1 - 20 z 25
Zoradit podľa:
Prevádzkovo-administratívny pracovník

náplň práce: prevádzkovo-administratívne činnosti, príprava kávy, vedenie administratívnej agendy výhody: plus osobné ohodnotenie a zamestnanecké benefity, žilina

Žilina 17.07.2019
600 € za mesiac
Učiteľ tanca

Učiteľ tanca

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie žiakov v tanečnom odbore a s tým spojená pedagogická dokumentácia

17.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ tanca

Učiteľ tanca

759 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie žiakov v tanečnom odbore a s tým spojená pedagogická dokumentácia

17.07.2019
759 € za mesiac
Učiteľ/ka výtvarného odboru

Učiteľ/ka výtvarného odboru

828,50 € za mesiac

náplň práce: výučba výtvarného odboru v nitrianskom kraji bližšie informácie na vyžiadanie. výhody: celková mzda sa zvýši v závislosti od stupňa kvalifikácie a od dĺžky praxe., komárno

Komárno 15.07.2019
828,50 € za mesiac
Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou

náplň práce: zväčšej časti ide o poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ťzp) s kombináciami fyzických a mentálnych postihnutí na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti, najmä fyzická...

Prievidza 11.07.2019
780 € za mesiac
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

678,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, kežmarok

Kežmarok 08.07.2019
678,50 € za mesiac
Sociálny pracovník

Sociálny pracovník

800 € za mesiac

náplň práce: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti iii v rámci operačného programu ľudské zdroje - sociálny pracovník. vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spod a sk v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu...

Prievidza 04.07.2019
800 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru

Učiteľ tanečného odboru

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces - tanečný odbor zuš výhody: kreatívna práca, elektronické vedenie dokumentácie, podpora umeleckých aktivít pedagógov, príspevok na cestovné výdavky

04.07.2019
556,50 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces výtvarného odboru zuš. výhody: podpora vlastnej umeleckej činnosti učiteľov, účasti na workshopoch a školeniach, elektronické vedenie dokumentácie, tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky.

04.07.2019
690 € za mesiac
Lektor/ka anglického jazyka

Lektor/ka anglického jazyka

10 € za hodinu

bratislava

Bratislava 02.07.2019
10 € za hodinu
Lektor/ka nemeckého jazyka

Lektor/ka nemeckého jazyka

10 € za hodinu

bratislava

Bratislava 02.07.2019
10 € za hodinu
Psychológ NP DEI NS III

Psychológ NP DEI NS III

998 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení spodask v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a jeho rodiny - aplikácia psychologických...

Piešťany 01.07.2019
998 € za mesiac
Animátor

Animátor

3,84 € za hodinu

náplň práce: organizovanie voľného času detí zodpovedá za tvorbu programu a organizácie celého animačného tímu aktívne sa zapája do realizácie niektorých činností výhody: zabezpečené stravovanie perspektíva ďalšej spolupráce, martin

Martin 27.06.2019
3,84 € za hodinu
Odborný referent  pre mládežnícku politiku

náplň práce: 1. koordinácia projektových aktivít zameraných na implementáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, na zavádzanie nových trendov a prístupov v práci s mládežou a na zvyšovanie kvality práce s mládežou. 2. zabezpečenie praktickej realizácie čiastkových úloh v rámci implementácie opatrení aktuálneho akčného plánu pre napĺňanie koncepcie rozvoja práce s mládežou 2016 –...

Bratislava 01.07.2019
1050 € za mesiac
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ

náplň práce: zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v zuš v hudobnom odbore - klávesové a dychovné nástroje výhody: plne elektronické vedenie pedagogickej dokumentácie (systém izus), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít učiteľov, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná...

Prešov 25.06.2019
550 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výučba vo výtvarnom odbore zuš - prípravné a základné štúdium, prezentácia žiakov zuš, zapojenie žiakov do súťaží, organizovanie tvorivých dielní, vernisáží, plenerov a výtvarných táborov výhody: príspevok na cestovné náklady, služobný tablet - elektronické vedenie dokumentácie, prešov

Prešov 25.06.2019
700 € za mesiac
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

Učiteľ tanečného odboru ZUŠ

556,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávací proces v tanečnom odbore zuš výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, príspevok na cestovné výdavky, podpora vlastných umeleckých aktivít, podpora účasti na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach (organizačná, finančná), tvorivá práca v mladom kolektíve, vranov nad topľou

Vranov nad Topľou 24.06.2019
556,50 € za mesiac
Učiteľ výtvarného odboru ZUŠ

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť výhody: plne elektronické vedenie dokumentácie (systém izuš), tablet s pripojením na internet, účasť na školeniach, workshopoch, umeleckých a kultúrnych podujatiach, stará ľubovňa

Stará Ľubovňa 24.06.2019
753 € za mesiac
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately., komárno

Komárno 19.06.2019
810,50 € za mesiac
Lektorka cudzích jazykov + administratíva

náplň práce: - výučba cudzích jazykov, najmä anglického jazyka - vyučovanie detí, dospelých, cudzincov - preklady, tlmočenie - jazykové pobyty - administratívne práce spojené s chodom jazykovej školy výhody: - mladý kolektív - možnosť zabezpečenia ubytovania - služobné auto - možnosť dovzdelávania, nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 17.06.2019
600 € za mesiac
1 - 20 z 25
1 - 20 z 25