1 - 20 z 102
Zoradit podľa:
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese., komárno

Komárno 13.09.2019
Dohodou
Pedagogický zamestnanec - vychovávateľ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zaradený do kariérového stupňa začínajúci alebo samostatný pedagogický zamestnanec., komárno

Komárno 13.09.2019
Dohodou
Poradca včasnej intervencie

náplň práce: terénna a ambulantná služba včasnej intervencie pre rodiny detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od narodenia do 7 rokov života výhody: podpora ďalšieho vzdelávania zamestnanca podpora tímu, bratislava

Bratislava 14.09.2019
Dohodou
Tréner v basketbale

Tréner v basketbale

550 € za mesiac

bratislava

Bratislava 13.09.2019
550 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru

Učiteľ tanečného odboru

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces - tanečný odbor zuš výhody: kreatívna práca, elektronické vedenie dokumentácie, podpora umeleckých aktivít pedagógov, príspevok na cestovné výdavky

13.09.2019
556,50 € za mesiac
Vychovávateľ / ka

Vychovávateľ / ka

800 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ vykonáva systémové tvorivé metodické činnosti, riadi a organizuje zložité procesy vo svojej výchovnej skupine detí a mladistvých. výhody: zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie., senec

Senec 13.09.2019
800 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

812 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 13.09.2019
812 € za mesiac
Učiteľ tanca

Učiteľ tanca

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie žiakov v tanečnom odbore a s tým spojená pedagogická dokumentácia

12.09.2019
759 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: jazyková škola vista, trnava hľadá lektorov anglického a/alebo nemeckého jazyka na výučbu individuálnych, skupinových a firemných kurzov. výučba prebieha priamou konverzačnou metódou, do ktorej vás radi zaškolíme!

Trnava 11.09.2019
700 € za mesiac
Kurtár

Kurtár

730 € za mesiac

náplň práce: údržba a správa antukových tenisových dvorcov, drobné údržbárske práce, záhradnícke práce, starostlivosť o športový areál, prevádzka nafukovacích tenisových hál, trnava

Trnava 11.09.2019
730 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, účasť na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 11.09.2019
753 € za mesiac
Riaditeľ ZUŠ

Riaditeľ ZUŠ

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.09.2019
1200 € za mesiac
Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu

náplň práce: - zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe a v školstve a školskej samospráve (ďalej „zákon“), - v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a...

Poltár 10.09.2019
744 € za mesiac
Prevádzkovo-administratívny pracovník

náplň práce: prevádzkovo-administratívne činnosti, príprava kávy, vedenie administratívnej agendy výhody: plus osobné ohodnotenie a zamestnanecké benefity, žilina

Žilina 09.09.2019
600 € za mesiac
Profesor vysokej školy

Profesor vysokej školy

1200 € za mesiac

náplň práce: pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosť, ostatná činnosť (členstvo vo vedeckých radách, v odborných komisiách, v organizačných výboroch vedeckých podujatí), galanta

Galanta 07.09.2019
1200 € za mesiac
Učiteľ/ka grafiky

Učiteľ/ka grafiky

828,50 € za mesiac

náplň práce: výučba grafiky v komárne. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe., komárno

Komárno 04.09.2019
828,50 € za mesiac
Majster odborného výcviku v odbore stavebná výroba

náplň práce: výkon pedagogickej činnosti v odbornom výcviku žiakov podľa zákona č. 317/2009 z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov. práca so žiakmi v odbore murár a komunikácia s firmami v rámci odborného výcviku. výhody: odmeňovanie podľa zákona č.553/2003 z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme., hlohovec

Hlohovec 03.09.2019
Dohodou
Pomocný/á  vychovávateľ/ka

Pomocný/á vychovávateľ/ka

680 € za mesiac

náplň práce: pomocné výchovné práce a nočné služby v v špecializovanom centre pre deti a rodiny so zameraním na týrané a sexuálne zneužívané deti výhody: zaujímavá práca v príjemnom kolektíve, možnosť ďˇalšieho vzdelávania, nitra

Nitra 04.09.2019
680 € za mesiac
Vychovávateľ / ka

Vychovávateľ / ka

800 € za mesiac

náplň práce: vychovávateľ vykonáva systémové tvorivé metodické činnosti, riadi a organizuje zložité procesy vo svojej výchovnej skupine detí a mladistvých výhody: zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie, senec

Senec 03.09.2019
800 € za mesiac
Vychovávateľ v centre pre deti a rodiny

náplň práce: vychovávateľ v samostatnej skupine v centre pre deti a rodiny (detský domov), galanta

Galanta 03.09.2019
850 € za mesiac
1 - 20 z 102
1 - 20 z 102