1 - 20 z 862
Zoradit podľa:
Animátor

Animátor

2,50 € za hodinu

náplň práce: športový klub skandia hľadá animátorov pre denné letné športové programy detí vo veku od 5 - 12 rokov. súčasťou programu je vypracovanie tréningového plánu, evidencia dochádzky, spolupráca so športovým koordinátorom, tímové stretnutia., trebišov

Trebišov 16.06.2019
2,50 € za hodinu
Učiteľ

Učiteľ

5 € za hodinu

dunajská streda

Dunajská Streda 16.06.2019
5 € za hodinu
Učiteľ

Učiteľ

5 € za hodinu

dunajská streda

Dunajská Streda 16.06.2019
5 € za hodinu
Učiteľka v materskej škole

Učiteľka v materskej škole

1200 € za mesiac

náplň práce: náplň práce: samostatná odborná práca priamej výchovno–vzdelávacej činnosti s deťmi v mš s celodennou starostlivosťou. vedenie kurzov podľa dohody so zamestnávateľom. minimálne požiadavky na kandidáta: patria komunikatívnosť, trpezlivosť, tvorivosť, flexibilita, organizačné schopnosti , samostatnosť, spoľahlivosť , dôslednosť, precíznosť, ústretovosť a odolnosť voči...

Bratislava 16.06.2019
1200 € za mesiac
Asistent učiteľa

Asistent učiteľa

685 € za mesiac

náplň práce: 1) vo výchovno-vzdelávacom procese: a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie...

Levice 17.06.2019
685 € za mesiac
Lektor - inkluzívne vzdelávanie (Svidník)

náplň práce: - lektor pre softskills (najmä komunikačné zručnosti) - prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania výhody: k dispozícií vzdelávacie materiály a pomôcky určené k vzdelávaniu. zaučenie lektora. práca v...

Svidník 17.06.2019
900 € za mesiac
Učiteľka pre materské školy

Učiteľka pre materské školy

612,50 € za mesiac

náplň práce: učiteľ pre materskú školu povinnosti pedagogického zamestnanca podľa § 5 ods. 2 zákona č. 317/2009 z. z. 1. chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu, 2. zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, žiakov a poslucháčov, a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými...

Levice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu

náplň práce: učiteľ estetiky, občianskej náuky, dejepisu, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ

nitra

Nitra 15.06.2019
Dohodou
Učiteľka 1. stupňa ZŠ

Učiteľka 1. stupňa ZŠ

750 € za mesiac

galanta

Galanta 15.06.2019
750 € za mesiac
Učiteľ dejepisu a zemepisu - 2. stupeň ZŠ

náplň práce: učiteľ dejepisu a zemepisu na 2. stupni zš, bratislava

Bratislava 14.06.2019
1500 € za mesiac
Korepetítor

Korepetítor

612,50 € za mesiac

náplň práce: korepetítor, košice

Košice 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky, psychol.

náplň práce: učiteľ slovenského jazyka a literatúry, pedagogiky a psychológie, košice

Košice 14.06.2019
828,50 € za mesiac
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou

trenčín

Trenčín 17.06.2019
Dohodou
Učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry

náplň práce: učiteľ informatiky a slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
LEKTOR /RK/- Automatizácia systémov riadenia v strojárstve

náplň práce: - materiálová príprava kurzov - zodpovednosť za vedenie kurzu - vzdelávanie v oblasti strojárskych technológií - aplikovanie teoretických poznatkov do praxe - rozvoj súladu medzi odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami - kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne praktických ukážok - hodnotenie účastníkov vzdelávania - prezentovanie...

Ružomberok 15.06.2019
1500 € za mesiac
Učiteľ MŠ

Učiteľ MŠ

612,50 € za mesiac

náplň práce: príprava a vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí vo veku 2 až 6 rokov. predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole v zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, a vnútorných smerníc a pokynov vedenia mš., prešov

Prešov 14.06.2019
612,50 € za mesiac
Učiteľ 1. stupňa ZŠ

Učiteľ 1. stupňa ZŠ

828,50 € za mesiac

náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť, dolný kubín

Dolný Kubín 17.06.2019
828,50 € za mesiac
Lektor - Operátor CNC strojov (Trnava)

náplň práce: - zodpovedný za lektorovanie vzdelávacích modulov - cnc teória, cnc prax - zodpovedný za realizáciu vzdelávacej aktivity - zodpovedný za zabezpečenie kvality vzdelávania, zber spätnej väzby od účastníkov, spracovanie krátkych správ zo vzdelávacích aktivít obsah vzdelávania: 1. čítanie a tvorba technických nákresov 2. teória a praktické ukážky technológie spracovania...

Trnava 15.06.2019
11 € za hodinu
Učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni ZŠ s VJM

náplň práce: učiteľ anglického jazyka a techniky na 2. stupni zš s vyučovacím jazykom maďarským, rožňava

Rožňava 15.06.2019
759 € za mesiac
1 - 20 z 862
1 - 20 z 862