou, informatikou alebo matematikou., prešov

Prešov 06.07.2020
998,50 € za mesiac
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)

náplň práce: učiteľ i. stupňa zš. výhody: príspevok zamestnávateľa na iii. dôchodkový pilier, vlastné stravovanie, zvýšená výmera základnej dovolenky, iné benefity poskytované zo sociálneho fondu, mladý kolektív., krupina

Krupina 06.07.2020
Dohodou
Majster odbornej výchovy murár

Majster odbornej výchovy murár

738,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí. výhody: plat sa odvíja od stupňa vzdelania a odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 06.07.2020
738,50 € za mesiac
Učiteľ pre 1. stupeň

Učiteľ pre 1. stupeň

915 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť na 1. stupni zš., prešov

Prešov 06.07.2020
915 € za mesiac
Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

1064,50 € za mesiac

náplň práce: vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov. plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov...

Stará Ľubovňa 06.07.2020
1064,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

náplň práce: bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka, spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas...

Krupina 06.07.2020
Dohodou
Majster odbornej výchovy obrábač kovov

náplň práce: výchovno vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí. výhody: mzda sa odvíja od stupňa vzdelania a odpracovaných rokov, námestovo

Námestovo 06.07.2020
738,50 € za mesiac
1 - 20 z 339
1 - 20 z 339