1 - 16 z 16
Zoradit podľa:
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

1300 € za mesiac

náplň práce: náplň práce: samostatná odborná práca priamej výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi v mš s celodennou starostlivosťou. vedenie kurzov podľa dohody so zamestnávateľom. mš unicare je zapísaná v sieti mšvvaš sr, pre deti 2 - 6 rokov, resp. deti s odloženou školskou dochádzkou. plat: 1300€, bratislava

Bratislava 10.10.2019
1300 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. výhody: sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. ponúkame vám päť dní dovolenky navyše a aj príspevok na dds. načim záujmom je aj váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s vašou pracovnou...

Komárno 09.10.2019
Dohodou
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ mš v zariadení pre materské škôlky., stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 15.10.2019
831,50 € za mesiac
Lektor anglického jazyka

náplň práce: výučba anglického jazyka callanovou metódou, košice

Košice 07.10.2019
Dohodou
Učiteľ v základnej umeleckej škole

náplň práce: - učiteľ hudobného odboru s aprobáciou, - 2 x hra na gitare, - 1 x hrana klavíri, - 1 x hra na flaute, - 1 x spev, - učiteľ tanečného odboru, - 2 x učiteľ tanca., považská bystrica

Považská Bystrica 07.10.2019
1016 € za mesiac
Učiteľ tanca

Učiteľ tanca

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie žiakov v tanečnom odbore a s tým spojená pedagogická dokumentácia

27.09.2019
759 € za mesiac
Obsluha fitnes centra

Obsluha fitnes centra

3,30 € za hodinu

náplň práce: - obsluha a starostlivosť o zákazníkov - rôzna evidencia, objednávanie tovarov a služieb - zodpovednosť za chod a čistotu prevádzky - predaj tovaru, poradenstvo - podieľanie sa na akciách, seminároch, súťažiach výhody: - príjemné pracovné prostredie - vnútro firemný systém odmeňovania a benefitov pre spolupracovníka - flexibilita pracovného času - odborné...

Púchov 12.10.2019
3,30 € za hodinu
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výtvarného odboru zuš., vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 12.10.2019
650 € za mesiac
Tréner gymnastiky

Tréner gymnastiky

520 € za mesiac

náplň práce: tréner gymnastiky tenisových hráčov do 14 rokov v priestoroch tenisového klubu., trnava

Trnava 12.10.2019
520 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru

Učiteľ tanečného odboru

690 € za mesiac

náplň práce: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu tanečného odboru zuš. výhody: tvorivá práca v mladom kolektíve, plné elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie, príspevok na cestovné náklady, podpora účasti na tanečných wokrshopoch a kurzoch, podpora vlastnej umeleckej tvorivosti pedagógov, flexibilná pracovná doba.

12.10.2019
690 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výučba vo výtvarnom odbore zuš - prípravné a základné štúdium, prezentácia žiakov zuš, zapojenie žiakov do súťaží, organizovanie tvorivých dielní, vernisáží, plenerov a výtvarných táborov výhody: príspevok na cestovné náklady, služobný tablet - elektronické vedenie dokumentácie, prešov

Prešov 12.10.2019
700 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces výtvarného odboru zuš. výhody: podpora vlastnej umeleckej činnosti učiteľov, účasti na workshopoch a školeniach, elektronické vedenie dokumentácie, tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky.

12.10.2019
690 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

812 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 16.09.2019
812 € za mesiac
Kurtár

Kurtár

730 € za mesiac

náplň práce: údržba a správa antukových tenisových dvorcov, drobné údržbárske práce, záhradnícke práce, starostlivosť o športový areál, prevádzka nafukovacích tenisových hál, trnava

Trnava 11.09.2019
730 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, účasť na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 11.09.2019
753 € za mesiac
Riaditeľ ZUŠ

Riaditeľ ZUŠ

1200 € za mesiac

bratislava

Bratislava 11.09.2019
1200 € za mesiac
1 - 16 z 16
1 - 16 z 16