1 - 20 z 994
Zoradit podľa:
Tréner v športe

Tréner v športe

550 € za mesiac

nové mesto nad váhom

Nové Mesto nad Váhom 18.09.2019
550 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

612,50 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent, brezno

Brezno 17.09.2019
612,50 € za mesiac
Ekonómka a PaM

Ekonómka a PaM

650 € za mesiac

náplň práce: prijmeme s nástupom ihneď hlavnú ekonómku a pracovníčku pre pam (aj jednotlivo). účtovanie pre základnú školu s materskou školou. práca s programami vema a winibeu. kompletná práca pam pre základnú školu s materskou školou., prievidza

Prievidza 17.09.2019
650 € za mesiac
Odborný zamestnanec

náplň práce: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo - v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium alebo - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej...

Malacky 17.09.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

810,50 € za mesiac

náplň práce: špeciálny pedagóg v mš., brezno

Brezno 17.09.2019
810,50 € za mesiac
Učiteľ SJ - zastupovanie počas MD

hlohovec

Hlohovec 17.09.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

hlohovec

Hlohovec 17.09.2019
Dohodou
Administratívny pracovník  na zahraničné vzťahy

náplň práce: vybavuje a organizuje administratívno-technickú agendu v oblasti zahraničných vzťahov v organizácii. komunikuje s externým prostredím, eviduje a vybavuje korešpondenciu a telefonické hovory spojené s evidenciou zahraničných študentov . spolupracuje s cudzineckou políciou, martin

Martin 17.09.2019
Dohodou
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

924 € za mesiac

náplň práce: pedagogický asistent., piešťany

Piešťany 16.09.2019
924 € za mesiac
Tréner v basketbale

Tréner v basketbale

550 € za mesiac

bratislava

Bratislava 16.09.2019
550 € za mesiac
Špeciálny pedagóg v MŠ

poprad

Poprad 16.09.2019
Dohodou
Analytik pre oblasť vysokého školstva

náplň práce: • príprava analytických podkladov k rozhodnutiam orgánov agentúry, • príprava podkladov k analýzam vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v slovenskej republike vrátane analýz hodnotiacich správ vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl, • príprava tematických správ, • príprava dokumentov súvisiacich s činnosťou oddelenia metodicko-analytických...

Bratislava 16.09.2019
1200 € za mesiac
Recepčná

Recepčná

650 € za mesiac

náplň práce: hľadáme pracovníčku na tpp do fitnesscentra megagym v banskej bystrici., banská bystrica

Banská Bystrica 17.09.2019
650 € za mesiac
Pedagogický asistent učiteľa v MŠ

poprad

Poprad 16.09.2019
Dohodou
Učiteľka v jasliach

Učiteľka v jasliach

650 € za mesiac

náplň práce: výchova a vzdelávanie detí vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, ilava

Ilava 17.09.2019
650 € za mesiac
Psychológ / psychologička

náplň práce: odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v cdr v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých,. vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre cdr., komárno

Komárno 16.09.2019
Dohodou
Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

671 € mesačne

náplň práce: špeciálny pedagóg prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, alebo doniesť osobne najneskôr do 19.9.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „výberové konanie – pedagogický asistent v mmš“ na adresu obecného úradu. bližšie informácie : https://www.muranskadlhaluka.sk/dokumenty/vyberove_konanie_mms_2019.pdf , revúca

Revúca 16.09.2019
671 € mesačne
pedagogický asistent učiteľa

náplň práce: pedagogický asistent učiteľa prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, alebo doniesť osobne najneskôr do 19.9.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „výberové konanie – pedagogický asistent v mmš“ na adresu obecného úradu. , revúca

Revúca 16.09.2019
Dohodou
Riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov

náplň práce: učiteľka a riaditeľka 1. triednej materskej školy. výhody: tarifný plat bude upravený v závislosti od počtu rokov odbornej praxe, príplatku za riadenie, smennosť, prípadne osobný príplatok., považská bystrica

Považská Bystrica 16.09.2019
678,50 € za mesiac
Osobný asistent

Osobný asistent

275 € za mesiac

náplň práce: úlohou osobného asistenta je pomáhať dieťaťu so zdravotným znevýhodnením pri samoobslužných činnostiach a pri prekonávaní bariér v bežných situáciách, trenčín

Trenčín 17.09.2019
275 € za mesiac
1 - 20 z 994
1 - 20 z 994