1 - 20 z 709
Zoradit podľa:
Riaditeľ MŠ

Riaditeľ MŠ

Dohodou

náplň práce: riadenie mš, práca učiteľky mš, skalica

Skalica 23.08.2019
Dohodou
Administratívno-sociálny pracovník/čka v detských jasliach

náplň práce: • vykonávanie administratívnych úkonov súvisiacich s prevádzkou, • vedenie účtovnej agendy stravovacej jednotky, • spracovanie podkladov na úhradu za poskytovanie sociálnej služby, • evidovanie pošty a hospodárska korešpondencia, • poskytovanie základného sociálneho poradenstva. výhody: základná zložka mzdy je určená v súlade so zákonom č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní...

Bratislava 23.08.2019
583,50 € za mesiac
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

793 € za mesiac

náplň práce: pomoc pri odstraňovaní bariér u žiakov so zdravotným znevýhodnením počas vyučovacieho procesu., čadca

Čadca 23.08.2019
793 € za mesiac
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

800 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie anglického jazyka na 1. a 2. stupni, bratislava

Bratislava 24.08.2019
800 € za mesiac
Učiteľ I. stupeň ZŠ

Učiteľ I. stupeň ZŠ

828,50 € za mesiac

poprad

Poprad 24.08.2019
828,50 € za mesiac
Vedúci rehabilitačného strediska (Plaváreň Svit)

náplň práce: - odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení a zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení a vyhlášky č. 308/2012 vyhláška ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o...

Poprad 23.08.2019
1076 € za mesiac
Učiteľ so špeciálnou pedagogikou mentálne postihnutých

kežmarok

Kežmarok 22.08.2019
900 € za mesiac
Vychovávateľka v ŠKD

pezinok

Pezinok 22.08.2019
Dohodou
Učiteľ/ka

Učiteľ/ka

159 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie v literárno-dramatickom odbore zuš. vzdelanie v zmysle platnej legislatívy. úväzok 26%., brezno

Brezno 22.08.2019
159 € za mesiac
Učiteľ/ka v ZUŠ

Učiteľ/ka v ZUŠ

270 € za mesiac

náplň práce: vyučovanie predmetu hra na flaute a keyboarde, hudobná náuka v zuš elokované pracovisko telgárt. vzdelanie požadované v zmysle platnej legislatívy. úväzok 44%., brezno

Brezno 23.08.2019
270 € za mesiac
Učiteľ/-ka anglického jazyka

náplň práce: - učiteľ strednej odbornej školy, - učiteľ anglického jazyka na čiastočný úväzok: 6-9 hodín/týždeň. výhody: - odmeňovanie podľa platových taríf pedagogických zamestnancov, je závislé od počtu rokov praxe a nadobudnutého ďalšieho vzdelania, ponúkaná mzda na čiastočný úväzok: - 6 hod./týždeň - 290 €, - 9 hod./týždeň - 430 € uvedená mzda má informatívny...

Bratislava 23.08.2019
430 € za mesiac
Asistent učiteľa v Súkromnej praktickej škole

náplň práce: práca pedagogického asistenta so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. výhody: zabezpečenie stravovania., prešov

Prešov 22.08.2019
650 € za mesiac
Školský psychológ

Školský psychológ

7,50 € za hodinu

náplň práce: - vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách, - vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov...

Považská Bystrica 21.08.2019
7,50 € za hodinu
Pedagogický asistent

Pedagogický asistent

924 € za mesiac

dunajská streda

Dunajská Streda 21.08.2019
924 € za mesiac
Vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, v samostatnej skupine. zabezpečovanie fyzickej starostlivosti, voľnočasových aktivít detí, zabezpečovanie stravovania varením v samostatnej skupine detí. výhody: uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová trieda bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá sa určuje na základe započítanej praxe pedag. zam. bez...

Nitra 21.08.2019
718 € za mesiac
Učiteľ dychových nástrojov

Učiteľ dychových nástrojov

400 € za mesiac

náplň práce: učiteľ dychových nástrojov, hlohovec

Hlohovec 21.08.2019
400 € za mesiac
Majster odbornej výchovy

náplň práce: majster odbornej výchovy v odbore mäsiar, poľnohospodár, strojár., rimavská sobota

Rimavská Sobota 21.08.2019
Dohodou
Učiteľ anglického jazyka

Učiteľ anglického jazyka

759 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom., kysucké nové mesto

Kysucké Nové Mesto 21.08.2019
759 € za mesiac
Majster odbornej výchovy pre odbor inštalatér

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole. praktická výučba žiakov v odbore inštalatér. výhody: firemné podujatia hradené zo sociálneho fondu., považská bystrica

Považská Bystrica 21.08.2019
612,50 € za mesiac
učiteľ/ka matematiky alebo učiteľ/ka matematiky a fyziky

náplň práce: učiteľ matematiky, učiteľ matematiky a fyziky výhody: ubytovanie, banská štiavnica

Banská Štiavnica 21.08.2019
Dohodou
1 - 20 z 709
1 - 20 z 709