1 - 20 z 72
Zoradit podľa:
Lektor/ka soc.ek. NP ISE - prezent.zruč, komunik. v podnik.

náplň práce: lektor/lektorka pre oblasť sociálnej ekonomiky národného projektu inštitút sociálnej ekonomiky (np ise) pre oblasť prezentačné zručnosti, komunikácia v podnikaní bude zamestnancom implementačnej agentúry ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky ia mpsvr sr. ide o zamestnanca ia mpsvr sr zamestnaného v rámci dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru...

28.01.2020
28,15 € za hodinu
Lektor/ka soc.ek. NP ISE - podnik. zruč., podp. soc.podnik.

náplň práce: lektor/lektorka pre oblasť sociálnej ekonomiky národného projektu inštitút sociálnej ekonomiky (np ise) pre oblasť podnikateľské zručnosti, podpora sociálneho podnikania bude zamestnancom implementačnej agentúry ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky ia mpsvr sr. ide o zamestnanca zamestnaného v rámci dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej ako...

28.01.2020
28,15 € za hodinu
Časomerač

Časomerač

10 € za hodinu

náplň práce: inštalácia, obsluha a deinštalácia zariadení na meranie časov obsluha pc, vytváranie štartových listín, výsledkových listín použivanie pravidiel jednotlivých športov výhody: počas podujatia je zabezpečené ubytovanie a stravovanie.

28.01.2020
10 € za hodinu
Dean of Character

Dean of Character

2700 € za mesiac

náplň práce: leaf academy is looking for an exceptional candidate to join its leadership team as the dean of character. the dean of character reports to the principal and is a member of the senior leadership team that consists of the principal, three deans, and head of operations. the objective of the leadership team is to work as a team rather than as a collection of individuals. the dean of character, along with other...

Bratislava 27.01.2020
2700 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

Pomocný vychovávateľ

692 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie samostatnej skupiny s 10 deťmi - varenie, nakupovanie, návšteva lekárov. spolupráca pri výchove a vzdelávaní detí v čase mimo vyučovania, zameranie sa na efektívne využívanie voľného času. výchova detí k sebaobsluhe a pomoci v domácnosti a k samostatnosti. výhody: - stravné lístky - rekreačný poukaz, martin

Martin 27.01.2020
692 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ

náplň práce: katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 z. z. organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky špeciálnej samostatnej výchovnej skupiny spojené s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na resocializačnom procese. spolupráca pri výchove a vzdelávaní klientov v čase mimo...

Trenčín 25.01.2020
Dohodou
Vychovávateľ

Vychovávateľ

837,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) požadované odborné znalosti: -znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. vyhláška mpsvar sr č. 103/2018 z....

Liptovský Mikuláš 25.01.2020
837,50 € za mesiac
Učiteľ v základnej umeleckej škole

náplň práce: - učiteľ hudobného odboru s aprobáciou, - 2 x hra na gitare, - 1 x hrana klavíri, - 1 x hra na flaute, - 1 x spev, - učiteľ tanečného odboru, - 2 x učiteľ tanca., považská bystrica

Považská Bystrica 24.01.2020
1016 € za mesiac
Vychovávateľ

Vychovávateľ

1035,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) požadované odborné znalosti: -znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. vyhláška mpsvar sr č. 103/2018 z....

Liptovský Mikuláš 25.01.2020
1035,50 € za mesiac
Administrátor vzdelávacích podujatí

náplň práce: vykonávanie úloh týkajúcich sa administratívnej činnosti v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (ďalej nfv): 1. administrácia vzdelávacích podujatí realizovaných v bratislave a regiónoch slovenska podľa itinerára (sprievodcu) a smernice o obehu účtovných dokladov. 2. spolupráca s odborným referentom pre neformálne vzdelávanie, jednotlivými regionálnymi...

Bratislava 26.01.2020
4,50 € za hodinu
Odborný referent pre NFV - práca s mládežou

náplň práce: vykonávanie úloh týkajúcich sa koordinačnej, odbornej a analytickej činnosti v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (ďalej nfv): 1. koordinácia vzdelávacích podujatí realizovaných v bratislave a regiónoch slovenska. 2. spolupráca s administrátorom vzdelávacích podujatí a regionálnymi koordinátormi práce s mládežou pri zabezpečovaní vzdelávacích...

Bratislava 22.01.2020
1100 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

700 € za mesiac

náplň práce: do nášho tímu hľadáme učiteľa/učiteľku anglického jazyka. pracovná pozícia je na tpp, polovičný pracovný úväzok, dohodu alebo na živnosť. prax výhodou nie však podmienkou, nakoľko uchádzač prechádza kompletným zaškolením a špecifickou prípravou. výhody: pracovné miesto vhodné iba pre (projekt úpsvar): mladí ľudia, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len...

21.01.2020
700 € za mesiac
Špeciálny pedagóg v rámci projektu NP DEI NS III

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny., nitra

Nitra 21.01.2020
976,50 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

976,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných špeciálnopedagogických služieb v cdr v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých., nitra

Nitra 21.01.2020
976,50 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výtvarného odboru zuš. výhody: príspevok na cestovné výdavky, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 20.01.2020
998 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Nitriansky kraj 20.01.2020
11 € za hodinu
Office asistent/-ka

Office asistent/-ka

650 € za mesiac

náplň práce: • vedenie pokladne; • administratívne práce súvisiace s firemnou korešpondenciou; • spracovávanie vnútorných predpisov, aktívna spolupráca s inými oddeleniami; • spravovanie internej dokumentácie a archivácia dokumentov; • spravovanie dokumentácie pre výkon činnosti spoločnosti; • asistentská činnosť (plánovanie a organizovanie stretnutí, zápisy zo stretnutí...

Poprad 20.01.2020
650 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu AVS

Lektor/Tréner kurzu AVS

1500 € za mesiac

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Prešovský kraj 18.01.2020
1500 € za mesiac
Lektor/Tréner kurzu - Obrábač kovov

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Trnavský kraj 18.01.2020
11 € za hodinu
Lektor/Tréner kurzu AVS

Lektor/Tréner kurzu AVS

1500 € za mesiac

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k...

Nitriansky kraj 18.01.2020
1500 € za mesiac
1 - 20 z 72
1 - 20 z 72